Alueiden ja kuntien tila Euroopan unionissa 

9. lokakuuta 2023 

banner
© stock.adobe.com

Euroopan alueiden komitea julkaisee 9. lokakuuta 2023 alueiden ja kuntien tilaa EU:ssa käsittelevän vuosikertomuksensa, joka tarjoaa tilannekuvan kaikkein kiireellisimmistä haasteista, joita alueilla ja kunnilla on eri Eurooppaa, sekä ruohonjuuritason ratkaisuja EU:n poliittisten päätösten tueksi.

Vuosikertomuksessa valotetaan sitä, millaisin toimin alueet ja kunnat vastaavat ilmastokatastrofien tai Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan kaltaisiin kriiseihin. Siinä tuodaan esille, miten alueet ja kunnat edistävät vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvää eurooppalaisten yhteiskuntien pitkän aikavälin muutosta ja vahvistavat samalla yhteenkuuluvuutta. 

Sisältö

Eurooppa paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta

Vuosikertomus perustuu Euroopan alueiden komitean teettämiin omiin tutkimuksiin, akateemiseen tutkimukseen sekä muilta EU:n toimielimiltä ja avoimista lähteistä saatuihin tietoihin, ja se tarjoaa faktaa ja tietoa poliittisille päättäjille ja asiaankuuluville sidosryhmille. Tärkeimmät havainnot ja suositukset tuodaan esiin alueiden ja kuntien tilaa Euroopan unionissa käsittelevässä vuotuisessa puheessa, jonka Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro pitää 9. lokakuuta 2023.

Tämänvuotisessa kertomuksessa keskitytään EU:n alueiden ja kuntien kiireellisimpiin haasteisiin. Siinä esitetään käytännön ratkaisuja ja ideoita, jotka liittyvät hätätilanteisiin ja kriiseihin, kuten ilmastokatastrofeihin, Venäjän Ukrainaa vastaan käymään sotaan tai energiapulaan, sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän kautta tapahtuvaan pitkän aikavälin muutokseen, jonka yhteydessä vahvistetaan yhteenkuuluvuutta.

Vuosikertomus on tulevaisuutta luotaava ja antaa eväitä ennakointiin Euroopan parlamentin vaaleja ja EU:n toimielinten seuraavaa lainsäädäntökautta silmällä pitäen.

Vuosikertomukseen sisältyy myös alue- ja kuntabarometri. Siinä esitellään eri puolilta Eurooppaa olevien vaaleilla valittujen edustajien näkemyksiä, jotka on kerätty yhteistyössä IPSOS-tutkimuslaitoksen kanssa toteutetussa kyselytutkimuksessa. 

Alue- ja kuntabarometri

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on yli miljoona vaaleilla valittua alue- ja paikallispäättäjää. Nämä paikallis- ja aluetason edustajat edustavat hyvin monenlaisia yhteisöjä hallinnon eri tasoilla, esimerkiksi osavaltioissa, alueilla, lääneissä, maakunnissa, seutukunnissa tai kunnissa. Flash-eurobarometri tarjoaa EU:n paikallis- ja aluetason edustajille tärkeän foorumin, jonka kautta he voivat jakaa näkemyksiään Euroopan haasteista ja painopisteistä.

Aiemmat barometrit

Jaa:
 
Back to top