Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden komitea, Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti yhdistävät voimansa tuodakseen unionin lähemmäs kansalaisia alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen hankkeiden avulla  

Euroopan komission varapuheenjohtajan, demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan komission jäsenen Dubravka Šuican, Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin ja Euroopan parlamentin jäsenen, Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa - pilottihankkeen alullepanijan Domènec Ruiz Devesan yhteinen tiedote

Olemme tyytyväisiä Euroopan tulevaisuuskonferenssin tuloksiin ja erityisesti kehotuksiin luoda paikallistason EU-valtuutettujen järjestelmä keinona tuoda unioni lähemmäs kansalaisia unionin alueilla, kaupungeissa ja kunnissa ja parantaa eurooppalaista demokratiaa.

Tiiviissä yhteistyössä toimivat Euroopan komissio, Euroopan alueiden komitea ja Euroopan parlamentti jakavat tavoitteen saada paikallistasolla valitut edustajat osallistumaan EU-asioista tiedottamiseen omalla alueellaan. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksen Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -hankkeesta (”Building Europe with Local Councillors – BELC”), jonka toteuttaa Euroopan komissio. Tämä täydentää vuonna 2021 perustettua alueiden komitean alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen verkostoa, joka antaa aktiivisen panoksen AK:n toimintaan järjestämällä EU-aiheisia tapahtumia paikallis- ja aluevaltuustoissa sekä paikallisia keskustelutilaisuuksia kansalaisille.

Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -aloitteen hakumenettelyn käynnistämisen yhteydessä sovimme tänään tekevämme yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nämä aloitteet ovat mahdollisimman saumattomia ja että ne toteutetaan koordinoidusti EU:n tasolla. Komitea huolehtii siitä, että sen EU-valtuutettujen verkostolle tiedotetaan BELC-aloitetta koskevasta ehdotuspyynnöstä. Komitea sisällyttää pilottihankkeen edunsaajat kohdennettuun aihekohtaisten tiedotustilaisuuksien ja verkkotapahtumien ohjelmaansa. Komissio sisällyttää tuensaajille antamiinsa vastauksiin alue- ja paikallisviranomaisten puolesta hyväksyttyä aineistoa. Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -verkoston ja/tai AK:n verkoston jäseninä paikallisvaltuutetut saavat omalla kielellään tukea kansalaisille ja paikallisille tiedotusvälineille suunnattuun viestintäänsä. He parantavat osaltaan tietoisuutta EU-asioista.

Yhteydenotot:

Pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023