Reflecting on Europe  
 
 
 ​

Roinn do thuairimí linn faoi thodhchaí na hEorpa: bí ar an eolas faoin bhfeachtas “Ag Smaointeoireacht faoin Eoraip”

Tionscnamh de chuid Choiste Eorpach na Réigiún (CnaR) ba ea “Ag Smaointeoireacht faoin Eoraip", lenar cuireadh ardán ar fáil do na saoránaigh ionas gurbh fhéidir leo páirt a ghlacadh sa díospóireacht leanúnach faoi thodhchaí na hEorpa.

A bhuí lena shuirbhé tiomnaithe ar líne agus le breis is 210 díospóireacht áitiúil ar fud an Aontais Eorpaigh, arna reáchtáil i gcomhar le páirtithe réigiúnacha agus áitiúla, chuir CnaR deiseanna ar fáil do shaoránaigh chun a dtuairimí a roinnt agus chun moltaí a dhéanamh faoin gcaoi ar cheart athruithe a dhéanamh ar an Aontas sna deich mbliana atá amach romhainn. 

 
 

 
 

 Baineadh earraíocht as an aiseolas a bailíodh chun cur leis an tuairim ó CnaR “Ag Smaointeoireacht faoin Eoraip: guth na n-údarás réigiúnach agus áitiúil le muinín a chothú an athuair san Aontas Eorpach", a glacadh i mí Dheireadh Fómhair 2018 sula lainseáladh an feachtas i gcomhair na dtoghchán Eorpach in 2019.

I mí Aibreáin 2018, foilsíodh an chéad tuarascáil faoin bhfeachtas ina dtugtar achoimre ar an aiseolas a thug saoránaigh uathu le linn na ndíospóireachtaí áitiúla agus tríd an suirbhé ar líne. Foilsíodh an Tuarascáil Deiridh ar an bhfeachtas i mí Dheireadh Fómhair 2018.

Le linn 2018, a bhuí leis an bhfeachtas “Ag Smaointeoireacht faoin Eoraip", leanadh de bheith ag tacú le himeachtaí áitiúla arna n-eagrú ar thionscnamh chomhaltaí CnaR, na réigiún, na gcathracha, a gcomhlachas náisiúnta agus réigiúnach, agus i gcomhpháirt le hinstitiúidí eile an Aontais. Ar a bharr sin, chuir parlaimintí réigiúnacha nó comhairlí áitiúla tús le díospóireachtaí polaitiúla ina thaobh seo.

Glac páirt sa tionscnamh #eulocal agus fág do lorg féin ar thodhchaí an tionscadail Eorpaigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil agus do smaointe agus do mholtaí a roinnt linn, déan teagmháil linn!​

Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu