EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri 

12. lokakuuta 2021  

House and someone walking in the street
Kuinka alueenne on toipumassa pandemiasta? Hyötyykö se digitaalisesta vallankumouksesta? Miten kuntanne auttaa edistämään vihreää siirtymää? Mitä alue- ja paikallistason poliitikot ajattelevat suhteestaan maansa hallitukseen ja EU:hun, ja mihin haasteisiin he haluaisivat EU:n keskittyvän? Seuraa Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan ja Keski-Makedonian aluejohtajan Apostolos Tzitzikostasin tämänvuotista arviota Euroopan alueiden ja kuntien tilasta.
Sisältö
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Jos emme arvioi alueidemme ja kuntiemme tilaa, emme voi ymmärtää unionin tilaa. Vain mittaamalla yhteisöjemme sykettä voimme nähdä, kuinka tehokas EU on ollut paikallistasolla ja mitä EU:n on tehtävä auttaakseen ihmisiä.

​​Eurooppa paikallisesta näkökulmasta

EU:n vuotuista alue- ja kuntabarometria​ (#EURegionalBarometer) käsittelevä puhe perustuu Euroopan alueiden komitean raporttiin, jonka pohjana ovat alkuperäistutkimukset sekä akateeminen tutkimus ja muista julkisista lähteistä saadut tiedot.

Barometri tarjoaa tilannekuvan kaikkein kiireellisimmistä haasteista, joiden edessä alueet ja kunnat ovat eri puolilla unionia, ja antaa perusteita EU:n poliittisille valinnoille. Se tarjoaa myös viitekehyksen Euroopan alueiden komitealle sen pyrkiessä toteuttamaan vuosien 2020–2025 poliittiset painopisteensä eli lähentämään EU:ta kansalaisiinsa, rakentamaan selviytymiskykyisiä yhteisöjä ja edistämään koheesiota – ja näin ollen paikkalähtöisiä toimintapolitiikkoja – yhtenä EU:n perusarvoista.

Vuonna 2020 barometrissä esitettiin kattava analyysi koronapandemian vaikutuksista eri puolilla Eurooppaa ja arvioitiin paikallis- ja alueviranomaisten ensisijaisen tärkeää roolia terveys- ja talouskriisin torjunnassa.

Puolitoista vuotta pandemian alkamisen jälkeen alueet ja kunnat keskittyvät nyt oikeudenmukaisen ja nopean taloudellisen ja sosiaalisen elpymisen varmistamiseen. Vuoden 2021 barometri (#EURegionalBarometer) tarjoaa ajantasaistetun katsauksen moniin kysymyksiin, joista riippuu elpymistoimien onnistuminen alueilla ja kunnissa terveydestä muuttoliikkeeseen, vihreän kehityksen ohjelmasta digitalisaatioon sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta eurooppalaisen demokratian vahvistamiseen.

Kysely: Paikallispoliitikkojen näkemykset Euroopan tulevaisuudesta

EU:n alue- ja kuntabarometriin sisältyy tänä vuonna laatuaan ensimmäinen kysely EU:n 27 jäsenvaltion paikallis- ja aluetason politiikoille. EU:n paikallispoliitikkojen näkemyksiä Euroopan tulevaisuudesta kartoittavan kyselyn toteuttaa Ipsos. Kysely tarjoaa tietoa, joka on tarpeen, jotta eurooppalaista hallintotapaa voitaisiin muuttaa entistä osallistavammaksi ja demokraattisemmaksi.

Lue lisää

Raportteja

Aiemmat barometrit

Jaa:
 
Back to top