Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Climate Pact -aloite: yhdessä kohti ilmastoneutraaliutta  

Euroopan alueiden komitean jäseniä kehotetaan liittymään EU:n uuteen ilmastoverkostoon ja ryhtymään ilmastosopimuksen lähettiläiksi AK:ssa .

Euroopan komissio on käynnistänyt virallisesti eurooppalaisen ilmastosopimusaloitteen ( Climate Pact ). Kyseessä on EU:n laajuinen aloite, jossa ihmisiä ja organisaatioita rohkaistaan osallistumaan ilmastotoimiin ja rakentamaan vihreämpää Eurooppaa. EU:n kuntien ja alueiden edustajakokouksena Euroopan alueiden komitea (AK) on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti ilmastosopimusaloitteeseen ajamalla sen tavoitteita ja edistämällä erityisesti paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista kaikkialla EU:ssa. Climate Pact -aloite on osallistava foorumi, jolla tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa , joka on EU:n uusi kasvustrategia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Eurooppalainen ilmastosopimusaloite käynnistettiin tänään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaavan Euroopan komission johtavan varapuheenjohtajan Frans Timmermansin johdolla. Timmermans avasi istunnon toteamalla seuraavaa: ”Onneksi saamme piakkoin käyttöön rokotteen, joka auttaa meitä covid-19-pandemian selättämisessä. Ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin kriiseihin ei kuitenkaan ole saatavissa rokotetta. Eurooppalainen ilmastosopimus tuo yhteen kaikki ne, jotka haluavat toimia maapallon hyväksi. Sopimuksen avulla haluamme auttaa kaikkia Euroopassa toimimaan arjessa ilmaston hyväksi. Aloitteella annetaan kaikille mahdollisuus osallistua vihreään siirtymään ja innostaa muita mukaan. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kuka tahansa voi ryhtyä toimiin, ja kaikkien toimilla on väliä.”

Ilmastosopimusaloite tarjoaa ihmisille kaikilla elämänaloilla mahdollisuuden luoda yhteyksiä ja kehittää yhdessä sekä suuria että pieniä ilmastoratkaisuja ja panna niitä täytäntöön. Sen kaksi päätavoitetta ovat tietoisuuden lisääminen ja levittäminen sekä ilmastotoimien tukeminen kaikkialla EU:ssa.

Varsovan kaupunginjohtaja Rafał Trzaskowski (PL, EPP) , joka on ilmastosopimusaloitetta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä, puhui virallisessa aloitustapahtumassa ja totesi seuraavaa: ”Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi kaupunkien on oltava ilmastotoimien keskiössä. Sen lisäksi, että kaupungit kuluttavat paljon energiaa ja aiheuttavat 70–80 prosenttia maailman päästöistä, kansalaiset osallistuvat ilmastotoimiin nimenomaan kaupunkien tasolla. Tiedostamme vastuumme näistä päästöistä ja haluamme ottaa johtoaseman ilmastotoimissa. Ilmastosopimusaloite tarjoaa tilaisuuden luoda Euroopan laajuinen liike, joka tukee ja tunnustaa yksittäisiä ilmastosaavutuksia ja kannustaa niihin. Ilmastotoimia paikallisesti vauhdittavien yleiseurooppalaisten hankkeiden lisäksi ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää myös kansalaisten osallistumista. Vihreän kehityksen ohjelmaa ei voida toteuttaa ilman kansalaisia ja paikallistasoa.”

Konkreettisia tapoja osallistua ilmastosopimusaloitteeseen ovat muun muassa seuraavat:

Ilmastosopimuksen lähettiläiden verkoston tukemiseksi AK on kehottanut jäseniään ryhtymään AK:n ilmastosopimuslähettiläiksi . He edistävät aktiivisesti vihreän kehityksen ohjelman eri näkökohtia alueillaan ja kunnissaan poliittisen toiminnan ja hyvien käytäntöjen avulla ja antavat säännöllisesti palautetta EU:n toimintapolitiikkojen tehokkuudesta kentällä. AK:n ilmastosopimuslähettiläät ovat osa Euroopan komission käynnistämää laajempaa verkostoa. CoR 4 Climate Pact ‑hankkeen kautta AK tukee myös AK:n ilmastosopimuslähettiläitä paikallisten ilmastotapahtumien järjestämisessä, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja nopeuttamaan ilmastotoimia paikallisesti.

Varsovan kaupunginjohtaja Rafał Trzaskowski (PL, EPP) on yksi ensimmäisistä AK:n ilmastosopimuslähettiläistä .

Ilmastosopimusaloitteen alkuvaiheessa asetetaan etusijalle toimet, jotka koskevat ” viheralueita ”, ” vihreää liikkuvuutta ”, ” energiatehokkaita rakennuksia ” ja ” vihreitä taitoja ”. Ilmastosopimusaloitetta on tarkoitus laajentaa ajan mittaan muille aloille, kuten kestävään kulutukseen ja tuotantoon, maaperän laatuun, terveellisiin elintarvikkeisiin ja kestäväpohjaiseen ruokavalioon, valtameriin sekä maaseutu- ja rannikkoalueisiin. Aloitteella on avoin mandaatti, ja sen soveltamisala kehittyy siihen liittyvien ihmisten ja organisaatioiden ajatusten ja osallistumisen pohjalta.

Euroopan komissio antoi ilmastosopimusaloitetta koskevan tiedonantonsa 9. joulukuuta 2020.

Taustatietoa

  • AK:n jäsenet ja varajäsenet, jotka haluavat ryhtyä ilmastosopimuksen lähettilääksi, voivat tehdä sen täällä (määräaika 31. tammikuuta 2021).

  • Ilmastosopimusaloitteen verkkosivuihin voi tutustua täällä .

  • Tutustu AK:n internetkarttaan , joka sisältää 200 hyvää käytäntöä, jotka osoittavat, miten kunnat ja alueet toteuttavat jo nyt vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla.

Yhteydenotot

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022