”Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunta (SEDEC)  

SEDEC-valiokunnan vastuualue on hyvin laaja ja kattaa useita politiikanaloja, joihin lukeutuvat mm. seuraavat:

työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiaalinen suojelu

liikkuvuus, yhtäläiset mahdollisuudet

yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

tutkimus ja innovointi (T&I)

digitaalistrategia, EU:n tietoyhteiskunta

Euroopan laajuiset tieto- ja viestintätekniikkaverkot

audiovisuaalialan teollisuus ja mediatekniikat

nuoriso ja urheilu

monikielisyys, vähemmistökielten tukeminen, kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus

Lisäksi SEDEC-valiokunta hallinnoi osaamisvaihdon foorumia , joka on Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (RTD) yhteistyöfoorumi. Foorumin tavoitteena on esitellä uusia tutkimus- ja innovointiratkaisuja, innovatiivisia tuotteita ja parhaita käytänteitä järjestämällä seminaareja Brysselissä ja vertaisperiaatteella toteutettavia tapahtumia alueilla sekä isännöimällä esittelytapahtumia, jotka edistävät foorumin vuotuisen toimintasuunnitelman toteutumista.

Lisäksi SEDEC-valiokunta aikoo vuoden mittaan hyödyntää kuluvana vuonna 2018 vietettävää kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta painottaakseen paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia Euroopan kulttuuriperinnön hallinnoinnissa, edistämisessä, suojelussa ja vaalimisessa.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kutsua kansalaiset ja etenkin lapset ja nuoret mukaan tapahtumiin ja hankkeisiin, joissa korostetaan Euroopan kulttuuriperintöä ja arvoja.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Next Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market and Smart Specialization Strategies
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Svetlozar Andreev, in charge of Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Pauliina Makarainen, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism - Audio-visual and Media Related Technologies
 • Valeria Satta (END), in charge of KEP, Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Esther Wirth, in charge of KEP, Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Education and Social policy


Assistants:


Aiheeseen liittyvää tietoa
Links