Työvaliokunta 

Työvaliokunta on AK:n jäsenistä koostuva ryhmä, jota voidaan pitää AK:n poliittisena moottorina: se valmistelee komitean poliittiset painopisteet ja valvoo niiden toteuttamista. Työvaliokunta kokoontuu ennen kutakin täysistuntoa koordinoimaan täysistunnon ja valiokuntien työskentelyä. Lisäksi se kokoontuu kahdesti vuodessa ylimääräisiin kokouksiin, jotka pidetään siinä jäsenvaltiossa, joka toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana.

Sisältö

Onko myös työvaliokunnalla poliittinen toimikausi? Minkä pituinen se on?

Puheenjohtajan toimikauden tavoin työvaliokunnan toimikausi kestää kaksi ja puoli vuotta.

Millainen on työvaliokunnan kokoonpano?

Työvaliokunta heijastaa AK:ssa vallitsevaa poliittista moniarvoisuutta. Sen kokoonpano on seuraavanlainen:

  • puheenjohtaja
  • ensimmäinen varapuheenjohtaja
  • 27 varapuheenjohtajaa (yksi kustakin jäsenvaltiosta)
  • 26 muuta jäsentä
  • poliittisten ryhmien puheenjohtajat.

Espanjasta, Italiasta, Puolasta, Ranskasta ja Saksasta on kustakin kolme jäsentä. Alankomaista, Belgiasta, Bulgariasta, Irlannista, Itävallasta, Kreikasta, Kroatiasta, Liettuasta, Portugalista, Romaniasta, Ruotsista, Slovakiasta, Suomesta, Tanskasta, Tšekistä ja Unkarista on kustakin kaksi jäsentä. Kyproksesta, Latviasta, Luxemburgista, Maltasta, Sloveniasta ja Virosta on kustakin yksi jäsen.

Mitkä ovat työvaliokunnan tehtävät?

Työvaliokunnan päätehtävänä on määrittää AK:n poliittiset painopisteet ja valvoa niiden toteuttamista sekä koordinoida täysistuntojen ja valiokuntien työskentelyä.

Asiakirjat

Jaa :
 
Back to top