Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Puita elämää varten -hanke tarjoaa kunnille ja alueille mahdollisuuden antaa panoksensa ‎ EU:n sitoumukseen istuttaa 3 miljardia puuta vuoteen 2030 mennessä  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas ja AK:n ENVE-valiokunnan ja vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän uusi puheenjohtaja Kata Tüttő käynnistivät Puita elämää varten -hankkeen 17. helmikuuta. Hankkeessa kannustetaan kaikkia AK:n jäseniä – mutta myös kuntia ja alueita eri puolilla EU:ta – kertomaan meneillään olevista metsänistutukseen ja taajamien viherryttämiseen liittyvistä hankkeista ja uusista sitoumuksista. Puita elämää varten -hanke on osa AK:n Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla (Green Deal Going Local) -kampanjaa.

”Ilonamme on ilmoittaa, että Puita elämää varten -hanke on nyt käynnistetty”, Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi. ”Pyydämme AK:n jäseniä kertomaan omista ja valtuuskuntiensa puunistutusaloitteista täyttämällä asiaa koskevan kyselyn. Osallistumalla voitte osoittaa Euroopan paikallis- ja aluehallinnon johtajuutta planeettamme vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.”

Budapestin apulaispormestari ja AK:n ENVE-valiokunnan ja vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän uusi puheenjohtaja Kata Tüttő sanoi: ”Budapestissa arvostamme puiden kaikkia hyviä puolia: niiden kykyä sitoa hiilidioksidia ja pölyä, mutta myös puiden varjoa kuumina kesäpäivinä ja höyryn vapauttamista ilmakehään. Puut ovat yksi painopisteemme, ja olemme myös perustaneet rekisterin puiden ottamiseksi osaksi kaupungin suorittamaa kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaa. Taajamien viherryttäminen on kaikkien ulottuvilla oleva konkreettinen tapa torjua ilman pilaantumista, pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Pieniäkin toimia tarvitaan ilmasto- ja biodiversiteettikriisin pysäyttämiseksi.”

Puita elämää varten -hankkeeseen voi liittyä täyttämällä lyhyen verkkokyselyn.Vaatimuksena on, että puut on istutettu tai ne ovat itäneet 20. toukokuuta 2020 jälkeen. Lisäksi on noudatettava luonnon monimuotoisuutta edistäviä metsätalousohjeita, vältettävä herkkien luontotyyppien, kuten soiden ja kosteikkojen, epäasianmukaista metsitystä ja suosittava mahdollisuuksien mukaan kotoperäisiä puulajeja sekä otettava lajikkeita, ekotyyppejä ja lähtöisyyttä valittaessa huomioon kyky sietää ilmastonmuutosta. Ohjeet ja osallistumiskriteerit ovat saatavilla täällä.

Puita elämää varten -hankkeessa kannustetaan kaikkia osallistujia – ja erityisesti AK:n jäseniä – istuttamaan puu alueellaan, kaupungissaan tai kylässään mieluiten 30. toukokuuta 2022 ja viimeistään 5. kesäkuuta 2022 EU:n vihreän viikon 2022 aikana ja jakamaan siitä otettu valokuva, jotta jokaista sitoumusta voidaan tehdä tunnetuksi panoksena EU:n puunistutushankkeeseen.

AK aikoo jakaa tietoa kaikista yhteisistä sitoumuksista ja antaa niille näkyvyyttä vahvistaakseen viestiä, että ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää paikallisia ratkaisuja.

Kuntien ja alueiden panokset Puita elämää varten -hankkeeseen otetaan sellaisenaan huomioon 3 miljardin lisäpuun istuttamista koskevassa sitoumuksessa, ja ne edistävät vuoteen 2030 ulottuvan uuden EU:n metsästrategian tavoitteita.

AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas ja ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius ilmoittivat hankkeesta lokakuussa 2021 yhteisessä kirjeessään.

Taustaa

Puita elämää varten -hanke on yksi AK:n Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla (Green Deal Going Local) -kampanjan kymmenestä toimintakehotuksesta. Green Deal Going Local käynnistettiin kesäkuussa 2020 perustamalla työryhmä ja toteuttamalla erilaisia viestintä- ja osallistamisaloitteita, joiden tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet keskiöön EU:n siirtyessä ilmastoneutraaliuteen ja tarjota paikallis- ja alueviranomaisille välineitä, joiden avulla kaikilla alueilla voidaan osallistua suoraan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoon ja vauhdittaa sitä.

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan metsät ovat olennaisen tärkeitä ihmisten terveydelle ja maapallon hyvinvoinnille. Ne ovat luonnoltaan monimuotoisia ja erittäin tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kolmen miljardin lisäpuun istuttamisesta eri puolille EU:ta on muiden hyödyllisten vaikutusten lisäksi mm. seuraavanlaista hyötyä:

  • Strategisesti valittuihin paikkoihin taajamissa istutetut puut voivat viilentää ilmaa 2–8 celsiusasteella.
  • Puista saadaan ruokaa, kuten hedelmiä, pähkinöitä ja lehtiä.
  • Puut tarjoavat elinympäristöjä ja edistävät kasvien ja eläinten suojelua lisäten siten kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja saa Green Deal Going Local -kampanjaan liittyviä asioita hoitavasta AK:n sihteeristöstä (greendeal@cor.europa.eu).

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023