ENVE 

”Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunta 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

”Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunta (ENVE) vastaa alueiden komitean työn koordinoinnista Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvillä aloilla, joihin kuuluvat ympäristö, biologinen monimuotoisuus, kiertotalous ja saasteettomuus, ilmastonmuutos sekä energia- ja avaruuspolitiikka. Valiokunta vastaa myös vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän toiminnasta ja muista verkostoista ja foorumeista, kuten kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden ja AK:n ilmastosopimuslähettiläiden verkostoista sekä saasteettomuutta käsittelevästä sidosryhmäfoorumista. Maailmanlaajuisella tasolla valiokunta on merkittävässä roolissa AK:n osallistuessa ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta käsitteleviin YK:n konferensseihin.

Valitse toinen AK:n valiokunta:
Sisältö

Tietoa ENVE-valiokunnasta

”Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan (ENVE) tehtävänä on valmistella ja antaa käyttöön tarvittavat resurssit ja välineet, joiden avulla komitea voi hoitaa täysipainoisesti neuvoa-antavan tehtävänsä EU:n lainsäädännöllisessä ja poliittisessa prosessissa.

ENVE-valiokunta tukee AK:n poliittisten viestien valmistelua Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvillä aloilla, joita ovat muun muassa 

 • ilmastonmuutos
 • energia
 • Euroopan unionin avaruuspolitiikka
 • biologinen monimuotoisuus
 • kiertotalous
 • saasteettomuus

ENVE-tiimi auttaa jäseniä valiokunnan lausuntojen laatimisessa, tukee poliittista prosessia työvaliokunnassa ja täysistunnoissa ja vastaa lausuntojen seuranta- ja vaikutustenarviointitoimista. Tiimi vastaa valiokunnan kokousten ja asiaankuuluvia politiikanaloja koskevien ulkoisten tapahtumien järjestämisestä.

Toiminta

Vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevä työryhmä

ENVE-valiokunta koordinoi myös vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän toimintaa. Tämän Euroopan alueiden komitean valiokuntien laajuisen aloitteen tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen ja varmistaa, että sekä EU:n kestävän kasvun strategia että covid-19-elpymissuunnitelma johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla alueilla. ENVE-valiokunta osallistuu niin ikään vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla koskevaan kampanjaan.

Työryhmä 3

ENVE-valiokunta koordinoi komitean hallinnon työryhmää 3, joka tukee vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevää työryhmää. Työryhmän 3 yhtenä ensisijaisena tehtävänä on tarjota väline toiminnan koordinoimiseksi kaikkien valiokuntien, poliittisten ryhmien ja viestintäpalveluiden välillä. Työryhmä 3 varmistaa näin lainsäädäntöasioihin liittyvän toiminnan johdonmukaisuuden ja sitä koskevan viestinnän tehokkuuden AK:n käsitellessä vihreän kehityksen ohjelmaa koskevia kysymyksiä.

Muut verkostot ja foorumit

ENVE-valiokunta vastaa myös kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen liittyvästä toiminnasta. Kyse on aloitteesta, jonka puitteissa paikallis- ja alueviranomaiset toteuttavat toimia paremman ilmasto- ja energiapolitiikan hyväksi.

ENVE-valiokunta on mukana eurooppalaisessa ilmastosopimuksessa, jonka tavoitteena on antaa kansalaisille mahdollisuus rakentaa vihreämpää Eurooppaa. AK:n jäseniä kannustetaan liittymään tähän aloitteeseen AK:n ilmastosopimuslähettiläinä. CoR 4 Climate Pact – AK ilmastosopimuksen puolesta -hankkeen kautta komitea auttaa AK:n ilmastosopimuslähettiläitä järjestämään paikallisia ilmastotapahtumia, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja nopeuttamaan ilmastotoimia paikallisesti.

ENVE-valiokunta vastaa saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin hallinnoinnista yhdessä Euroopan komission kanssa. Foorumi perustettiin tukemaan saasteettomuustavoitteen saavuttamista käymällä vuoropuhelua eri yhteisöjen ja osaamisalueiden toimijoiden, myös paikallis- ja alueviranomaisten, kanssa.

ENVE-valiokunnan toiminta maailmanlaajuisella tasolla

Maailmanlaajuisella tasolla valiokunta on merkittävässä roolissa AK:n osallistuessa ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta käsitteleviin YK:n konferensseihin. ENVE-valiokunta koordinoi AK:n valtuuskunnan osallistumista YK:n ilmastopuitesopimuksen osapuolten konferensseihin, kuten vuonna 2021 Glasgow'ssa järjestettyyn COP26-konferenssiin.  Lisäksi ENVE-valiokunta koordinoi AK:n panosta biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen osapuolten konferensseihin. Tältä osin AK:n viimeisimpiin saavutuksiin kuuluu osallistuminen vuoden 2020 jälkeistä maailmanlaajuista biologisen monimuotoisuuden kehystä koskevan Edinburghin julistuksen laadintaan, mikä korostaa monitasoisen hallinnon merkitystä maailmanlaajuisella tasolla.

Tuoreimpia uutisia

Kokoukset

Seuraavat kokoukset

Aiemmat kokoukset

Lausunnot

Annetut lausunnot

Käsiteltävänä olevat lausunnot

Tutkimuksia

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Julkaisupäivä: 06/09/2023Aihe:EU energy policy, Green DealLaatija:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Julkaisupäivä: 28/04/2023Aihe:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealLaatija:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Julkaisupäivä: 06/12/2022Aihe:Climate change policy, Green DealLaatija:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Julkaisupäivä: 19/09/2022Aihe:Green DealLaatija:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Julkaisupäivä: 26/04/2022Aihe:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyLaatija:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Julkaisupäivä: 13/01/2022Aihe:Green Deal, EqualityLaatija:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Julkaisupäivä: 10/05/2021Aihe:Environment policy, Climate change policy, Green DealLaatija:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Julkaisupäivä: 31/03/2021Aihe:Climate change policyLaatija:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Julkaisupäivä: 03/02/2021Aihe:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyLaatija:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Julkaisupäivä: 15/12/2020Aihe:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyLaatija:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Julkaisupäivä: 06/10/2020Aihe:Circular economyLaatija:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Julkaisupäivä: 16/09/2020Aihe:Climate change policy, Green DealLaatija:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Julkaisupäivä: 16/09/2020Aihe:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionLaatija:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Julkaisupäivä: 27/03/2020Aihe:Water policyLaatija:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Julkaisupäivä: 19/03/2020Aihe:BiodiversityLaatija:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Julkaisupäivä: 11/02/2020Aihe:Environment policy, Multi-level governance and devolutionLaatija:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Julkaisupäivä: 27/09/2019Aihe:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyLaatija:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Julkaisupäivä: 19/09/2019Aihe:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyLaatija:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Julkaisupäivä: 15/04/2019Aihe:Environment policyLaatija:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Julkaisupäivä: 24/10/2018Aihe:Water policyLaatija:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Julkaisupäivä: 25/09/2018Aihe:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureLaatija:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Julkaisupäivä: 31/07/2018Aihe:Environment policyLaatija:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Julkaisupäivä: 14/06/2018Aihe:Environment policy, Waste policyLaatija:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Julkaisupäivä: 30/05/2018Aihe:BiodiversityLaatija:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Julkaisupäivä: 08/10/2017Aihe:Environment policyLaatija:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Julkaisupäivä: 14/09/2017Aihe:Climate change policyLaatija:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Julkaisupäivä: 24/01/2017Aihe:Energy efficiency, market and technologyLaatija:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Julkaisupäivä: 22/12/2016Aihe:Climate change policyLaatija:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Julkaisupäivä: 25/10/2016Aihe:Climate change policyLaatija:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Julkaisupäivä: 29/06/2016Aihe:Energy efficiency, market and technologyLaatija:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Julkaisupäivä: 16/06/2016Aihe:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyLaatija:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Julkaisupäivä: 21/04/2015Aihe:BiodiversityLaatija:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Julkaisupäivä: 07/09/2014Laatija:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Julkaisupäivä: 11/06/2014Laatija:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Julkaisupäivä: 11/06/2014Laatija:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Julkaisupäivä: 17/07/2013Laatija:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Saatavilla olevat kielet (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71,94 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74,02 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167,58 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74,4 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173,86 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Nouda
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa? Miksei sitä ole saatavilla?
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Julkaisupäivä: 01/06/2013Laatija:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Julkaisupäivä: 31/05/2013Laatija:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Julkaisupäivä: 09/04/2011Laatija:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Saatavilla olevat kielet (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Nouda
   Adaptation to Climate Change
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa? Miksei sitä ole saatavilla?

Kokoonpano

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPuheenjohtaja@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐEnsimmäinen varapuheenjohtaja
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYToinen varapuheenjohtaja

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​
 • Yasmine COLLIER, UNFCCC COP28, support to climate and energy team, general support to ENVE

Multimedia-aineisto

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Katso lisää

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Yhteydenotot

Jaa:
 
Back to top