Alueidenväliset ryhmät  

Ensimmäiset alueidenväliset ryhmät perustettiin vuoden 2007 helmikuussa. Ryhmät ovat foorumeita, joissa paikallis- ja alueviranomaiset jäsenvaltioista ja muualta voivat keskustella ja kehittää uusia ideoita.

Yhdessä ryhmässä on oltava

 • vähintään kymmenen AK:n varsinaista jäsentä
 • sekä vähintään neljä kansallista valtuuskuntaa tai
 • rajatylittävää yhteistyötä edustava alueiden ryhmää.

Alueidenvälisiä ryhmiä asetetaan parhaillaan uudelleen AK:n uutta toimik​autta varten. Edellisellä
toimikaudella komiteassa toimivat seuraavat alueidenväliset ryhmät:

Adrianmeri–Joonianmeri

 • Perustettu vuoden 2013 tammikuussa
 • Keskeiset toimet:
  • käydään keskustelua AK:n jäsenten, Adrian- ja Joonianmeren alueen sekä Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevassa Euroopan unionin strategiassa mukana olevan kahdeksan EU:n jäsenvaltion ja EU:n ulkopuolisen maan viranomaisten kesken
  • osallistutaan monitasoisen hallinnon keskeisenä toimijana Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan Euroopan unionin strategian ja sen toimintasuunnitelman muokkaamiseen, seurantaan ja täytäntöönpanoon
  • tartutaan yhteisiin haasteisiin toden teolla ja lujitetaan alueen identiteettiä ja sen koko potentiaalia
  • luodaan yhteisvaikutusta Itämeren ja Tonavan alueen nykyisten strategioiden kanssa.
 • Puheenjohtaja: Paolo Di Laura Frattura (IT, PES)

Tähän alueidenväliseen ryhmään liittyy makroaluestrategia. Strategiassa esitetään Eurooppa-neuvoston vahvistamat puitteet taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella (tunnetaan myös nimellä "makroalueet").

 

Yhteystahot: 

Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

Francesco Cocco

https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

Alppien makroalue

 • Perustettu vuoden 2014 kesäkuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • osallistua monitasoisen hallinnon mukaisesti Alppien makroaluestrategian ja sen toimintasuunnitelman muokkaamiseen, seurantaan ja täytäntöönpanoon
  • parantaa Alppien alueen kilpailukykyä, varmistaa sen yhteydet ja tehdä siitä ympäristön kannalta kestävä ja houkuttava
  • maksimoida yhteisvaikutus ja parhaiden käytäntöjen vaihto olemassa olevien makroaluestrategioiden kanssa.
 • Puheenjohtaja: Franco Iacop (IT, PES)
 • Tähän alueidenväliseen ryhmään liittyy makroaluestrategia. Strategiassa esitetään Eurooppa-neuvoston vahvistamat puitteet taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella (tunnetaan myös nimellä "makroalueet").

   

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

   

  Friuli Venezia Giulian autonominen alue

  Rue du Commerce 49 – 1000 Bryssel

  P. +32 25008840

  http://www.alpine-region.eu/

  Itämeren maiden alueet

 • Perustettu vuoden 2008 helmikuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • ilmentää Itämeren maiden alueiden yhteistyötä AK:ssa ja edistää näiden alueiden kehitystä laajassa merkityksessä
  • tutkia EU:n eri toimintalinjojen ja etenkin meripolitiikan taloudellisten ja ympäristönäkökohtien vaikutuksia
  • osallistua kesäkuussa 2009 hyväksytyn, Itämeren aluetta varten laaditun EU:n strategian toteuttamiseen.
 • Puheenjohtaja: Pauliina Haijanen (FI, EPP)
 • Tähän alueidenväliseen ryhmään liittyy makroaluestrategia. Strategiassa esitetään Eurooppa-neuvoston vahvistamat puitteet taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella (tunnetaan myös nimellä "makroalueet").

   

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Åsa Bjering

  CPMR:n Itämeri-komission pääsihteeri

  P. +32 470696266

  Brexit

  • Perustettu vuoden 2018 tammikuussa
  • Ryhmän tehtävänä on
   • tarjota mahdollisuus keskustella ja saada tietoja brexitin seurauksista sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta
   • vaihtaa ajatuksia ratkaisuista sellaisten paikallis- ja alueyhteisöjen tukemiseksi, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat suurimpia, ja asianomaisten aluetalouksien mukauttamiseksi
   • määrittää yhteisiä hankkeita, joita paikallis- ja alueviranomaiset voisivat kehittää brexitin jälkeen
   • edistää komiteassa käytävää keskustelua kokonaiskuvan saamiseksi brexitin vaikutuksista paikallis- ja alueyhteisöjen kannalta.
  • Puheenjohtaja: François Decoster (FR/ALDE)

   

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  P. +33 321986653

  Karpaatit

  • Perustettu vuoden 2016 helmikuussa
  • Ryhmän tehtävänä on
   • tarkastella mahdollisuutta luoda Karpaattien alueen makroaluestrategia
   • järjestää keskusteluja, toimia ja hankkeita Karpaattien kaaren jakavan kahden EU:n ulkopuolisen maan (Serbia ja Ukraina) paikallisviranomaisten edustajien kanssa, jotta ne voidaan saada mukaan tulevaan Karpaattien alueen makroaluestrategiaan
   • korostaa paikallis- ja alueviranomaisten roolia kestävän kehityksen tukemisessa.
  • Puheenjohtaja: Wladyslaw Ortyl (PL, ECR)

   

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Ala-Karpatian voivodikunnan edustustoimisto Brysselissä

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bryssel, Belgia

  P. +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Rajatylittävä yhteistyö

 • Perustettu vuoden 2015 heinäkuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön analysoimalla AK:n lausuntoja ja varmistamalla, että niihin sisällytetään tarvittaessa rajatylittäviä ratkaisuja
  • osallistua keskusteluun koheesiopolitiikan tulevaisuudesta
  • määrittää rajatylittäviä kysymyksiä, joita on syytä käsitellä EU:n tasolla
  • tehdä ehdotuksia EAYY-foorumin, AEBR:n ja Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon tilaisuuksiksi.
 • Puheenjohtaja: Pavel Branda, (CZ, ECR)
 •  

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

   

  Prahan edustustoimisto EU:ssa

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bryssel

  P. +32 22301584

  Autoteollisuuden tulevaisuus

 • Perustettu vuonna 2009
 • Ryhmän tehtävänä on
  • puolustaa alueiden etuja niille tärkeässä autoteollisuudessa ja etsiä yhteisiä ratkaisuja alueiden kohtaamiin haasteisiin
  • edistää yhteyksiä eri osallistuvien alueiden toimialajärjestöjen välillä.
 • Puheenjohtaja: Barbara Eibinger-Miedl (AT, EPP)
 •  

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Terveys

 • Perustettu vuoden 2010 marraskuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • edistää rakentavaa vuoropuhelua Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kanssa ja tehostaa siten paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten verkostojen (eli EUREGHA, ENRICH) työtä
  • keskustella muun muassa rakennerahastovarojen käytöstä, terveydenhuoltohenkilöstöä koskevista kysymyksistä, potilaiden liikkuvuudesta, ravinnosta ja liikalihavuudesta sekä terveyseroja koskevista indikaattoreista.
 • Puheenjohtaja: Birgitta Sacrédeus (SE, EPP)
 •  

  Yhteystahot:

  EUREGHAn sihteeristö

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bryssel

  secretariat@euregha.net

  Saarialueet

  • Perustettu vuoden 2015 huhtikuussa, lakkautettu vuoden 2017 toukokuussa ja perustettu uudelleen vuoden 2018 joulukuuss
  • Ryhmän tehtävänä on
   • käsitellä yhteisiä aiheita yhteistyön tekemiseksi ja kehittämisstrategioiden löytämiseksi matkailun ja kulttuurin sekä teollisuuden, maatalouden, terveydenhoidon, energian ja koulutuksen aloilla
   • auttaa Euroopan alueiden komitean ja Euroopan parlamentin kannanmuodostusta saarikysymyksissä
   • toteuttaa ennakoivia toimia ja tehdä yhteistyötä muuttoliikeasioissa, jotka vaikuttavat enemmän kuin koskaan saariin, jonne sotaa ja köyhyyttä pakenevat ihmiset tulevat etsimään eloonjäämismahdollisuuksia ja toivoa.
  • Puheenjohtaja: Gaetano Armao (IT/EPP)

  Yhteystaho:
  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö
  Leonardo di Giovanna

  P. +32 26392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Vähemmän kehittyneet alueet

 • Perustettu vuoden 2015 maaliskuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • tehdä yhteistyötä kannanottojen sekä tarkistusten ja mietintöjen laadinnassa erityisen merkityksellisistä asioista
  • seurata EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota koskevaa politiikkaa
  • tehdä yhteistyötä eurooppalaisten hankkeiden kehittämisessä tai uusien investointien houkuttelemisessa kyseisille alueille.
 • Puheenjohtaja: Tadeusz Truskolaski (PL, EA)
 •  

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Michal Szczepura

  Podlasien voivodikunnan aluetoimisto Brysselissä

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bryssel

  P. +32 27380222

  F. +32 2 7353320

  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Perustettu vuoden 2017 joulukuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • keskustella kaasuputken ympäristövaikutuksista
  • esitellä aluekehitystä paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen näkökulmasta
  • käsitellä energiaturvallisuuden alueellista ulottuvuutta
  • keskittyä erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja muihin ulkoisiin suhteisiin.
 • Puheenjohtaja: Olgierd Geblewicz (PL, EPP)
 •  

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Länsi-Pommerin voivodikunnan aluetoimisto Brysselissä

  Rue Montoyer 31

  1000 Bryssel

  P. +32 24149604 

  Lainsäädäntävaltaa käyttävät alueet

 • Perustettu vuoden 2007 kesäkuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • tehdä aloitteita säädöskäytännön ja hallinnon parantamisen kaltaisilla poliittisilla aloilla
  • puolustaa alue- ja paikallistason oikeuksia toissijaisuusperiaatteen toteuttamista ajatellen
  • tarjota lainsäädäntävaltaa käyttävien alueiden kokemukset ja ammatillinen asiantuntemus AK:n jäsenien käyttöön
  • tarkastella erityisesti monitasoista hallintoa Euroopassa sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteuttamista
  • vaihtaa toissijaisuusperiaatteen toteutumisen valvontajärjestelmiä koskevia parhaita käytänteitä.
 • Puheenjohtaja: Jean-François Istasse (BE, PES)
 •  

  Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Perustettu vuoden 2007 kesäkuussa
 • Ryhmän tehtävänä on
  • koordinoida niitä EU:n politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja kantoja, joita kyseisten alueiden AK:n jäsenet edustavat, ja puolustaa niitä AK:n toimivaltaisissa elimissä
  • kehittää omia aloitteita alueeseen liittyviä erityiskysymyksiä koskevan unionin politiikan alalla ja edistää niiden toteuttamista.
 • Puheenjohtaja: Karl-Heinz Lambertz (BE, PES)
 • Yhteystahot:

  Alueidenvälisten ryhmien sihteeristö