Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallisten energiayhteisöjen tarjoamien mahdollisuuksien käyttöönottaminen  
Euroopan alueiden komitea kehottaa poistamaan nykyiset esteet, joiden vuoksi Euroopan paikallisten energiayhteisöjen tarjoamia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää täysipainoisesti

Paikallis- ja alueviranomaiset ovat merkittäviä toimijoita pyrittäessä saavuttamaan unionin energia- ja ilmastotavoitteet. Paikallinen energiantuotanto on keskeisellä sijalla edistettäessä uusiutuvan energian tuotantoa ja energiademokratiaa sekä vähennettäessä energiaköyhyyttä. Nykyisin noin 50 miljoonalla kotitaloudella Euroopassa on vaikeuksia ylläpitää riittävää lämmitystä ( energiaköyhyyden seurantaryhmä ). Vuosittain tarvitaan noin 180 miljardin euron lisäinvestoinnit, jotta EU saavuttaa vuoteen 2030 mennessä Pariisissa sovitut tavoitteet ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 40 prosenttia (1990-luvun tasoista).

EU:n puhtaan energian säädöspaketin eri osat muotoutuvat vähitellen, ja Euroopan komissio julkaisi kaksi viikkoa sitten strategian hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2050. Tätä taustaa vasten Euroopan alueiden komitea on antanut lausunnon, jossa se esittää suosituksia paikallisten energiayhteisöjen, myös energiaosuuskuntien, tarjoamien mahdollisuuksien täysipainoiseksi hyödyntämiseksi.

Komitean jäsenet hyväksyivät lausunnon Energian paikallisen omistuksen mallit ja paikallisten energiayhteisöjen rooli Euroopan energiasiirtymässä , jonka esittelijänä oli Mariana Gâju (RO, PES) . Euroopan kuntien ja alueiden mielestä energiayhteisöjen kehityksellä on vielä monia esteitä, kuten rajoittavat kansalliset oikeuskehykset, rajallinen pääsy jäsenvaltioiden sähköverkkoihin, rajalliset mahdollisuuden saada rahoitusta, jäsenvaltioiden väliset ristiriitaiset tukijärjestelmät sekä yleinen poliittisen tuen puute.

Romanialaisen Cumpǎnan maaseutukunnan pormestari Mariana Gâju (RO, PES) sanoi: ”Uskomme, että energiantuotannon tulevaisuus on kansalaisten käsissä. Meidän on varmistettava, että paikalliset energiayhteisöt voivat osaltaan edistää täysipainoisesti energiajärjestelmien hajauttamista ja demokratisoimista sekä kestävää paikallista taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Energian paikallinen tuotanto, jakelu ja kulutus ovat avainasemassa torjuttaessa energiaköyhyyttä.”

Kunnat ja alueet kehottavat yksinkertaistamaan pieniin uusiutuvan energian tuottajiin ja paikallisiin energiayhteisöihin sovellettavia sääntöjä ja hallintomenettelyjä sen varmistamiseksi, ettei niille aiheudu syrjiviä hallinnollisia rasitteita tai kustannuksia vakiintuneisiin energiayhtiöihin nähden.

Komitean jäsenet kehottavat tiivistämään yhteistyötä EU:n ja jäsenvaltioiden alue- ja energiapolitiikan välillä. Jäsenet muistuttavat, että erilaisten uusiutuvan energian tukijärjestelmien yksinkertaistaminen on tärkeää niin energiaunionin ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

EU:n kuntien ja alueiden edustajien kokous kehottaa painokkaasti EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan uusiutuvaan energiaan liittyville hankkeille paremman suunnittelun ja pitkäjänteisen investointipolitiikan sekä rahoitustukijärjestelmät, jotta energian paikalliselle omistukselle voidaan tarjota varmempi perusta.

AK kehottaakin jäsenvaltioita laatimaan erityisiä rahoitustukijärjestelmiä paikallisia energiayhteisöjä varten etenkin suunnittelu- ja käynnistysvaiheissa. EU:n kuntien ja alueiden mielestä suositeltavia ovat avustusten muuttaminen lainoiksi, takuut ja edulliset lainatarjoukset. Lisäksi olisi helpotettava teknisten tietojen sekä yhteisöllisten hankkeiden ja innovatiivisten omistusrakenteiden käynnistämiseen, rahoittamisen ja toteuttamiseen liittyvän ohjauksen saantia.

Paikallis- ja alueviranomaisten edustajat kehottavat kaikkia hallintotasoja parantamaan kansalaisille suunnattua tiedotusta paikallisten energiayhteisöjen tarjoamasta potentiaalista sekä mahdollisuuksista osallistua niihin. Jäsenet ovat tyytyväisiä tuoreessa EU:n lainsäädännössä mainittuun paikallisten energiayhteisöjen rooliin mutta toivovat selkeämpiä säännöksiä ja yhteisiä sääntöjä, jotta niiden tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

AK:n jäsenet suosittavat, että paikallis- ja alueviranomaiset koko Euroopassa kartoittavat energiayhteisöjä ja tukevat niiden kehitystä neuvontapalveluin.

Taustatietoa

Euroopan alueiden komitea on ottanut kantaa puhtaan energian säädöspaketin eri osiin seuraavissa lausunnoissa:  

Energian kuluttajien aseman vahvistaminen , esittelijä Michel Lebrun (BE, EPP), Viroinvalin kunnanvaltuutettu (huhtikuu 2016)

Energiaunionin hallinto ja puhdas energia , esittelijä Bruno Hranić (HR, EPP), Vidovecin pormestari (heinäkuu 2017)

Energiatehokkuus ja rakennukset , esittelijä Michiel Rijsberman (NL, ALDE), Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen (heinäkuu 2017)

Uusiutuva energia ja sähkön sisämarkkinat , esittelijä Daiva Matonienė (LT, ECR), Šiauliain kunnanvaltuuston jäsen.

Energiaköyhyyden seurantaryhmä on joulukuussa 2016 käynnistetty hanke, jonka kesto on 40 kuukautta. Sen keskeisenä tehtävänä on parantaa mullistavasti tietämystä energiaköyhyyden laajuudesta Euroopassa sekä edistää innovatiivisia toimintapolitiikkoja ja käytänteitä sen torjumiseksi.

Euroopan komissio (maaliskuu 2018) : Vuosittain tarvitaan noin 180 miljardin euron lisäinvestoinnit, jotta EU saavuttaa vuoteen 2030 mennessä Pariisissa sovitut tavoitteet ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 40 prosenttia.

Kuvia täysistunnosta saatavilla täältä

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

EU:n paikallis- ja aluehallinto kehottaa puuttumaan päästöihin niiden lähteellä
EU:n paikallis- ja aluehallinto kehottaa puuttumaan päästöihin niiden lähteellä
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Vuoden 2019 parhaat tempaukset palkittu jätteen vähentämisen eurooppalaisella teemaviikolla
Vuoden 2019 parhaat tempaukset palkittu jätteen vähentämisen eurooppalaisella teemaviikolla
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Euroopan jätteen vähentämisen viikon palkintoseremonia 25. kesäkuuta 2020
Euroopan jätteen vähentämisen viikon palkintoseremonia 25. kesäkuuta 2020
18.06.2020