Laajentumismaat  

AK:n kannasta EU:n laajentumispolitiikkaan vastaa komiteassa pääasiassa CIVEX-valiokunta. EU:n ja laajentumismaiden paikallis- ja alueviranomaisten välisen vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi ja laajentumismaiden tukemiseksi niiden EU-jäsenyysvalmisteluissa on perustettu kahdenlaisia virallisia foorumeita:

 • neuvoa-antavia sekakomiteoita
 • työryhmiä.

Neuvoa-antavat sekakomiteat

Tehtävänkuvaus

Neuvoa-antava sekakomitea tarjoaa EU-jäsenyyttä tavoittelevan maan paikallis- ja alueviranomaisille pysyvän ja vakaan väylän tehdä yhteistyötä. Neuvoa-antavat sekakomiteat auttavat muun muassa

 • paikallis- ja aluetason edustajien valmistautumisessa EU-jäsenyyteen
 • EU:n politiikkojen vaikutuksen arvioimisessa paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta
 • suorassa vastavuoroisessa tiedonsaannissa asianomaisten maiden ja EU:n poliittisesta kehityksestä
 • neuvottelujen seurannassa paikallis- ja alueviranomaisten kannalta erityisen tärkeillä toiminta-aloilla.

Miten neuvoa-antava sekakomitea perustetaan?

 • Asianomaisen maan hallituksen pyynnöstä
 • vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA) nojalla
 • tai Euroopan unionin neuvoston ja ehdokasmaan välisen vakautus- ja assosiaationeuvoston virallisella julistuksella.
 Keistä neuvoa-antava sekakomitea koostuu?  
 • Puolet jäsenistä on asianomaisen maan paikallis- tai aluetason edustajia.
 • Toinen puolisko on alueiden komitean jäseniä.
 • Puheenjohtajia on kaksi, yksi kummastakin edellä mainitusta ryhmästä.
 Miten neuvoa-antavat sekakomiteat toimivat?
 • Päätökset tehdään yhteisesti.
 • Kukin sekakomitea hyväksyy oman työjärjestyksensä.
 • Neuvoa-antavat sekakomiteat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa: kerran Brysselissä laajentumisaiheisen teemapäivän yhteydessä ja kerran kumppanimaassa.

EU:n ja Montenegron neuvoa-antava sekakomitea

 • Oikeusperusta: EU:n ja Montenegron vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös, 21. kesäkuuta 2011

Puheenjohtajat

 
 

Jäsenet

 
 

EU:n ja Pohjois-Makedonia neuvoa-antava sekakomitea

 • Oikeusperusta: EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös, 24. heinäkuuta 2007

Puheenjohtajat

 
 

Jäsenet

 
 

EU:n ja Serbian neuvoa-antava sekakomitea

 • Oikeusperusta: EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaatiosopimus, 2014

Puheenjohtajat

 
 

Jäsenet

 
 

EU:n ja Islannin neuvoa-antava sekakomitea

 • EU:n ja Islannin neuvoa-antavan sekakomitean toiminta keskeytettiin Islannin pyynnöstä pian sen perustamisen jälkeen toukokuussa 2013.

Työryhmät

Työryhmät edistävät toiminnallaan muun muassa

 • yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa toiminta-alueensa maassa tai maissa
 • EU:n politiikkojen vaikutuksen arvioimista paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta
 • suoraa vastavuoroista tiedonsaantia asianomaisten maiden ja EU:n poliittisesta kehityksestä
 • hyvien käytänteiden vaihtoa tietyillä yhteistyöaloilla.
Miten työryhmä perustetaan?
 • AK:n työvaliokunnan päätöksellä AK:n työjärjestyksen mukaisesti.
Keistä työryhmä koostuu?
 • AK:n jäsenistä.
 • Kumppanimaiden paikallis- ja aluetason edustajien osallistuminen vaihtelee käsiteltävien asioiden ja kokouspaikan mukaan.

Työryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa: kerran Brysselissä laajentumisaiheisen teemapäivän yhteydessä ja kerran kumppanimaassa.

Turkki-työryhmä

 • Perustettu vuonna 2006

Puheenjohtajat

 
 

Jäsenet

 
 

WG Western Balkans

 • Perustettu vuonna 2006
 • Toiminta-alue tällä hetkellä: Albania, Bosnia ja Hertsegovina sekä Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti)

Puheenjohtajat

 
 

Jäsenet

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Linkkejä