Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
SEDEC-valiokunnan uusi puheenjohtaja on Tanya Hristova  

Euroopan alueiden komitean (AK) SEDEC-valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Gabrovon pormestari Tanya Hristova (BG, EPP). SEDEC-valiokunta on yksi AK:n kuudesta temaattisesta valiokunnasta, ja sen vastuualaan kuuluvat sosiaalipolitiikka, työllisyys, tutkimus, koulutus ja kulttuuri.

Tanya Hristova on ollut Euroopan alueiden komitean jäsen vuodesta 2012, ja hän seuraa tehtävässään espanjalaisen La Riojan aluehallituksen entistä puheenjohtajaa José Ignacio Ceniceros Gonzálezia.

Vuonna 1971 syntynyt Hristova on ollut Gabrovon pormestari vuodesta 2011, ja hän johtaa Bulgarian maakohtaista valtuuskuntaa AK:ssa. Hän on myös toiminut Bulgarian EU:n rahastoista vastaavan ministerin kabinettipäällikkönä vuosina 2010–2011. Hristova on ensimmäinen bulgarialaisjäsen, joka on valittu johtavaan asemaan Euroopan alueiden komiteassa.

”SEDEC-valiokunta johtaa Euroopan alueiden komitean työtä monilla tärkeillä aloilla, jotka vaikuttavat Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään. Näitä aloja ovat sosiaalisen edistyksen varmistaminen kaikilla EU:n alueilla, yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille, osaamisvajeen torjuminen sekä digitaali- ja innovointikuilun kurominen umpeen Euroopassa. Me paikallis- ja aluepäättäjät voimme näyttää tietä eteenpäin. Kotikaupunkini Gabrovo on hyvä esimerkki siitä, miten digitalisaatio ja innovointi voivat parantaa sekä tuottavuutta että elintasoa”, Tanya Hristova sanoi.

SEDEC-valiokunnan jäsenet keskustelivat ensimmäisessä Hristovan johdolla pitämässään kokouksessa paikallisista sääntelyhaasteista, jotka liittyvät digitaalisilla alustoilla tehtävään työhön. Aihetta käsitellään lausuntoluonnoksessa , jonka esittelijänä on Egaleon kunnanvaltuutettu Dimitrios Birmpas (EL, PES). Lausunnossa kehotetaan laatimaan selkeitä unionitason suuntaviivoja, jotta voidaan parantaa alustatyöntekijöiden työoloja ja -ehtoja ja torjua väärinkäytöksiä, kuten näennäisyrittäjyyttä.

”Digitaalialustoilla tehtävän työn sääntely luo tasapuoliset toimintaedellytykset perinteiselle taloudelle ja digitaaliselle alustataloudelle ja torjuu sosiaalista polkumyyntiä”, Birmpas toteaa laatimassaan lausunnossa, joka on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa joulukuussa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

"Kriittinen signaali" - EU:n uuteen innovaatio-ohjelmaan tarvitaan enemmän ajattelutavan muutosta ja paikallistason vaikuttavia toimia
"Kriittinen signaali" - EU:n uuteen innovaatio-ohjelmaan tarvitaan enemmän ajattelutavan muutosta ja paikallistason vaikuttavia toimia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EEA-PROGRESS-REPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
18.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PATHWAYS-SCHOOL-SUCCESS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
13.10.2022