Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet: naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle väkivallalle nollatoleranssi  

Paikallis- ja aluepäättäjät kehottavat hyväksymään lainsäädäntötoimia ja asettamaan käyttöön riittäviä resursseja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Keskiviikko 25. marraskuuta on kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi . Euroopan alueiden komitea (AK) toisti sen yhteydessä kehotuksensa hyväksyä EU-tasolla lainsäädäntötoimia kaikkien naisiin ja tyttöihin kohdistuvien väkivallan muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Avauspuheenvuorossaan AK:n jäsenille SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen (FI/PES) sanoi: ”Tänään on kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi laajin, jatkuvin ja tuhoisin ihmisoikeuksien loukkausten muoto maailmassa. Tänään teemapäivänä kehotan teitä roolissanne paikallis- ja aluetason päättäjinä pysymään valppaina ja muistamaan, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta ei useinkaan ilmoiteta siihen liittyvän rankaisemattomuuden, vaikenemisen, leiman ja häpeän vuoksi. Ainoa keino edetä asiassa on asettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle väkivallalle nollatoleranssi.”

Yksi kolmesta naisesta ja tytöstä kokee elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, 137 naista surmataan päivittäin perheenjäsenen käden kautta, yksi kymmenestä naisesta Euroopan unionissa ilmoittaa kokeneensa verkkohäirintää 15-vuotiaasta lähtien, ja 71 prosenttia kaikista ihmiskaupan uhreista maailmassa on naisia ja tyttöjä.

Covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen etulinjasta saadut tiedot ja raportit ovat osoittaneet, että kaiken tyyppinen naisiin ja tyttöihin kohdistunut väkivalta on lisääntynyt. Yhdistyneiden kansakuntien tietokannan mukaan 48 maata oli syyskuuhun 2020 mennessä sisällyttänyt naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen ja torjunnan covid-19-toimenpidesuunnitelmiinsa, ja 121 maata oli käynnistänyt toimia vahvistaakseen palveluja, joita tarjotaan globaalin kriisin aikana väkivallan uhreiksi joutuneille naisille.

Anne Karjalainen tähdentää: ”Pekingin julistuksen antamisesta on kulunut 25 vuotta, mutta naisten oikeuksia loukataan edelleen kaikkialla maailmassa, myös Euroopan unionissa. Tämä koskee muun muassa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia, työ- ja yksityiselämän tasapainottamista, mielenosoitusoikeutta ja taloudellista ja poliittista osallistumista. Euroopan alueiden komitea tuomitsee jyrkästi tällaiset naisten oikeuksien loukkaamiset ja tekee yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että naisten oikeuksia suojellaan ja vahvistetaan kaikkialla EU:ssa.”

Covid-19 ja eristystoimet ovat pysäyttäneet koronaviruksen leviämisen, mutta ne ovat lisänneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, erityisesti perheväkivaltaa: eräissä maissa yhteydenotot auttaviin puhelinpalveluihin ovat viisinkertaistuneet. AK:n alue- ja kuntabarometrissa 2020 , joka esiteltiin 12. lokakuuta, tuodaan esiin ilmoitettujen perheväkivaltatapausten määrän kasvu eristystoimien aikana. Eräissä maissa, kuten Liettuassa, perheväkivalta lisääntyi 20 prosenttia kolmen eristysviikon aikana. Espanjassa perheväkivallan hätänumeroon tulleiden puheluiden määrä kasvoi 18 prosenttia eristystoimien kahden ensimmäisen viikon aikana. Espanjan alueviranomaiset ovat jakaneet toimintaohjeita sukupuoleen perustuvasta väkivallasta kotona kärsiville naisille . Amsterdamin kaupunki on perustanut yhteistyössä keskushallinnon kanssa järjestelmän, jossa perheväkivallan uhrit pystyivät hakemaan apua apteekkinsa kautta käyttämällä koodisanoja ”maski 19”.

La Riojan autonomisen alueen hallituksen puheenjohtaja ja Euroopan sukupuolistrategiaa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Concha Andreu (ES, PES) sanoi: ”Tämän vuoden kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi on aiempaa synkempi, sillä sukupuoleen perustuva väkivalta on pahentunut covid-19-kriisistä johtuvien eristystoimien vuoksi. Paikallis- ja alueviranomaisille on pikaisesti annettava riittävät resurssit, jotta ne voivat tehokkaasti auttaa uhreja asianmukaisten tukipalvelujen avulla. Lisäksi ne on otettava järjestelmällisesti mukaan sukupuolistrategian yhteydessä perustettavaan sukupuolistuneen väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseen keskittyvään EU:n verkostoon.”

”Sukupuolistrategiaa käsittelevässä AK:n lausunnossa kehotetaan komissiota hyväksymään naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtääviä lainsäädäntötoimia, jotka ovat jäsenvaltioiden ja kansainvälisen oikeuden kanssa johdonmukaisia ja täydentävät niitä ja joissa puututaan kaikenlaiseen väkivaltaan, myös verkkoväkivaltaan ja kunniaväkivaltaan. Siinä kehotetaan Euroopan komissiota sisällyttämään kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklassa tarkoitettuihin ’eurorikoksiin’”, Andreu lisäsi.

Taustaa:

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöksellä 25. marraskuuta on kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi (päätöslauselma 54/134). Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta siitä, että naiset ympäri maailmaa joutuvat raiskausten, perheväkivallan ja muiden väkivallan muotojen uhriksi. Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tähtäävän YK:n pääsihteerin UNiTE-valistuskampanjan virallinen oranssien päivien teema vuonna 2014 oli ”Orange your Neighbourhood”. Vuonna 2018 virallisena teemana oli ”Orange the World: #HearMeToo” ja vuonna 2019 ” Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape ”. Tämän vuoden kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi teemana on ”Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!” . Kuten aiempinakin vuosina tämän vuoden kansainvälisenä päivänä käynnistetään 16 - päiväinen kampanja , joka päättyy 10. joulukuuta 2020 kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä.

Yhteyshenkilöt:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

P. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023