Lausunnot  

Euroopan komissio kuulee Euroopan alueiden komiteaa (AK) unionin lainsäädäntöprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niillä politiikanaloilla, jotka vaikuttavat suoraan alue- ja paikallisyhteisöihin. AK voi myös ottaa omaehtoisesti kantaa tiettyyn aiheeseen antamalla oma-aloitteisen lausunnon.

Kolmivaiheinen demokraattinen prosessi: keskustelu, lausunnon laatiminen ja äänestäminen

  • AK:n puheenjohtaja osoittaa asiakokonaisuuden asianomaiselle komitean valiokunnalle. 
  • AK:n jäsen nimetään esittelijäksi. Esittelijä laatii lausunnon ja esittelee sen, jotta valiokunnan jäsenet voivat keskustella siitä, tehdä siihen muutosehdotuksia ja hyväksyä sen.
  • Lausuntoluonnos esitellään ja siitä keskustellaan seuraavassa täysistunnossa.
  • Kun AK:n jäsenet ovat hyväksyneet lausunnon täysistunnossa, se lähetetään EU:n kaikille toimielimille.

Lausuntohaku

Sisältö

AK:n työn vaikutus EU:n lainsäädäntöön

AK:n poliittinen työ tähtää alueiden ja paikallisyhteisöjen vaikutusvallan lisäämiseen Euroopassa.

Monien lausuntojen vaikutusta voidaan arvioida vasta niiden hyväksymistä seuraavina vuosina, kun lainsäädäntöprosessi on edennyt riittävästi.

Tänä aikana selvitykset lausuntojen vaikutuksesta laaditaan seuraavia lähteitä käyttäen:

  • Euroopan komission kertomukset toimista, joihin se on ryhtynyt AK:n lausuntojen johdosta
  • AK:n vaikutusselvitykset, joissa luodaan yleiskatsaus lausuntojen poliittisiin vaikutuksiin Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston asiakirjoissa
  • lausuntojen tiedotusvälineissä saaman huomion seuranta AK:n lehdistöyksikössä
  • AK järjestää vuosittain keskimäärin 150 lausuntoihin liittyvää tapahtumaa, jotka lisäävät osaltaan AK:n lausuntojen ja päätöslauselmien vaikutuksia EU:n lainsäädäntöprosessissa.​

Asiakirjat

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Jaa:
 
Back to top