Todhchaí na hEorpa 

Torthaí suirbhé ar na saoránaigh 

Illustration of people meeting and talking together

Cuireadh an suirbhé maidir le Todhchaí na hEorpa le chéile ag Coiste Eorpach na Réigiún chun a fháil amach cad a cheapann daoine faoin Aontas Eorpach, faoin ról agus faoin bhfeidhm atá aige agus faoi na dúshláin a bheidh roimhe amach anseo.

Tá an suirbhé dúnta anois, ach tá torthaí eatramhacha ar fáil ar an leathanach seo agus tá anailís á déanamh ar na torthaí iomlána.

Ábhar

Na tuairimí atá agat maidir le Todhchaí na hEorpa

Fuarthas 927 bhfreagra ón uair a seoladh an suirbhé ar Lá na hEorpa (9 Bealtaine 2021) go dtí gur dúnadh é ag deireadh mhí Eanáir 2022.

Tá anailís á déanamh faoi láthair ar na torthaí deiridh. A luaithe a bheidh an anailís sin críochnaithe, cuirfear na torthaí san áireamh sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus foilseofar iad freisin ar an leathanach seo.

Idir an dá linn, is féidir roinnt de na torthaí eatramhacha a fheiceáil sna grafaicí thíos. Den chuid is mó, tá na staitisticí ar fáil mar fhigiúirí foriomlána agus freisin mar fhigiúirí miondealaithe de réir Bhallstát AE.​


Torthaí an tsuirbhé

Pointe Teagmhála

Stiúrthóireacht na Cumarsáide — Foireann um Imeachtaí Áitiúla
Roinn:
 
Back to top