Líonra d'Iar-Chomhaltaí Choiste Eorpach na Réigiún  
Is tionscnamh nua é an Líonra seo de chuid Choiste Eorpach na Réigiún (CnaR) atá dírithe ar iar-chomhaltaí iomlána nó iar-chomhaltaí malartacha ó CnaR, rud a thugann deis dóibh obair pholaitiúil agus gníomhaíochtaí polaitiúla de chuid an Choiste a leanúint fós. Tá sé oscailte freisin do dhaoine aonair eile agus do chairde CnaR ar mian leo a dtaithí agus a gcuid eolais a chur ar fáil le gur féidir leis an gCoiste agus an Eoraip leas a bhaint astu.

Is é aidhm an Líonra:

 • cuidiú le CnaR teagmháil a dhéanamh le comhairlí áitiúla agus réigiúnacha agus leis an milliún polaiteoir áitiúil agus réigiúnach i réigiúin uile an Aontais;
 • cuidiú le tionscnaimh pholaitiúla CnaR a chur chun cinn;
 • eolas a scaipeadh faoi bheartais an Aontais Eorpaigh atá ábhartha ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach;
 • do thaithí agus d'eolas a roinnt le cinnteoirí ar leibhéal an Aontais trí bhíthin líonraí agus gníomhaíochtaí CnaR;
 • tacú leat an Eoraip a thabhairt níos gaire do na saoránaigh.

A bhfuil á thairiscint againn:

 • cuirí chuig imeachtaí, seisiúin faisnéise théamacha ar líne agus díospóireachtaí polaitiúla ardleibhéil;
 • seisiúin faisnéise maidir leis na forbairtí is déanaí ar bheartais an Aontais Eorpaigh atá ábhartha ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach;
 • suaitheantas pearsantaithe chun rochtain a fháil ar áitreabh CnaR sa Bhruiséil nó chun áitreabh CnaR a úsáid;
 • leagan pearsantaithe de nuachtlitir CnaR agus aip nua ar líne do chomhaltaí;
 • tacaíocht do do thionscnaimh áitiúla agus réigiúnacha (comhphlé leis na saoránaigh, cuir i gcás).

Conas is féidir leat páirt a ghlacadh ann: 

 • trí chabhrú linn tionscnaimh pholaitiúla agus tograí polaitiúla de chuid an Choiste agus faisnéis ghinearálta faoin Aontas Eorpach a chur in iúl do phobal níos leithne;
 • trí pháirt a ghlacadh in imeachtaí áitiúla maidir le gnóthaí AE a eagraítear i do réigiún nó i do chathair;
 • trí smaointe nó tionscnaimh nua a mholadh.

Teagmháil:

Aonad Prótacail Choiste na Réigiún – Seirbhís na gCuairteoirí agus na nIar-Chomhaltaí


Tel: + 32 2 282 21 24/25 64​​


 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: