”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” -valiokunta (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunnan (COTER) vastuualueeseen kuuluvat seuraavat alat:

taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus

rakennerahastot ja aluesuunnittelu

taajamapolitiikka ja asuminen

liikenne ja Euroopan laajuiset liikenneverkot

makroalueet, alueellinen yhteistyö ja alueelliset tilastot ja indikaattorit

EU:n vuotuinen talousarvio, monivuotinen rahoituskehys ja paikallis- ja aluetason julkistalous

COTER-valiokunnan sihteeristö vastaa myös EU:n virallisesta EAYY-rekisteristä sekä EAYY-foorumin hallinnoinnista. EAYY-foorumi tuo yhteen kaikkien olemassa olevien ja perustamisvaiheessa olevien eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien poliittisia ja teknisiä edustajia.

Lisäksi COTER-valiokunta vastaa AK:n toteuttamista alueellisista vaikutustenarvioinneista. Alueellisten vaikutusten arvioinnit tarjoavat AK:n esittelijöille analyysin EU:n säädösehdotusten mahdollisista alueellisista ja paikallisista vaikutuksista.

COTER-valiokunta hallinnoi niin ikään AK:n ja OECD:n yhteistyötä muun muassa sellaisissa kysymyksissä kuin julkisten investointien laatu, hallinnon hajauttaminen sekä alueiden, kaupunkien ja maaseudun kehittäminen. Yhteistyön tärkein tavoite on lujittaa OECD:n ja EU:n paikallis- ja aluehallintotahojen välistä poliittista vuoropuhelua taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia edistävien julkisten toimintalinjojen kehittämiseksi.

Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Aiheeseen liittyvää tietoa
Links