”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” -valiokunta (COTER)  

”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunnan (COTER) vastuualueeseen kuuluvat seuraavat alat:

taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus

rakennerahastot ja aluesuunnittelu

taajamapolitiikka ja asuminen

liikenne ja Euroopan laajuiset liikenneverkot

makroalueet, alueellinen yhteistyö ja alueelliset tilastot ja indikaattorit

EU:n vuotuinen talousarvio, monivuotinen rahoituskehys ja paikallis- ja aluetason julkistalous

COTER-valiokunnan sihteeristö vastaa myös EU:n virallisesta EAYY-rekisteristä sekä EAYY-foorumin hallinnoinnista . EAYY-foorumi tuo yhteen kaikkien olemassa olevien ja perustamisvaiheessa olevien eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien poliittisia ja teknisiä edustajia.

Lisäksi COTER-valiokunta vastaa AK:n toteuttamista alueellisista vaikutustenarvioinneista . Alueellisten vaikutusten arvioinnit tarjoavat AK:n esittelijöille analyysin EU:n säädösehdotusten mahdollisista alueellisista ja paikallisista vaikutuksista.

COTER-valiokunta hallinnoi niin ikään AK:n ja OECD:n yhteistyötä muun muassa sellaisissa kysymyksissä kuin julkisten investointien laatu, hallinnon hajauttaminen sekä alueiden, kaupunkien ja maaseudun kehittäminen. Yhteistyön tärkein tavoite on lujittaa OECD:n ja EU:n paikallis- ja aluehallintotahojen välistä poliittista vuoropuhelua taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia edistävien julkisten toimintalinjojen kehittämiseksi.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of ESIF, Cross-border Cooperation - Multi-Annual Financial Framework, EFSI, Annual EU Budget
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, – Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation, Cross-border cooperation, EGTC, Management of the EGTC Platform
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Multi-Annual Financial Framework, EFSI, Annual EU Budget, Local and Regional finances, ESIF, Macro Regions
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
 • Gordon Modro, in charge of ESIF, Urban Policy – General Transport Policy, Urban Policy and Urban Mobility
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation, Membership of the group of Communicators (GOC))


Assistants:

 • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Georgia Evmorfopoulou, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Luciana Pérez Catán Flores, in charge of management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities General Support to COTER Secretariat​
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Aiheeseen liittyvää tietoa
Links