Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER)  

”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” valiokunnan (COTER) vastuualueeseen kuuluvat seuraavat alat:

 • EU:n talousarvio ja monivuotinen rahoituskehys
 • taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio
 • koheesiopolitiikan rahastot
 • aluekehitys, mm. EU:n alueellinen toimintasuunnitelma
 • kaupunkipolitiikka
 • aluesuunnittelu ja asuminen
 • alueellinen yhteistyö, mm. rajatylittävä yhteistyö ja makroaluestrategiat
 • liikennepolitiikka, Euroopan laajuinen liikenneverkko ja puuttuvat yhteydet
 • alueelliset tilastot ja indikaattorit.

COTER-valiokunnan sihteeristö vastaa myös EU:n virallisesta EAYY-rekisteristä sekä EAYY-foorumin hallinnoinnista. EAYY-foorumi tuo yhteen kaikkien nykyisten ja perustamisvaiheessa olevien eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien poliittisia ja teknisiä edustajia.

Lisäksi COTER-valiokunta vastaa AK:n toteuttamista alueellisista vaikutustenarvioinneista. Alueellisten vaikutusten arvioinnit tarjoavat AK:n esittelijöille analyysin EU:n säädösehdotusten mahdollisista alueellisista ja paikallisista vaikutuksista.

COTER-valiokunta hallinnoi niin ikään AK:n ja OECD:n yhteistyötä muun muassa sellaisissa kysymyksissä kuin julkisten investointien laatu, hallinnon hajauttaminen sekä alueiden, kaupunkien ja maaseudun kehittäminen. Yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena on lujittaa OECD:n ja EU:n paikallis- ja aluehallintotahojen välistä poliittista vuoropuhelua taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia edistävien julkisen vallan toimintapolitiikkojen kehittämiseksi.​

Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopmen, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Vacant, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of the management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Aiheeseen liittyvää tietoa
Links