Alueellisten keskusten verkosto  

Banner  

​​​​​​​​​​Haluatko saada äänesi kuuluviin?

Hae RegHub 2.0 -verkoston jäsenyyttä!​​

​​

​Mikä on #RegHub?

Euroopan alueiden komitean (AK) oma alueellisten keskusten verkosto (RegHub) on Euroopan alueiden ja kuntien verkosto, joka arvioi EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa. Se perustettiin vuonna 2018, ja siinä on nyt 38 jäsentä.

Verkosto koostuu alueiden ja kuntien yhteyshenkilöistä (yhteyspisteistä), jotka keräävät teknistä palautetta sidosryhmiltä niiden käytännön kokemuksista EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa.

RegHub kerää tiedot yhteyshenkilöiltään kuulemisissa, joiden kysymykset käännetään kaikille EU-kielille. Näin sidosryhmät voivat antaa palautteensa äidinkielellään. Kerätyt tiedot kootaan täytäntöönpanoraportteihin, joita AK hyödyntää EU:n toimintapolitiikkojen arvioinnissa. Näin verkosto tuo paikallisen ja alueellisen näkökulman EU:n päätöksentekoon ja laajentaa sen tietopohjaa.

Kuka voi liittyä RegHub 2.0 -verkoston jäseneksi ja mitä jäseneltä odotetaan?

AK käynnisti noin kaksi vuotta sitten RegHub-verkoston pilottivaiheen. AK käynnistää nyt RegHub-verkoston toiminnasta tehdyn myönteisen arvion jälkeen verkoston laajentamisvaiheen (RegHub 2.0) ja on julkaissut haun uusille jäsenille.

Kaikki Euroopan unionin paikallis- ja alueyhteisöt voivat hakea RegHub-verkoston jäsenyyttä. Jäsenyyttä hakevan paikallis- tai alueyhteisön ei tarvitse olla edustettuna Euroopan alueiden komiteassa.

Alueellisen keskuksen tulee nimittää yhteyshenkilö RegHub-verkostoon. Yhteyshenkilön on oltava paikallis- tai aluehallinnon henkilöstön soveltuva ja kokenut jäsen, joka työskentelee keskuksen alueella. Yhteyshenkilöllä tulisi olla englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja oman hallinto-organisaationsa valtuutus:

  • osallistua RegHub-verkoston kokouksiin (kokouspaikalla tai etänä);
  • osallistua kaikkiin RegHub-verkoston kuulemisiin;
  • kerätä tiedot sidosryhmiltä RegHub-verkoston kuulemisia varten;
  • toimia yhteystahona omalla alueellaan asiaankuuluville instituutioille ja organisaatioille, jotka osallistuvat EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon.

Osallistuvat alueet ja kunnat kattavat oman alueellisen keskuksensa kustannukset lukuun ottamatta keskuksen yhteyshenkilön osallistumista verkoston kokouksiin kokouspaikalla. Kokouksiin liittyvät matkakustannukset korvataan voimassa olevien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

Valintaperusteet

RegHub 2.0 -verkoston jäsenet valitaan seuraavien kriteereiden perusteella:

  • toiminta pilottivaiheen aikana (koskee vain nykyisiä RegHub-verkoston jäseniä);
  • hakijan motivaatio ja valmiudet osallistua;
  • jäsenten monimuotoisuus – institutionaalinen rooli, lainsäädäntävaltaisuus, väestö, koko sekä sosiaaliset ja taloudelliset erityispiirteet;
  • tasapainoinen maantieteellinen jakauma niin, että jäseniä on eri puolilta EU:ta.

Miksi alueeni tai kuntani kannattaisi hakea jäsenyyttä?

Alueelliset keskukset ja niiden sidosryhmät ovat erityisasemassa, sillä niillä on ensikäden kokemusta, jota voidaan hyödyntää EU:n toimintapolitiikkojen arvioinneissa. Lisäksi keskukset ovat mukana RegHub-alaryhmässä Euroopan komissio uudessa Fit for Future -foorumissa (F4F) ja niillä on siten vielä suurempi ja suora vaikutus sääntelyn parantamiseen.​​​​​

Miten alueeni tai kuntani voi hakea jäsenyyttä?​

Hakea voi täyttämällä englanniksi tämän hakemuslom​akkeen ja palauttamalla sen viimeistään 30. marraskuuta 2020.

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen RegHub@cor.europa.eu.​

Mitkä ovat alueellisia keskuksia?

Keskukset valittiin kolmen kriteerin perusteella: maantieteellinen tasapaino, poliittinen ja hallinnollinen sitoutuminen sekä kokemus EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanosta. Koska laadukkaita hakemuksia tuli hämmästyttävän suuri määrä, AK päätti lisätä jäsenten määrää. Niinpä vuodet 2019–2020 kattavassa hankkeen pilottivaiheessa onkin nyt mukana 36 keskusta. Pitkällä aikavälillä tämän pilottitoimen tavoitteena on luoda pohjaa laajemmalle verkostolle, joka olisi toiminnassa vuodesta 2021 lähtien ja avoin kaikille osallistumisesta kiinnostuneille EU:n alueille. Se myös kattaisi kaikki politiikanalat, joilla paikallinen ja alueellinen palaute on merkityksellistä.

RegHub-verkoston jäsenet

Uudessa interaktiivisessa kartassa näkyvät yhdellä silmäyksellä kaikki RegHub-verkostoon kuuluvat alueet. Sen kautta pääsee myös kunkin alueellisen keskuksen yhteystietoihin. Osallistuvia alueita edustavien AK:n jäsenten tiedot saa näkyviin painikkeella ”Details and Region members”.

map
 

 
 

Yhteyshenkilö:
Rainer Steffens
Euroopan alueiden komitea
P. +32 22822377
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​


Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Aiheeseen liittyvää tietoa
Linkkejä