”Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunta (SEDEC)  

​​​​​​​​​

SEDEC-valiokunnan vastuualue on hyvin laaja ja kattaa useita politiikanaloja, joihin lukeutuvat mm. seuraavat:

työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiaalinen suojelu

liikkuvuus, yhtäläiset mahdollisuudet

yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

tutkimus ja innovointi (T&I)

digitaalistrategia, EU:n tietoyhteiskunta

Euroopan laajuiset tieto- ja viestintätekniikkaverkot

audiovisuaalialan teollisuus ja mediatekniikat

nuoriso ja urheilu

monikielisyys, vähemmistökielten tukeminen, kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus

Lisäksi SEDEC-valiokunta hallinnoi osaamisvaihdon foorumia , joka on Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (RTD) yhteistyöfoorumi. Foorumin tavoitteena on esitellä uusia tutkimus- ja innovointiratkaisuja, innovatiivisia tuotteita ja parhaita käytänteitä järjestämällä seminaareja Brysselissä ja vertaisperiaatteella toteutettavia tapahtumia alueilla sekä isännöimällä esittelytapahtumia, jotka edistävät foorumin vuotuisen toimintasuunnitelman toteutumista.

Lisäksi SEDEC-valiokunta aikoo vuoden mittaan hyödyntää kuluvana vuonna 2018 vietettävää kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta painottaakseen paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia Euroopan kulttuuriperinnön hallinnoinnissa, edistämisessä, suojelussa ja vaalimisessa.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kutsua kansalaiset ja etenkin lapset ja nuoret mukaan tapahtumiin ja hankkeisiin, joissa korostetaan Euroopan kulttuuriperintöä ja arvoja.

Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Smart Specialization - Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (END), in charge of Employment and Social policy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (END), in charge of Gender Balance, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform​


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Aiheeseen liittyvää tietoa
Links