Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea käynnistävät saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin  

Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea käynnistivät tänään sidosryhmäfoorumin, jonka avulla on tarkoitus edistää EU:n toimintasuunnitelman ”Kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta” toteuttamista. Toimintasuunnitelma, joka on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisiä välineitä ja EU:n vihreän viikon 2021 pääaihe, hyväksyttiin 12. toukokuuta 2021. Siinä esitetään vuoteen 2050 ulottuva yhdennetty visio saastumisen vähentämiseksi tasolle, joka ei enää ole haitallinen ihmisten terveydelle ja luonnon ekosysteemeille, sekä välitavoitteet vuoteen 2030 ja toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnilla ja alueilla on keskeinen rooli tämän vision muuntamisessa käytännön toimiksi kentällä. Saastumisen vähentäminen edellyttää puhtaita valintoja alue- ja paikallistason liikenne- ja energiakysymyksissä, investointeja rakennuksiin ja infrastruktuuriin sekä kattavaa aluesuunnittelua. Kaikki nämä päätökset vaikuttavat kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius  sanoi: ”Kunnat ja alueet toteuttavat etulinjassa saastumista torjuvia toimia ja ovat vihreän siirtymän keskeisiä vauhdittajia. Monet niistä kehittävät jo innovatiivisia ratkaisuja ilman, veden ja maaperän puhdistamiseksi ja edistävät kestävämpiä tuotanto- ja kulutusmalleja. Olen iloinen yhteistyöstä Euroopan alueiden komitean kanssa tämän uuden foorumin perustamiseksi, jotta näitä hyviä ajatuksia voidaan levittää ja saasteettomuustavoitteita tukea kentällä.”

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas ilmaisi olevansa tyytyväinen foorumiin ja totesi: ”Meidän kaikkien velvollisuutena on suojella ympäristöämme, jotta voimme tarjota lapsillemme ja planeetallemme turvallisen ja terveellisen tulevaisuuden, jonka nämä ansaitsevat.  Hallitustahojen, yritysten ja sidosryhmien on yhdistettävä toimensa veden, ilman ja maan saastumisen pysäyttämiseksi.  Nämä toimet edellyttävät paikallistason johtoa, minkä vuoksi Euroopan alueiden komitea on iloinen voidessaan käynnistää yhdessä Euroopan komission kanssa saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin toiminnan.”

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Alves Cordeiro osallistui saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin käynnistämistilaisuuteen ja sanoi: ”Paikallis- ja alueviranomaiset panevat täytäntöön 70 prosenttia EU:n toimintapolitiikoista, 70 prosenttia ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista ja jopa 90 prosenttia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimista. Saasteettomuustoimintasuunnitelma on olennaisen tärkeä ihmishenkien pelastamiseksi ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi. Foorumin avulla EU:n tavoitteet voidaan toteuttaa paikallis- ja aluetasolla, sillä alueilla ja kunnilla on paremmat mahdollisuudet arvioida toimenpiteiden tehokkuutta ja tavoitteiden saavuttamista. Onnistuminen edellyttää avointa ja osallistavaa prosessia, jossa kansalaiset, pk-yritykset, yritykset, yhteiskunnalliset liikkeet ja tutkimuslaitokset ovat mukana. On olennaisen tärkeää luodata synergioita ja varmistaa alueellinen yhteenkuuluvuus.”

Saasteettomuutta käsittelevä sidosryhmäfoorumi edistää saasteettomuustoimintasuunnitelmaan sisältyvien lippulaiva-aloitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista

tuomalla yhteen eri yhteisöjen toimijoita ja eri alojen asiantuntijoita, jotta voidaan tarttua toisiinsa kytkeytyviin haasteisiin ja esimerkiksi vahvistaa yhteistä ympäristö- ja terveysohjelmaa

määrittelemällä yhteisen vision siitä, miten saasteettomuustavoitteet saavutetaan

kehittämällä ja jakamalla hyviä käytäntöjä monialaisista aiheista, kuten päästöttömien innovaatioiden ja työpaikkojen rahoittamisesta, kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämisestä ja Clean Air Tech Hub - keskuksen kaltaisten temaattisten keskusten perustamisesta.

Foorumin käynnistämisestä ilmoitettiin tämänvuotisen EU:n vihreän viikon päätösistunnossa. Vihreä viikko on EU:n suurin ympäristöpolitiikkaa käsittelevä vuotuinen tapahtuma, joka keräsi tänä vuonna yli 3 000 osanottajaa eri puolilta EU:ta keskustelemaan saasteettomuudesta ja sen monista näkökulmista niin verkossa järjestetyssä Brysselin pääkonferenssissa kuin yli 600 kumppanitapahtumassa eri puolilla Eurooppaa. EU:n vihreä viikko avattiin maanantaina 31. toukokuuta 2021 Lahdessa, vuoden 2021 Euroopan vihreässä pääkaupungissa.

Taustaa

Saastuminen on psyykkisten ja fyysisten sairauksien ja ennenaikaisen kuoleman suurin ympäristöön liittyvä syy erityisesti haavoittuvassa asemassa olevissa ryhmissä, kuten lapset, henkilöt, joilla on tiettyjä sairauksia, ja vanhemmat sukupolvet. Heikommassa asemassa olevien alueiden väestö elää usein lähellä saastuneita alueita tai alueilla, missä on paljon liikennettä. Saastuminen on myös yksi tärkeimmistä syistä biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen, sillä se heikentää ekosysteemien kykyä sitoa hiiltä ja puhdistaa ilmaa ja vettä.

Saasteet vaikuttavat erityisesti kaupunkeihin. EU:ssa yli 100 kaupunkia ei edelleenkään täytä unionin ilmanlaatunormeja. Vaikka yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevien vaatimusten noudattaminen on parantunut, noin 37 miljoonan ihmisen jätevesiä ei edelleenkään käsitellä asianmukaisesti eikä EU:n jäsenvaltioiden pääkaupungeista seitsemän täytä vieläkään vähimmäisvaatimuksia. Jäteveden asianmukaisen käsittelyn varmistaminen edellyttää tulevina vuosina yli 200 miljardin euron investointeja.

EU:n vihreä viikko oli ensimmäinen merkittävä saasteettomuusaiheinen sidosryhmätapahtuma, joka järjestettiin saasteettomuustoimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tapahtumassa käytyjä keskusteluja jatketaan saasteettomuutta käsittelevässä sidosryhmäfoorumissa. Komissio ja Euroopan alueiden komitea käynnistävät vuoden loppuun mennessä toimia ja julkaisevat tässä yhteydessä kiinnostuksenilmaisupyynnön, jonka avulla varmistetaan laaja-alainen osallistuminen ja keskittyminen yhteisten toimien keskeisiin teemoihin. Saasteettomuutta käsittelevä sidosryhmäfoorumi luo myös synergioita muiden asiaankuuluvien aloitteiden, kuten eurooppalaisen ilmastosopimuksen ja kiertotalouden sidosryhmäfoorumin , kanssa.

Lisätietoa

Tiedonanto – EU:n toimintasuunnitelma ”Kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta”

Saasteettomuustoimintasuunnitelman verkkosivut

EU:n vihreä viikko 2021, teemana saasteettomuus

Euroopan alueiden komitean aloite Green Deal Going Local (vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla)

Kysymyksiä saasteettomuutta käsittelevästä sidosryhmäfoorumista voi lähettää osoitteeseen:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Lehdistöyhteydet:

Euroopan komissio: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Euroopan alueiden komitea: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023