Toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkosto 

Toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkosto (SMN) perustettiin helpottamaan poliittisen syklin kaikissa vaiheissa unionin paikallis- ja alueviranomaisten ja EU-tason välistä tiedonvaihtoa erilaisista poliittisista asiakirjoista ja lainsäädäntöehdotuksista ja poliittisista ehdotuksista, jotka hyväksytyksi tultuaan vaikuttavat suoraan paikallis- ja alueviranomaistahoihin ja näiden vastuulla oleviin politiikkoihin.

Verkoston jäseninä on lainsäädäntävaltaa käyttävien alueiden parlamentteja ja hallituksia, paikallis- ja alueyhteisöjä, joilla ei ole lainsäädäntävaltaa, sekä paikallishallinnon järjestöjä Euroopan unionista. Sen toimintaan voivat osallistua myös AK:n maakohtaiset valtuuskunnat ja kansallisten parlamenttien kamarit.

Sisältö

Tehtävä

  • Annetaan paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuus osallistua aktiivisesti toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumisen seurantaan.
  • Tuetaan lainsäädäntävaltaa käyttäviä alueita REGPEXin eli lainsäädäntävaltaa käyttävien alueiden parlamenteille ja hallituksille avoimen SMN:n alaverkoston kautta.

Keskeinen toiminta

  • Tuetaan lainsäädäntävaltaa käyttävien alueiden parlamentteja ja hallituksia erityisen REGPEX-foorumin kautta ennakkovaroitusjärjestelmän soveltamisaikana.
  • Lisätään tietoisuutta toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta käytännössä ja edistetään parhaiden käytäntöjen vaihtoa.
  • Pidetään AK:n esittelijät ja jäsenet ajan tasalla paikallis- ja alueviranomaisten verkoston tarjoamista toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista panoksista.
  • Määritetään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa säädöskäytäntöä, vähentää byrokratiaa ja lisätä EU:n toimintalinjojen hyväksyntää kansalaisten keskuudessa.
  • Edistetään toimielinten välistä vuoropuhelua kahden vuoden välein järjestettävän subsidiariteettikonferenssin avulla.
Jaa:
 
Back to top