Ukraina-erityistyöryhmä  

Euroopan alueiden komitean vuonna 2015 perustaman Ukraina-erityistyöryhmän tarkoituksena on tiivistää kahdenvälisiä suhteita ja tarjota ukrainalaiskumppaneille sekä poliittista että teknistä tukea hyvän hallintotavan omaksumiseksi kaikilla hallinnon tasoilla.

Maaliskuussa 2018 käynnistettiin vertaisyhteistyöhanke U-LEAD-ohjelman ja sen täytäntöönpanijana toimivan Saksan kansainvälisen yhteistyön viraston GIZ:n (Gemeinschaft für Internationale Zusammenarbeit) tuella.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Sisältö

​Mit​en erityistyöryhmä toimii?

AK:n työvaliokunta perusti Ukraina-erityistyöryhmän Ukrainan pyynnöstä 12. helmikuuta 2015, kun maassa oli käynnistetty monimutkainen uudistusprosessi hallinnon hajauttamiseksi.

Työryhmä on tähän mennessä kokoontunut neljä kertaa vuoroin Brysselissä ja vuoroin Ukrainassa. Jäsenet ovat vaihtaneet kokouksissa kokemuksia hallinnon hajauttamisprosessista yleensäkin ja keskustelleet julkishallinnon uudistuksesta, Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten asianmukaiseen toimintaan liittyvistä horisontaalisista kysymyksistä (päätöksenteko, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat, oikeusvaltioperiaate ja hyvä hallinto) sekä EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoprosessin paikallisesta ja alueellisesta ulottuvuudesta.

Erityistyöryhmän toimet on myös otettu huomioon Euroopan komission Ukrainan tukiryhmän toimissa, ja niiden avulla on luotu yhteys Euroopan parlamentin valtuuskuntaan EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa.

Erityistyöryhmä pyrkii

  • tukemaan Ukrainan uudistusprosessia jakamalla kokemuksia ja levittämällä hyviä käytänteitä hallinnon hajauttamisen, toimivaltajaon ja toimivallan siirtämisen aloilla
  • edistämään paikallistason keskustelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, valtiovallan edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa
  • saattamaan yhteen Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisten tarpeet ja AK:n jäsenten asiantuntemuksen.

Erityistyöryhmän toiminta on vuosien mittaan edennyt yleisestä poliittisesta neuvonnasta konkreettisempiin hankkeisiin, joissa on keskitytty valmiuksien kehittämiseen julkishallinnon uudistuksen tukemiseksi. Vuonna 2007 etsittiin Euroopan komission U-LEAD with Europe ‑ohjelman tuella sopivia kumppanuustahoja ja saatiin muodostettua ensimmäiset viisi EU:n ja Ukrainan välistä paikalliskumppanuutta. Vertaishankkeen käynnistystapahtuma järjestettiin Brysselissä 8. maaliskuuta 2018, ja se kokosi valitut vertaisparit yhteen ensi kertaa. U-LEAD:n avustuksella parit sopivat kuluvan vuoden toimintasuunnitelmista ja määrittelivät konkreettiset yhteistyöalat: paikallinen talouskehitys, matkailu, energiatehokkuus, maaseudun kehittäminen ja kansalaisten osallisuus. Erityistyöryhmän seuraavassa kokouksessa, joka pidetään Kiovassa 25. syyskuuta 2018, sidosryhmät tekevät välikartoituksen vertaisyhteistyön edistymisestä.​

Mikä on erityistyöryhmän kokoonpano?

Erityistyöryhmää johtaa Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, ja sen jäsenistö koostuu AK:n viiden poliittisen ryhmän puheenjohtajista.​


Tuoreimpia uutisia

Multimedia-aineisto

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Katso lisää

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Yhteydenotot

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Jaa :
 
Back to top