Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueet ja kunnat haluavat vahvemmat siteet Britannian aluehallintoon ja paikallisyhteisöihin  

Euroopan alueiden komitea kehottaa antamaan enemmän arvoa paikallis- ja alueviranomaisten roolille kauppa- ja yhteistyösopimuksessa.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič ilmaisi olevansa tyytyväinen alueiden komitean ja sen jäsenten haluun tehdä Britannian kanssa paikallis- ja aluetasolla yhteistyötä, jolle tosin Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen valitsema brexitin tyyppi asettaa omat rajansa.

Vuonna 2021 voimaan tulleen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa valvova komissaari Šefčovič puhui Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa 27. huhtikuuta. Komitean jäsenet hyväksyivät samassa yhteydessä lausunnon, jossa kehotetaan EU:ta luotaamaan kauppa- ja yhteistyösopimuksen alueellista ja paikallista ulottuvuutta koko syvyydeltään osallistamalla paikallis- ja alueviranomaiset sopimuksen seurantaan ja tunnustamalla AK:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteysryhmä viralliseksi valtiotasoa alemman tason keskustelukumppaniksi EU:n ja Britannian paikallis- ja alueyhteisöjen välillä. Esitetyissä suosituksissa kehotetaan lisäksi EU:ta kasvattamaan sitä 5,4 miljardin euron summaa, joka on jo varattu tukeen alueille, joihin Britannian EU-eron aiheuttamat kaupan häiriöt vaikuttavat eniten.

Komissaari Šefčovičin sanoin: ”Vaikka komitealla ei ole virallista roolia EU:n kansainvälisissä sopimuksissa, komissio on aina valmis kuuntelemaan alueita. Odotamme innolla jatkoa kahden viime vuoden mittaan käydylle säännölliselle yhteydenpidollemme AK:n Yhdistyneen kuningaskunnan yhteysryhmän kanssa, samalla kun etenemme kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanossa. Teemme jo nyt työtä tukeaksemme ihmisiä ja yrityksiä, joihin brexit vaikuttaa eniten. Esimerkiksi Peace+-aloite auttaa osaltaan rahoittamaan Pohjois-Irlannissa ja raja-alueen kreivikunnissa hankkeita, joiden tavoitteena on yhteisöjen välinen sovinto ja rauhan edistäminen. Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisrahoitus mukaan luettuna Peace+-ohjelman määrärahat ovat yli miljardi euroa.”

Apostolos Tzitzikostas(EL, EPP), Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja sekä kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja, sanoi: ”Brexitistä huolimatta EU:lla ja Britannialla on lujat siteet ja luja tahto ylläpitää ja kehittää suhteita sellaisissa molemmille tärkeissä kysymyksissä kuin ilmastohätätilan hoito ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen paikallistasolla. Euroopan paikallis- ja alueviranomaiset haluavat viestiä näkemyksensä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kumppanuusneuvoston piiriin. Kun ymmärrämme ja ikäväksemme toteamme ne sisäiset poliittiset syyt, joiden vuoksi Britannia ​ei ole varmistanut paikallisdemokratian äänen kuuluvuutta yhteisessä kumppanuusneuvostossa, kehotamme Euroopan komissiota korjaamaan asiaa järjestämällä Euroopan alueiden komitean kautta paikallis- ja alueviranomaisten järjestelmällisen kuulemisen aina, kun käsitellään aihetta, jolla on alueellisia ja paikallisia vaikutuksia.”

Michael Murphy (IE, EPP) – Clonmelin kaupunkipiirin ja AK:n irlantilaisvaltuuskunnan johtaja sekä aiheesta ”EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteiden vahvistaminen valtiotasoa alemmilla tasoilla ja Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen alueellisten ja paikallisten vaikutusten korjaaminen” annetun lausunnon esittelijä sanoi: ”Brexit vaikuttaa kielteisesti alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön, joka on tuottanut vuosikymmenten kuluessa tulokseksi erinomaiset suhteet Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kuntien ja alueiden välillä. Kehotamme sekä Euroopan komissiota että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta tunnustamaan AK:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteysryhmän viralliseksi valtiotasoa alemman tason keskustelukumppaniksi kauppa- ja yhteistyösopimuksessa. Tiedämme, että kunnat ja alueet etsivät jatkuvasti uusia tapoja ylläpitää ja kehittää suhteita, mikä käy ilmi vaihto-ohjelmista, kahdenvälisestä yhteistyöstä, EU-aiheisista verkostoista ja -järjestöistä. Näitä suhteita tarvitaan, jotta kyetään vastaamaan yhteisiin haasteisiin, jotka eivät tunne rajoja, kuten kulttuuri, merten kestävä hoito ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen paikallis- ja aluetasolla. Olemme erittäin tyytyväisiä tämän yhteistyön jatkumiseen.”

Brexit-mukautusvarauksessa on suunnattu 5,4 miljardia euroa kattamaan kaupan menetykset ja vaikutukset merellisiin raja-alueisiin ja kalastukseen. Michael Murphyn laatimassa AK:n lausunnossa kehotetaan kasvattamaan varausta, pidentämään tukikelpoisuusaikaa ja arvioimaan vaikutuksia tiettyihin aloihin ja alueisiin. AK:n äskettäin aiheesta ”New trade and economic relations between EU-UK: the impact on regions and cities” [Uudet kauppa- ja taloussuhteet EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä: alueisiin ja kuntiin kohdistuvat vaikutukset] teettämässä tutkimuksessa todetaan, että vaikutukset ovat olleet ”epäsymmetrisiä”, mutta siinä huomautetaan myös, että lähes kaikki EU:n alueet ovat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvien vaikutusten alaisina ainakin yhdellä EU:n tärkeimmistä erikoistuneista toimialoista.

Yhteydenotot:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32473843981

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

EU:n ehdotukset antavat tervetullutta tukea lailliselle muuttoliikkeelle
EU:n ehdotukset antavat tervetullutta tukea lailliselle muuttoliikkeelle
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022