”Talouspolitiikka”-valiokunta (ECON)  

”Talouspolitiikka”-valiokunnan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat alat

 • julkiset hankinnat
 • julkiset investoinnit
 • julkiset palvelut
 • kansainvälinen kauppa ja tullitariffit (mm. WTO:hon liittyvät kysymykset)
 • kestävän kehityksen tavoitteiden hallinnointi
 • kilpailu ja valtiontukipolitiikka
 • paikallinen ja alueellinen talous sekä investoinnit
 • pk-yrityspolitiikka ja yrittäjyys
 • sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat
 • talouden ohjaus ja hallinta sekä talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso
 • talous- ja rahapolitiikka
 • teollisuuspolitiikka ja teollisuus 4.0
 • veropolitiikka.

ECON-valiokunnan sihteeristö vastaa myös tunnustusjärjestelmästä. Järjestelmässä palkitaan EU:n alueita, joilla on erityisen uskottava, edistyksellinen ja lupaava visio ja innovatiivinen yrittäjyyspoliittinen strategia.

Lisäksi ECON-valiokunnan sihteeristö vastaa ​ alueellisten keskusten verkostosta, joka arvioi EU:n politiikan täytäntöönpanoa (RegHub)​. RegHub on foorumi, jonka kautta paikalliset ja alueelliset toimijat osallistuvat kuulemisiin, jotta voidaan kerätä näiden kokemuksia EU:n politiikan täytäntöönpanosta.

ECON-valiokunnan sihteeristö hallinnoi niin ikään laajakaistafoorumia, joka on Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission yhteinen aloite suurinopeuksisen laajakaistan ulottamiseksi kaikille Euroopan alueille.

ECON-valiokunnalla on johtava koordinointirooli AK:n ja Euroopan investointipankkiryhmän (EIP)​ välisissä suhteissa, jotka kattavat monia eri toimia ja politiikanaloja.

ECON-valiokunnan sihteeristö auttaa myös kyselyjen, tutkimusten ja analyysien avulla valiokunnan jäseniä seuraamaan ajankohtaisia suuntauksia Euroopan kunnissa ja alueilla sekä kartoittamaan hyviä toimintatapoja.​Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Aiheeseen liittyvää tietoa
Links