Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta  


Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti Brysselissä 10. lokakuuta ensimmäisen puheensa aiheesta ”Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta”. Puheen jälkeen käytiin keskustelu kaikista EU:n jäsenvaltioista olevien paikallis- ja aluetason päättäjien kanssa.

Puheenjohtaja Lambertzin puheessa luotiin katsaus alueiden ja kuntien nykytilanteeseen unionissa ja edistettiin näin osaltaan EU:n tulevan asialistan määrittelyä. Lisäksi siinä tarkasteltiin paikallishallinnon haasteita tulevina vuosina.

Klikkaamalla alla olevaa linkkiä voit seurata puheenjohtaja Lambertzin puhetta ja sen jälkeen käytyä näkemystenvaihtoa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa.

Seuraa meitä Twitterissä:

#SOTREG