banner alt text

 Euroopan unionin alueiden ja kuntien tila  

EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri on Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan puhe, joka käsittelee tulevan vuoden kiireellisimpiä haasteita.

 EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri  

Ensimmäisessä, 12. lokakuuta 2020 julkaistussa raportissa keskitytään covid-19-pandemian vaikutuksiin. EU:n alue- ja paikallisviranomaiset ovat olleet etulinjassa terveyskriisin hoitamisessa ja ihmisten turvallisuuden varmistamisessa. Raportissa osoitetaan, miten ne ovat avainasemassa myös talouden elpymisen kannalta. Siinä korostetaan vaikutuksia, jotka kohdistuvat yhteisöissämme kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, ja esitellään näistä aiheista uusia mielipidetutkimustuloksia, jotka on saatu alle kuukausi ennen raportin julkaisemista.
 

RAPORTTI  

  • TERVEYS

    Covid-19: alueellinen terveyskriisi [vain englanniksi]
    Lue lisää
  • TALOUS

    Koronaromahdus: miksi tietyt alueet joutuivat kestämään enemmän [vain englanniksi]
    Lue lisää

Mielipidetiedustelu: koronaviruskriisi ja alueiden ja kuntien rooli EU:ssa  

Suurin osa ihmisistä katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten vaikutusvallan lisääminen EU:ssa parantaisi unionin kykyä ratkaista ongelmia. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat edelleen kaikkein luottamusta herättävin julkisen vallan tasoista – ainoa, johon yli puolet eurooppalaisista luottaa.  
Lue lisää  

Twitter