Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueet ja kunnat Ukrainan paikallistason päättäjille ja presidentti Volodymyr Zelenskyille: ‎ ”Toivotamme ukrainalaiset tervetulleiksi ja autamme maanne jälleenrakentamisessa”  

Mariupolin, Kiovan, Melitopolin, Lvivin ja Harkovan pormestarit kertoivat kaupunkiensa koettelemuksista, ja EU:n alue- ja paikallistason päättäjät vaativat ”järeitä pakotteita” sekä kidnapattujen luottamushenkilöiden välitöntä vapauttamista.

Keskustellessaan Ukrainan alue- ja paikallispäättäjien kanssa 27. huhtikuuta Euroopan alueiden komitea (AK) vaati ”järeitä pakotteita Venäjää vastaan” ja ”Venäjän miehitysjoukkojen kidnappaamien ukrainalaisten pormestareiden ja virkamiesten välitöntä vapauttamista” ja tarjosi EU:n alueiden ja kuntien asiantuntemusta Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisten tueksi jälleenrakennustoimissa. AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas välitti tämän viestin myöhemmin samana päivänä Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille Ukrainan paikallis- ja aluehallinnon kongressissa.

AK:n puheenjohtaja ja Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) totesi seuraavaa: ”Tuomitsemme Venäjän julmuudet viattomia siviilejä ja alue- ja paikallistason päättäjiä kohtaan. EU:n paikallis- ja alueviranomaiset jatkavat humanitaarisen avun antamista ja ottavat miljoonat sotaa paenneet ukrainalaiset edelleen avosylin vastaan. Haluamme auttaa myös Ukrainan jälleenrakentamisessa. Komitea on valmis kokoamaan yhteen alue- ja kaupunkisuunnittelun ja kestävän kehityksen asiantuntijoita Euroopan eri alueilta ja kaupungeista. Kehotamme EU:ta ja sen jäsenvaltioita osoittamaan enemmän varoja Ukrainan jälleenrakennuksen tukemiseen ja helpottamaan niiden saantia.”

Kiovan pormestari Vitali Klitschko, joka on maaliskuusta lähtien ollut AK:n kunniajäsen, vaati venäläisten joukkojen välitöntä vetäytymistä mutta varoitti ihmisiä palaamasta Kiovaan ohjusiskujen jatkumisen, räjähtämättömien ammusten ja eräiden kaupungin tiheimmin asuttujen osien laajamittaisen tuhoamisen vuoksi.

Kolme tuntia kestäneissä keskusteluissa, joihin osallistuivat muiden muassa Euroopan komission jäsenet Elisa Ferreira ja Janez Lenarčič, keskityttiin kuitenkin tiiviisti ukrainalaisten kokemuksiin. Mariupolin pormestari Vadym Boychenko, Melitopolin pormestari Ivan Fedorov, Harkovan piirikuntavaltuuston puheenjohtaja Tetiana Yehorova-Lutsenko ja Lvivin pormestari Andriy Sadovyi kertoivat AK:n täysistunnossa näkemästään ja kokemastaan ja pyysivät tukea.

AK:n jäsenet eri puolilta EU:ta taas kertoivat puheenvuoroissaan, miten heidän edustamansa alueet ja kunnat auttavat pakolaisia ja mitä haasteita ne kohtaavat. YK:n mukaan noin 5,2 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta.

Alue- ja paikallispäättäjien puheenvuorojen jälkeen keskusteltiin siitä, miten EU:n tukitoimia tässä hätätilanteessa voitaisiin parantaa.

Koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komission jäsenen Elisa Ferreiran mukaan ”ukrainalaisten pormestareiden kertomukset ovat erittäin koskettavia. He ansaitsevat täyden solidaarisuutemme ja vankkumattoman kunnioituksemme rohkeudestaan ja päättäväisyydestään. Tämä Venäjän provosoimaton hyökkäys ei kohdistu ainoastaan Ukrainaan; se on hyökkäys rauhaa ja demokratiaa koskevia eurooppalaisia arvoja vastaan ja kohdistuu myös vapaiden ihmisten oikeuteen valita oma tiensä. Koheesiopolitiikalla on ensimmäisestä päivästä lähtien ollut ja tulee jatkossakin olemaan keskeinen sija, kun on kyse EU:n tuesta pakolaisille. Sen avulla edistetään heidän väliaikaista tai pysyvää kotoutumistaan.”

Kriisinhallinnasta vastaava komission jäsen Janez Lenarčič totesi seuraavaa: ”Arvostan EU:n alue- ja paikallispäättäjien nopeaa reagointia Ukrainan kriisiin, erityisesti resurssien ripeää käyttöönottoa ja keräyskeskusten perustamista hätäavun toimittamista varten. Humanitaarinen tilanne pahenee päivä päivältä, ja tämä vaikuttaa koko ajan myös naapurimaihin. Tämän Venäjän Ukrainaan kohdistaman perusteettoman hyökkäyksen on aika loppua. Euroopan komissio jatkaa hätätuen antamista Ukrainalle, Moldovalle ja kaikille kriisin koettelemille EU:n jäsenvaltioille siihen asti, kun näin tapahtuu. Emme saa koskaan unohtaa, että EU:n toimet ovat vaikuttavampia, kun kaikki toimivat solidaarisuuden hengessä.”

Puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas kehotti perustamaan ”EU:n paikallisen pakolaisavun välineen ukrainalaispakolaisia varten”. Hänen mukaansa kyse ei olisi uudesta rahastosta vaan operatiivisesta välineestä, jolla vähennetään byrokratiaa ja nopeutetaan alue- ja paikallispäättäjien mahdollisuuksia saada tarjolla olevia varoja käyttöön.

Jäsenet keskustelivat lisäksi päätöslauselmasta, jossa korostetaan aiempien hallinnon hajauttamiseksi tehtyjen uudistusten merkitystä Ukrainan selviytymisen varmistamisessa ja kehotetaan vahvistamaan Ukrainan jäsenyysnäkymiä sekä laatimaan konkreettinen jälleenrakennussuunnitelma Ukrainan kaupunkeja ja alueita varten.

AK on tehnyt Ukrainan kuntien ja alueiden kanssa yhteistyötä vuodesta 2010. Se asetti vuonna 2015 hallinnon hajauttamista käsittelevän erityistyöryhmän ja myöhemmin Ukraina-työryhmän. Ukraina-työryhmää johtaa Gdańskin kaupunginjohtaja Aleksandra Dulkiewicz, ja se kokoontui viimeksi 30. maaliskuuta. Sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, AK on muun muassa perustanut Ukrainan auttamiseen keskittyvän tieto- ja tukifoorumin, jonka avulla esimerkiksi luodaan yhteyksiä kauttakulkualueiden ja ylikuormittuneiden paikallis- ja alueyhteisöjen sekä auttamaan kykenevien muiden EU:n jäsenvaltioiden paikallis- ja alueyhteisöjen välille.

Keskustelut voi katsoa täältä.

Yhteydenotot:

Andrew Gardnerandrew.gardner@cor.europa.eu+32 473843981

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UKRAINE-CITIES-REGIONS-VANGUARD-OF-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
04.03.2023