”Talouspolitiikka”-valiokunta (ECON)  

”Talouspolitiikka”-valiokunnan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat alat

 • julkiset hankinnat
 • julkiset investoinnit
 • julkiset palvelut
 • kansainvälinen kauppa ja tullitariffit (mm. WTO:hon liittyvät kysymykset)
 • kestävän kehityksen tavoitteiden hallinnointi
 • kilpailu ja valtiontukipolitiikka
 • paikallinen ja alueellinen talous sekä investoinnit
 • pk-yrityspolitiikka ja yrittäjyys
 • sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat
 • talouden ohjaus ja hallinta sekä talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso
 • talous- ja rahapolitiikka
 • teollisuuspolitiikka ja teollisuus 4.0
 • veropolitiikka.

ECON-valiokunnan sihteeristö vastaa myös tunnustusjärjestelmästä. Järjestelmässä palkitaan EU:n alueita, joilla on erityisen uskottava, edistyksellinen ja lupaava visio ja innovatiivinen yrittäjyyspoliittinen strategia.

Lisäksi ECON-valiokunnan sihteeristö vastaa ​ alueellisten keskusten verkostosta, joka arvioi EU:n politiikan täytäntöönpanoa (RegHub)​. RegHub on foorumi, jonka kautta paikalliset ja alueelliset toimijat osallistuvat kuulemisiin, jotta voidaan kerätä näiden kokemuksia EU:n politiikan täytäntöönpanosta.

ECON-valiokunnan sihteeristö hallinnoi niin ikään laajakaistafoorumia, joka on Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission yhteinen aloite suurinopeuksisen laajakaistan ulottamiseksi kaikille Euroopan alueille.

ECON-valiokunnalla on johtava koordinointirooli AK:n ja Euroopan investointipankkiryhmän (EIP)​ välisissä suhteissa, jotka kattavat monia eri toimia ja politiikanaloja.

ECON-valiokunnan sihteeristö auttaa myös kyselyjen, tutkimusten ja analyysien avulla valiokunnan jäseniä seuraamaan ajankohtaisia suuntauksia Euroopan kunnissa ja alueilla sekä kartoittamaan hyviä toimintatapoja.​Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Aiheeseen liittyvää tietoa