”Kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunta (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Seuraavat politiikanalat kuuluvat CIVEX-valiokunnan vastuualueeseen:

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

maahanmuuttopolitiikka, turvapaikka- ja viisumiasiat

EU:n perusoikeuskirja

aktiivinen kansalaisuus

hallinnon hajauttaminen

perussopimusasiat

hallinto, sääntelyn parantaminen, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet

ulkosuhteet, mukaan lukien ulkoinen hallinnollinen yhteistyö ja valmiuksien kehittäminen

kansainväliset sopimukset ja neuvottelut, terrorismi ja rajavalvonta

naapuruuspolitiikka (mukaan lukien itäinen kumppanuus ja Euro–Välimeri-yhteistyö), hajautettu kehitysyhteistyö ja EU:n laajentumiseen liittyvät kysymykset

Valitse toinen AK:n valiokunta: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme