”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” -valiokunta (COTER)  

”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunnan (COTER) vastuualueeseen kuuluvat seuraavat alat:

taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus

rakennerahastot ja aluesuunnittelu

taajamapolitiikka ja asuminen

liikenne ja Euroopan laajuiset liikenneverkot

makroalueet, alueellinen yhteistyö ja alueelliset tilastot ja indikaattorit

EU:n vuotuinen talousarvio, monivuotinen rahoituskehys ja paikallis- ja aluetason julkistalous

COTER-valiokunnan sihteeristö vastaa myös EU:n virallisesta EAYY-rekisteristä sekä EAYY-foorumin hallinnoinnista. EAYY-foorumi tuo yhteen kaikkien olemassa olevien ja perustamisvaiheessa olevien eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien poliittisia ja teknisiä edustajia.

Lisäksi COTER-valiokunta vastaa AK:n toteuttamista alueellisista vaikutustenarvioinneista. Alueellisten vaikutusten arvioinnit tarjoavat AK:n esittelijöille analyysin EU:n säädösehdotusten mahdollisista alueellisista ja paikallisista vaikutuksista.

COTER-valiokunta hallinnoi niin ikään AK:n ja OECD:n yhteistyötä muun muassa sellaisissa kysymyksissä kuin julkisten investointien laatu, hallinnon hajauttaminen sekä alueiden, kaupunkien ja maaseudun kehittäminen. Yhteistyön tärkein tavoite on lujittaa OECD:n ja EU:n paikallis- ja aluehallintotahojen välistä poliittista vuoropuhelua taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia edistävien julkisten toimintalinjojen kehittämiseksi.

Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm