An Leas-Uachtarán
Vasco Alv​​es Cordeiro​

Rugadh Vasco Alves Cordeiro sna hAsóir ar an 28 Márta 1973; is dlíodóir é atá pósta agus beirt pháistí aige; is é an Chéad Leas-Uachtarán ar Choiste na Réigiún é faoi láthair agus is comhalta de Pharlaimint Réigiúnach na nAsór é, a bhfuil dhá théarma oifige curtha isteach aige mar Uachtarán ar Rialtas na nAsór, ar réigiún féinrialaitheach de chuid na Portaingéile é agus ceann de na réigiúin is forimeallaí san Aontas.

Sular toghadh é mar Uachtarán ar Rialtas Réigiúnach na nAsór den chéad uair in 2012, bhí roinnt post sa rialtas aige: bhí sé ina Rúnaí Réigiúnach don Gheilleagar (2008-2012), is aige a bhí an Uachtaránacht (2004-2008) agus is é a bhí freagrach as Gnóthaí Eorpacha agus Seachtracha, agus as Talmhaíocht agus Iascach (2003-2004) chomh maith. Atoghadh é mar Uachtarán ar Rialtas Réigiúnach na nAsór i mí Dheireadh Fómhair 2016.

Toghadh Vasco Cordeiro mar theachta de Pharlaimint Réigiún Féinrialaitheach na nAsór den chéad uair in 1996 agus, idir 2000 agus 2003, nuair a atoghadh é, bhí sé ina cheannaire ar an bPáirtí Sóisialach sa Pharlaimint Réigiúnach.

Agus a chuid dualgas á gcomhlíonadh aige, rinne an tUasal Cordeiro ionadaíocht do na hAsóir ar leibhéal na hEorpa agus go hidirnáisiúnta mar chomhalta d’eagraíochtaí ar nós Choiste Eorpach na Réigiún, Chomhairle Réigiúin na hEorpa nó R20 (Réigiúin atá ag Gníomhú ar son na hAeráide).

Toghadh é mar Uachtarán ar Chomhdháil Réigiúin Mhuirí Fhorimeallacha na hEorpa den chéad uair in 2014, sa tSualainn, agus ansin atoghadh é in 2016, in Ponta Delgada, agus arís eile in 2018, in Funchal.

De bharr go bhfuil sé go mór ar son aird a thabhairt láithreach bonn ar an tsaincheist maidir le ceangal na saoránach leis an tionscadal Eorpach, dhírigh sé freisin ar an gcomhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach a neartú san Aontas Eorpach agus mhol sé gur cheart beartais Eorpacha a chur chun feidhme a fhreastalaíonn go héifeachtach ar leasanna agus uaillmhianta na saoránach agus a neartaíonn ról na réigiún mar sciatha cosanta dhaonlathas inmheánach an Aontais.​

Cabinet contact+32 2 282 2006president.cor@cor.europa.eu
Other links
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
An nuacht is déanaí
Aithisc
M'Fhoireann

Teagmháil leis an gComh-Aireacht Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Jean-Paul Buffat
Jean-Paul Buffat 
Political advisor to the 1st Vice-President 
  +32 2 282 2256
  • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
  • support of the work of the President's cabinet
 
Aithisc