Alueiden ja kuntien tila Euroopan unionissa 

11. lokakuuta 2022 

Euroopan alueiden komitea julkaisee 11. lokakuuta alueiden ja kuntien tilaa EU:ssa käsittelevän vuosiraporttinsa, joka tarjoaa tilannekuvan kaikkein kiireellisimmistä haasteista, joita alueilla ja kunnilla on eri puolilla unionia, ja antaa tietoa EU:n poliittisten päätösten tueksi.

Sisältö
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Eurooppa paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta

Raportti perustuu Euroopan alueiden komitean teettämiin omiin tutkimuksiin, akateemiseen tutkimukseen sekä muilta EU:n toimielimiltä ja avoimista lähteistä saatuihin tietoihin, ja se tarjoaa faktaa ja tietoa poliittisille päättäjille ja asiaankuuluville sidosryhmille. Raportin tärkeimmät havainnot ja suositukset tuodaan esiin alueiden ja kuntien tilaa Euroopan unionissa käsittelevässä vuotuisessa puheessa, jonka Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro pitää lokakuun 2022 täysistunnossa.

Tämän vuoden raportissa keskitytään EU:n alueiden ja kuntien nykyisiin polttavimpiin haasteisiin: Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin, covid-19-pandemian pitkäaikaisiin vaikutuksiin ja välttämättömään elpymiseen, ilmastohätätilaan ja energiasiirtymään, eriarvoisuuden torjumiseen ja demokratian tulevaisuuteen Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmien pohjalta.

Raporttiin sisältyy myös alue- ja kuntabarometri. Siinä esitellään eri puolilta Eurooppaa olevien vaaleilla valittujen edustajien näkemyksiä, jotka on kerätty yhteistyössä IPSOS-tutkimuslaitoksen kanssa toteutetussa kyselytutkimuksessa.

Alue- ja kuntabarometri

 • Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on yli miljoona valtiotasoa alemmalla tasolla valittua päättäjää. Nämä paikallispoliitikot edustavat hyvin monenlaisia vaalipiirejä hallinnon eri tasoilla, kuten osavaltioissa, alueilla, lääneissä, maakunnissa, seutukunnissa tai kunnissa. Flash-eurobarometri tarjoaa EU:n paikallispoliitikoille tärkeän foorumin, jossa he voivat jakaa mielipiteensä Euroopan haasteista ja painopisteistä.

  Vastauksista käy ilmi, mitä paikallispoliitikot asettaisivat etusijalle EU:n tasolla, miten tietoisia he ovat EU:n laajuisista aloitteista ja EU:n rahoitusmahdollisuuksista, mitä he ajattelevat Euroopan tulevaisuudesta ja miten he reagoivat Ukrainan sodan aiheuttamaan hätätilanteeseen. 

   Tärkeimmät havainnot
 • EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022

  Saatavilla olevat kielet (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Nouda
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Nouda
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Nouda
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Nouda
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Nouda
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Nouda
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Nouda
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Nouda
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. français(3.32 MB-PDF)Nouda
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  10. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Nouda
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  11. hrvatski(3.31 MB-PDF)Nouda
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  12. magyar(3.33 MB-PDF)Nouda
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Nouda
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Nouda
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Nouda
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Nouda
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Nouda
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Nouda
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Nouda
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Nouda
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Nouda
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Nouda
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Nouda
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?

Multimedia-aineisto

Regions & Cities move forward the green transition

 

Katso lisää

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Aiemmat barometrit

Jaa:
 
Back to top