Alueellisten keskusten verkosto  

Alueellisten keskusten verkosto

Paikallis- ja alueviranomaiset ovat eturintamassa, kun EU:n politiikkaa pannaan täytäntöön. RegHub on foorumi, jonka tarkoituksena on osallistaa keskeiset paikalliset ja alueelliset toimijat tehokkaan kuulemisen avulla, jotta voidaan kerätä niiden kokemuksia EU:n politiikan täytäntöönpanosta. Näin EU:n toimielimet saavat niiltä arvokasta tietoa ja voivat laatia tehokkaampia toimintapolitiikkoja ja tuoda lopulta EU:ta lähemmäs kansalaisia.

 

Mikä on alueellisten keskusten verkosto eli #RegHub?

Mitkä ovat tavoitteemme?

Käytännössä tavoitteenamme on

 • vahvistaa pyrkimystä parantaa EU:n nykyistä lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa paikallis- ja aluetasolla
 • antaa teknistä palautetta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla
 • huolehtia siitä, että paikallis- ja aluetason toimijat voivat osallistua entistä tehokkaammin EU:n lainsäädäntöprosessin alkuvaiheeseen
 • edistää yksinkertaistamista ja alueiden välistä oppimista EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja jatkokehittämisen alalla.

Mikä tarkalleen ottaen on alueellinen keskus?

Alueellista keskusta kannattaa verrata keskuslentoasemaan, josta käsin tarjotaan useita palveluja ja jatkoyhteyksiä: alueelliset keskukset toimivat yhteyspisteinä, jotka voivat ottaa yhteyttä EU:n politiikan täytäntöönpanoon osallistuviin erilaisiin sidosryhmiin, osallistaa niitä, muodosta kumppanuuksia niiden kanssa ja ylläpitää niihin tiiviitä yhteyksiä.

Koska yhteyspisteet vaikuttavat valtiotasoa alempana, ne toimivat yhdyssiteenä Euroopan alueiden komitean (AK) ja paikallis- ja alueviranomaisten välillä ja antavat oikea-aikaista palautetta EU:n lainsäädännön tehokkuudesta. Niiden odotetaan viime kädessä kehittyvän tiedotuspisteiksi kaikissa EU:n sääntelyn parantamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Alueellinen keskus voidaan ymmärtää laajemmassa merkityksessä niin, että se kattaa kaikki jäsenvaltiotasoa alempana olevat alueelliset ja paikalliset viranomaiset, jotka panevat EU:n toimintapolitiikkaa täytäntöön. Se voi näin ollen tarkoittaa kuntia, departementteja, osavaltioita, läänejä, maakuntia, metropolialueita, suuria kaupunkeja tai pienempien kaupunkien ryhmiä, suuria paikallisyhteisöjä tai pienempien paikallisyhteisöjen ryhmiä ja eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien ja Euroregion-alueiden kaltaisia rajatylittäviä alueita.

Mitkä ovat alueellisia keskuksia?

Keskukset valittiin kolmen kriteerin perusteella: maantieteellinen tasapaino, poliittinen ja hallinnollinen sitoutuminen sekä kokemus EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanosta. Koska laadukkaita hakemuksia tuli hämmästyttävän suuri määrä, AK päätti lisätä jäsenten määrää. Niinpä vuodet 2019–2020 kattavassa hankkeen pilottivaiheessa onkin nyt mukana 36 keskusta. Pitkällä aikavälillä tämän pilottitoimen tavoitteena on luoda pohjaa laajemmalle verkostolle, joka olisi toiminnassa vuodesta 2021 lähtien ja joka olisi avoin kaikille osallistumisesta kiinnostuneille EU:n alueille. Se myös kattaisi kaikki politiikanalat, joilla paikallinen ja alueellinen palaute on merkityksellistä.

RegHub-verkoston jäsenet

map
 

Alentejo, Portugali | Bolzanon/Bozenin autonominen maakunta, Italia | Friuli Venezia Giulian autonominen alue, Italia | Brandenburg, Saksa | Bretagne, Ranska | Brod-Posavinan maakunta, Kroatia  |  Calabria, Italia | Katalonia, Espanja | Madridin itsehallintoalue, Espanja | Valencian itsehallintoalue, Espanja | Kreeta, Kreikka | Dubrovnik-Neretvan maakunta, Kroatia | Itä-Slovenian koheesioalue, Slovenia | Flanderi, Belgia |  Harguita / Ialomița, Romania  | Hauts-de-Francen alue, Ranska | Helsinki-Uusimaa, Suomi | Košicen itsehallintoalue, Slovakia | Limburg (yhteistyössä Gelderlandin läänin, Zuid-Hollandin läänin, Overijsselin läänin ja Tilburgin kaupungin kanssa), Alankomaat | Ala-Sleesia, Puola  | Marche, Italia |  Masovian voivodikunta, Puola | Molise, Italy | Nordrhein-Westfalen, Saksa | Northern and Western Region, Irlanti | Piemonte, Italia | Primorje-Gorski Kotar -piirikunta, Kroatia | Emilia-Romagnan alue, Italia  | Šibenik-Knin piirikunta, Kroatia | Sleesia – TITRIA (Slovakia, Tšekki, Puola) | Thessalia, Kreikka | Tolnan lääni, Unkari | Umbrian alue / Veneto, Italy |         Ylä-Itävalta (jolla on nykyisin kansallisten asiantuntijoiden yhteisen konferenssin ”Toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seuranta” puheenjohtajuus), Itävalta | Vorarlberg (kansainvälisen Bodenjärvi-konferenssin projektiryhmän puheenjohtaja, yhteistyössä Baden-Württembergin ja Baijerin kanssa), Itävalta |  Länsi-Pommerin voivodikunta, Puola | Zasavjen kehittämisalue, Slovenia.

Miten verkosto toimii käytännössä?

   Kolmivaiheinen menettelytapa  

Kolmivaiheinen menettelytapa

 1. AK kutsuu alueelliset keskukset Brysseliin työpajaan, jossa käsitellään viimeisintä kuulemismenettelyä ja teknistä täytäntöönpanoraporttia, tarkastellaan, miten verkoston toiminta on vaikuttanut toimielimiin, vaihdetaan parhaita käytänteitä tai keskustellaan haasteista ja käsitellään seuraavan kuulemismenettelyn kohteena olevaa politiikan alaa.

 2. Verkoston sihteeristö lähettää kustakin valitusta EU-politiikan alasta alueellisten keskusten verkostoille kyselylomakkeen, joka sisältää sellaisia keskeisiä kysymyksiä, joihin EU:n toimielinten ja AK:n mielestä tarvitaan prosessin aikana vastaus. Alueelliset keskukset puolestaan vastaavat kyselyyn kattavasti otettuaan yhteyttä EU-politiikan täytäntöönpanoon paikallis- tai aluetasolla osallistuviin keskeisiin toimijoihin ja virastoihin ja haastateltuaan niitä.

 3. Verkoston sihteeristö kokoaa kyselyn vastauksista teknisen täytäntöönpanoraportin, joka toimitetaan kulloisestakin politiikan alasta vastaavalle AK:n valiokunnalle sekä EU:n muille toimielimille. Raportti julkaistaan myös asiaankuuluvassa AK:n verkkosivustossa. Verkosto järjestää pilottivaiheessa vuosittain suunnilleen kolme työpajaa ja kuulemismenettelyä työskentelymenetelmänsä ja palautemekanisminsa testaamiseksi.

Miten kaikki sai alkunsa? Mitä on tehty tähän mennessä? Mitä seuraavaksi?

 1. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkasteleva työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, kokoontui vuoden 2018 tammikuusta heinäkuuhun kerran kuukaudessa esittääkseen ”suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen parantamiseksi” ja määrittääkseen ”politiikan aloja, joilla tehtäviä voitaisiin jakaa uudelleen tai palauttaa EU-maille”. Kolme AK:ssa jäsenenä olevaa poliitikkoa, Karl-Heinz Lambertz (BE, PES), Michael Schneider (DE, PPE) ja François Decoster (FR, ALDE), nimettiin työryhmän jäseniksi ehdottamaan ”keinoja alue- ja paikallisviranomaisten ottamiseksi paremmin mukaan EU:n politiikan muotoiluun ja toteuttamiseen”.

 2. Toissijaisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän laatiman raportin julkaisemisen jälkeen AK pani täytäntöön työryhmän suosituksiin perustuvan konkreettisen jatkotoimen perustamalla alueellisten keskusten verkoston (RegHub).

  ”Alueiden komitean olisi toteutettava alueellisten keskusten verkoston uusi kokeiluhanke politiikan täytäntöönpanon uudelleen tarkastelun tukemiseksi.”

 3. AK:ssa RegHub toimii toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkostoa täydentävänä foorumina. Se vahvistaa AK:n ja valtiotasoa alempien tasojen viranomaisten roolia EU:n poliittisen päätöksenteon täytäntöönpano- ja arviointivaiheessa.

 4. AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz tapasi EU:n alueiden edustajia Brysselissä 14. marraskuuta 2018 esitelläkseen uuden alueellisten keskusten verkostohankkeen (#RegHub) ja keskustellakseen kokeiluvaiheeseen (2019–2020) osallistuvien 20 alueen valintamenettelystä. Haku kokeiluvaiheeseen oli avoinna 19. lokakuuta 2018 – 30. marraskuuta 2018. Hankkeeseen tuli peräti 53 hakemusta, jotka kattoivat yli 88 EU:n aluetta, mikä osoittaa, että paikallis- ja alueviranomaiset haluavat antaa panoksensa EU:n päätöksentekoprosessiin.

Aikataulu
 

Yhteyshenkilö:
Rainer Steffens
Euroopan alueiden komitea
P. +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Kerro mielipiteesi

Aiheeseen liittyvää tietoa