”Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunta (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

SEDEC-valiokunnan vastuualue on hyvin laaja ja kattaa useita politiikanaloja, joihin lukeutuvat mm. seuraavat:

työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiaalinen suojelu

liikkuvuus, yhtäläiset mahdollisuudet

yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

tutkimus ja innovointi (T&I)

digitaalistrategia, EU:n tietoyhteiskunta

Euroopan laajuiset tieto- ja viestintätekniikkaverkot

audiovisuaalialan teollisuus ja mediatekniikat

nuoriso ja urheilu

monikielisyys, vähemmistökielten tukeminen, kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus

Lisäksi SEDEC-valiokunta hallinnoi osaamisvaihdon foorumia , joka on Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (RTD) yhteistyöfoorumi. Foorumin tavoitteena on esitellä uusia tutkimus- ja innovointiratkaisuja, innovatiivisia tuotteita ja parhaita käytänteitä järjestämällä seminaareja Brysselissä ja vertaisperiaatteella toteutettavia tapahtumia alueilla sekä isännöimällä esittelytapahtumia, jotka edistävät foorumin vuotuisen toimintasuunnitelman toteutumista.

Lisäksi SEDEC-valiokunta aikoo vuoden mittaan hyödyntää kuluvana vuonna 2018 vietettävää kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta painottaakseen paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia Euroopan kulttuuriperinnön hallinnoinnissa, edistämisessä, suojelussa ja vaalimisessa.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kutsua kansalaiset ja etenkin lapset ja nuoret mukaan tapahtumiin ja hankkeisiin, joissa korostetaan Euroopan kulttuuriperintöä ja arvoja.

Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm