Itäinen kumppanuus (CORLEAP)  

EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssi (CORLEAP) on AK:n vuonna 2011 perustama Euroopan unionin ja itäisten kumppanuuden piiriin kuuluvien maiden paikallis- ja alueviranomaisten poliittinen foorumi.

Se on ainoa EU:n foorumi, joka tarjoaa tilaisuuden keskustella kuntien ja alueiden panoksesta itäisen kumppanuuden kehittämisessä. 

Mitkä maat ovat mukana?

Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Mikä on CORLEAPin tavoite?

CORLEAP pyrkii

  • koordinoimaan paikallis- ja alueviranomaisten edustusta itäisen kumppanuuden piirissä
  • täydentämään ja tukemaan EU:n toimielinten ja muiden osallistuvien sidosryhmien pyrkimyksiä Euroopan naapuruuspolitiikan toteuttamisessa
  • levittämään toimintamalleja, jotka lähentävät kumppanimaita EU:hun sekä edistävät sisäisiä uudistuksia ja valmiuksien parantamista paikallis- ja aluetasolla.

Miten se toimii?

CORLEAP toimii alueellisen ja paikallisen yhteistyön foorumina. Kumppanuusmaiden alue- ja paikallistason järjestöt ovat CORLEAPin yhteyspisteitä omissa maissaan. AK puolestaan on EU:n toimielinten luonnollinen yhteyspiste. Näin CORLEAP pystyy keräämään ja jakamaan itäisen kumppanuuden paikallis- ja alueulottuvuuden kannalta merkityksellistä tietoa.

Mikä on sen kokoonpano?

CORLEAPissa on 36 alue- ja paikallistason poliitikkoa: 18 AK:n jäsentä ja 18 itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvien kuuden maan edustajaa.

Kullakin itäisellä kumppanimaalla on kolme paikkaa. EU:n paikat jakautuvat AK:n poliittisen kokoonpanon mukaan AK:ssa toimivien viiden poliittisen ryhmän kesken. Nämä ryhmät ovat Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP), Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ryhmä (PES), Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE), Euroopan allianssi (EA) ja Euroopan konservatiivit ja reformistit (ECR).

CORLEAPin työvaliokunta toimii johtavana elimenä CORLEAPin vuosittaisten kokousten välillä. Työvaliokunta vastaa CORLEAPin työskentelyn koordinoinnista sekä sen toiminnan, selontekojen ja päätöslauselmien seurannasta. Siihen kuuluu kuusi jäsentä kumppanimaista ja kuusi Euroopan unionia edustavaa AK:n jäsentä.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share:
Aiheeseen liittyvää tietoa