Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Yhdysvaltojen asettamat tullit EU:n maatalouselintarvikkeille: alueet vaativat kiireellisiä korvaavia toimenpiteitä  
EU:n alueet kannattavat laajalti korvauksien maksamista maatalouselintarvikealan yrityksille, joihin vaikuttavat yli 1 400 alueelliselle tuotteelle asetetut 25 prosentin tullimaksut

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset kauppakiistat iskevät eurooppalaisiin maatalouselintarvikkeisiin. Euroopan alueiden komitean täysistunnossa käydyssä keskustelussa EU:n kunnat ja alueet ilmaisivat syvän huolensa siitä, että Yhdysvaltojen asettamat tullimaksut haittaavat tuotantoaloja, häiritsevät paikallista taloutta ja vaikuttavat moniin perheyrityksiin.

Espanjan valtuuskunnan aloitteesta Euroopan alueiden komitea (AK) aikoo esittää kauppasopimuksiin liittyen joukon vetoomuksia toukokuussa 2020 annettavassa lausunnossa. Vastauksena EU:n Airbusille antamalle tuelle Yhdysvallat on asettanut yli 1 400 tuotteelle tullimaksuja yhteensä 6,9 miljardin euron arvosta 18. lokakuuta 2019 alkaen.

Lukuisat alueet tukevat espanjalaisten kannanottoa, jossa kehotetaan EU:ta löytämään toimiva ratkaisu nykyisen tilanteen korjaamiseksi, maksamaan korvauksia asianomaisille yrityksille ja suunnittelemaan lieventäviä toimenpiteitä sellaisille aloille ja tuotteille, joihin Maailman kauppajärjestössä (WTO) käsiteltävien EU:n ja Yhdysvaltojen kiistojen tulokset voisivat vaikuttaa.

"Tullimaksut ja kaupan esteet ovat aina epätoivottavia ja lamauttavat taloutta. Suomi on viennistä riippuvainen maa, ja vaikka Yhdysvallat ei juuri tällä hetkellä ole Suomen elintarvikeviennille kovin merkittävä markkina-alue, se voisi olla sitä tulevaisuudessa. Suomessa maatalouselintarvikeala on kärsinyt viime vuosina erityisesti Venäjän asettamista tuontirajoituksista ja vientiyritykset ovat etsineet uusia markkinoita", toteaa Ossi Martikainen, joka johtaa Euroopan alueiden komiteassa mm. maatalouspolitiikasta vastaavaa NAT-valiokuntaa.

"Mahdollisista korvauksista on kuitenkin aina päätettävä tapauskohtaisesti ja ne on rahoitettava Euroopan unionin tasolta, jotta kilpailu ei vääristy", Martikainen huomauttaa.

Espanjan valtuuskunnan kannanotossa varoitetaan, että tullimaksujen käyttöönotto voi johtaa verotoimenpiteiden laajenemiseen, mikä voi vahingoittaa muitakin tuotantoaloja sekä Yhdysvalloissa että Euroopan unionissa. Siinä muistutetaan, että WTO:lla on käsiteltävänään useita Airbusia ja Boeingia koskevia kauppakiistoja, ja kehotetaan Euroopan komissiota luomaan maailmanlaajuinen perusta ilmailuteollisuuden tuille sekä suunnittelemaan lieventäviä toimenpiteitä aloille ja tuotteille, joihin kiistojen uudet ratkaisut saattavat vaikuttaa.

Kannanotossa kehotetaan vahvistamaan välittömästi Yhdysvaltojen hallinnon ja Euroopan unionin välistä viestintäkanavaa, jotta voitaisiin päästä tulokselliseen ratkaisuun nykyisen tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi siinä korostetaan, että EU:n ja kolmansien maiden väliset kauppasopimukset ovat olennaisen tärkeitä Euroopan alueiden maatalous- ja elintarvikealojen kehitykselle.

Yhdysvaltojen markkinat ovat yksi eurooppalaisten maatalous- ja elintarviketuotteiden tärkeimmistä vientikohteista. Ilmailualan tuotteiden tullimaksuiksi on vahvistettu 10 prosenttia, kun taas muihin tuotteisiin, jotka ovat lähinnä maatalouselintarvikkeita, sovelletaan 25 prosentin tullia.

Valencian aluehallituksen edustaja Joan Calabuig (ES, PES) totesi AK:n Espanjan valtuuskunnan puolesta: ”On tärkeää, että EU ottaa kiireesti käyttöön korvaavia toimenpiteitä, jotta voidaan auttaa Euroopan maatalous- ja elintarvikealaa, joka joutuu kärsimään Yhdysvaltojen vastatoimista EU:n lentokonevalmistaja Airbusille myöntämän tuen takia. Yhdysvaltojen asettamat tullimaksut haittaavat paikallistaloutta monien pienten perheyritysten vahingoksi. Koska WTO:lla on käsiteltävänään useita keskeneräisiä riita-asioita, AK kehottaa Euroopan komissiota suunnittelemaan ennakoivasti lieventäviä toimenpiteitä aloille, joihin tulevien riidanratkaisuprosessien tulokset voivat vaikuttaa suoraan.” Espanjan alueet käyvät Yhdysvaltojen kanssa vuosittain kauppaa maatalouselintarvikkeista 930 miljoonan euron arvosta.

Irlannin valtuuskunnan johtaja ja kauppasopimuksia käsittelevän AK:n tulevan lausunnon esittelijä Michael Murphy (IE, EPP) sanoi: ” Kauppariidat horjuttavat tuotantojärjestelmiä ja niiden vaikutukset tuntuvat ennen kaikkea paikallistasolla. Espanjan tapaan Irlannin alueille koituu merkittävä taakka Yhdysvaltojen asettamista tulleista. On tärkeää ottaa käyttöön kiireellisiä tukitoimenpiteitä menetysten lieventämiseksi samalla kun EU pyrkii löytämään kiistaan neuvotteluratkaisun."

Katso täältä kattavaa luetteloa tuotteista ja maista, joihin Yhdysvaltojen asettamat tullimaksut vaikuttavat.

Yhteyshenkilö: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037