Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n on tuettava kaikkia alueita, kaupunkeja ja kuntia, jotta liikenteen päästöt saadaan nollaan vuoteen 2050 mennessä  

EU:n pyrkimys ottaa käyttöön vaihtoehtoisia vähäpäästöisiä polttoaineita ilmastonmuutoksen torjunnassa on ratkaisevan tärkeä, mutta siirtymän on oltava oikeudenmukainen

Euroopan alueiden komitea (AK) varoittaa, että EU:n paikallis- ja aluepäättäjien tuki Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle saattaa vaarantua, jos paikallistason talouden avainalat jäävät jälkeen siirryttäessä kestävämpään tulevaisuuteen. Täysistunnossa käydyssä keskustelussa liikenteen tulevaisuudesta ja lausunnossa henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä koskevien normien tiukentamisesta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta EU:n kunnissa ja alueilla AK:n jäsenet korostivat erityisesti tarvetta kohdella kaupunki- ja maaseutualueita yhdenvertaisesti.

Täysistunnossa käydyssä keskustelussa EU:n liikennekomissaarin Adina Văleanin kanssa paikallis- ja aluepäättäjät korostivat tarvetta tukea kaikkia alueita ja kuntia kestäväpohjaisemman liikenteen toteuttamiseksi. Tämä on keskeinen tekijä, jos EU aikoo saavuttaa vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteensa, johon se on oikeudellisesti sitoutunut. Keskustelussa pohdittiin, miten liikenteestä voidaan tehdä kestäväpohjaisempaa, kun otetaan huomioon EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoite, jonka mukaan liikenteen päästöjä olisi vähennettävä 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Vaikka alueet ja kunnat tukivat komission leikkauksia, ne korostivat tarvetta oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen lähestymistapaan erityisesti kaupunki- ja maaseutualueiden välillä, koska Euroopan komissio ehdottaa merkittäviä investointeja lataus- ja tankkausasemiin edistääkseen siirtymistä sähköiseen tai kestävään liikkuvuuteen.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”Liikennemuotojen päästöttömyys on välttämätöntä ja saavutettavissa, jos kaikkien alueiden, kaupunkien ja kuntien erityistarpeet täytetään. Kaikkien hallintotasojen on toimittava yhdessä ja investoitava kansallisten elpymissuunnitelmien puitteissa siten, että paikallis- ja aluehallinnoille annetaan erityistä EU:n yhteisrahoitusta. Monet alueet ovat riippuvaisia autoteollisuudesta, joten vihreän siirtymän nopeuttaminen edellyttää investoimista paikallisen työvoiman uudelleenkoulutukseen. Euroopan siirtyminen kohti vihreää liikkuvuutta on nähtävä mahdollisuutena – ei rasitteena – hallinnoille, teollisuudelle ja ihmisille.”

Liikennekomissaari Adina Vălean totesi: ”Vuoteen 2030 mennessä EU:n teillä odotetaan liikkuvan ainakin 30 miljoonaa sähköautoa, kun tällä hetkellä niitä on noin miljoona. Infrastruktuurin on kuitenkin vastattava kysyntää. Ehdotuksessamme vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevaksi asetukseksi sovelletaan markkinalähtöistä lähestymistapaa ja varmistetaan, että kysyntään vastaamisen edellyttämät lataus- ja tankkausasemat ovat olemassa ja että yhä useampia yksityishenkilöitä ja yrityksiä voidaan kannustaa siirtymään sähköautoihin tai vetypolttokennoja hyödyntäviin ajoneuvoihin. Etäisyyteen perustuvat tavoitteemme mahdollistavat sen, että autoilijat voivat matkata kaikkialla unionissa ilman huolta toimintasäteestä, kun taas ajoneuvokantaperusteisilla tavoitteilla varmistetaan, että latauspisteitä on riittävästi, samalla kun jäsenvaltiot ja alueet voivat valita niiden sijainnin.”

AK:n lausunnossa henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormien tiukentamisesta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta kehotetaan luomaan eurooppalainen yhteisrahoitusmekanismi, jonka avulla kaikki alueet voivat parantaa infrastruktuuriaan tarjotakseen ympäristöystävällisempiä polttoaineita ja lisätä ympäristön kannalta kestävämpien ajoneuvojen kysyntää. AK korosti kuitenkin, että suunnitteluun tarvitaan yhdennetympää lähestymistapaa erityisesti kaupunki- ja maaseutualueiden yhteyksien tehostamiseksi. Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus kaikkialla EU:ssa on myös merkittävä ongelma erityisesti maaseutu- ja syrjäseuduilla, joilta puuttuu tarvittava infrastruktuuri. Vuonna 2020 70 prosenttia kaikista sähköautojen latauspisteistä sijaitsi vain kolmessa Euroopan maassa – Alankomaissa, Ranskassa ja.

Lausunnon esittelijä, Cugirin pormestari Adrian Teban (RO, EPP) korosti: ”Euroopan tasolla tarvitaan oikeudenmukainen siirtymämekanismi alueille, jotka ovat riippuvaisia autoteollisuudesta, jotta voidaan hallita alan muutosta ja varmistaa, että uusi vaihtoehtoisiin polttoaineisiin perustuva kestävä liikkuvuusjärjestelmä on kustannuksiltaan kohtuullinen ja kaikkien kansalaisten ulottuvilla ja että mitään aluetta ei jätetä selviytymään yksin.”

AK:n jäsenet korostivat tarvetta analysoida päästöttömiin maantieajoneuvoihin siirtymisen alueellisia talousvaikutuksia, jotta varmistetaan, että EU antaa oikeudenmukaisen siirtymän tukea kaikille alueille. AK kehittää parhaillaan alueiden yhteenliittymää varmistaakseen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymän erityisesti niillä alueilla, joilla autoteollisuus on merkittävä osa paikallistaloutta.

Taustaa

Varmistaakseen oikeudenmukaisen siirtymän kohti ilmastoneutraaliutta kaikissa Euroopan kunnissa ja alueilla Euroopan alueiden komitea käynnisti vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän kampanjan . Aloitteella pyritään asettamaan alueet ja kunnat keskeiseen asemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa, jotta paikallis- ja aluepäättäjät voivat toteuttaa ilmastonmuutokseen liittyviä toimia ja lisätä EU:n rahoittamien kestäväpohjaisten hankkeiden toteuttamista paikallisyhteisöissä kaikkialla Euroopan unionissa.

Yhteystahot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023