Bí páirteach linn  

Cuireann Coiste Eorpach na Réigiún roimhe an rannpháirtíocht a spreagadh ar an uile leibhéal ó leibhéal na n-údarás réigiúnach agus áitiúil go leibhéal na saoránach féin. Bí ar an eolas faoi na slite inar féidir leat a bheith rannpháirteach!


Féadfaidh údaráis réigiúnacha agus áitiúla, comhlachais, eagraíochtaí neamhrialtasacha, saineolaithe agus lucht léinn páirt a ghlacadh sna suirbhéanna ar líne , sna comhairliúcháin agus sna himeachtaí .


Is féidir leis an uile réigiún a bhfuil inniúlachtaí polaitiúla aige cur isteach ar Dhuaiseanna Réigiúin Fiontraíochta Eorpaigh (RFE) .


Féadfaidh daoine den phobal cuairt a thabhairt ar Choiste na Réigiún agus ar an leabharlann atá aige.


Bí páirteach linn!

Deiseanna rannpháirtíochta

is féidir leat do chuid a rá ag ceann de na comhairliúcháin

is féidir freastal ar sheisiún iomlánach

is féidir freastal ar imeacht sa Bhruiséil nó i do chathair/réigiún féin

is féidir cur isteach ar Dhuaiseanna Réigiúin Fiontraíochta Eorpaigh (RFE)

Deiseanna foghlama

is féidir clárú le haghaidh MOOC (Ollchúrsa Oscailte Ar Líne) Choiste na Réigiún

is féidir cuairt a thabhairt ar leabharlann Choiste na Réigiún

is féidir súil a thabhairt ar ár mbróisiúir

is féidir ár staidéir a cheadú

is féidir doiciméad a chuardach

Eagrúchán

is féidir cuairt ar Choiste na Réigiún a eagrú

is féidir imeacht a shocrú ag Coiste na Réigiún

Share:
Eolas gaolmhar