Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet: vihreän kehityksen ohjelman onnistuminen edellyttää kestävää liikkuvuutta  

Euroopan alueiden komitean (AK) ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunta (COTER) piti kuluvan vuoden ensimmäisen kokouksensa 26. helmikuuta. Jäsenet keskustelivat kokouksessa siitä, miten Euroopan alueellisten lentoasemien ja liikennealan kestävää liikkuvuutta koskevan strategian avulla voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja Euroopan kaupunkien välisten ja niiden sisäisten yhteyksien parantamista. Jäsenet keskustelivat myös covid-19-kriisin aikana saaduista kokemuksista ja opetuksista.

Pandemia on vaikuttanut voimakkaasti Euroopan alueisiin ja erityisesti rajatylittäviin alueisiin. Covid-19-kriisin vuoksi jäsenvaltioiden rajatylittävä yhteistyö on toisinaan ollut erittäin vaikeaa. Pandemia on kuluneen vuoden aikana asetettujen liikkumisrajoitusten johdosta vaikuttanut merkittävästi myös eurooppalaiseen liikennealaan, joka on EU:n ilmastotavoitteiden vuoksi jo muutenkin nopeasti muuttumassa ja mukautumassa.

Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja ja COTER-valiokunnan puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES) sanoi: ”Olemme tänään keskustelleet ensimmäisistä toimista, jotka on toteutettava, jos haluamme liikenne- ja liikkuvuusjärjestelmiemme edistävän Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistumista. Tähän liittyy vaikeita kysymyksiä, kuten siirtyminen tie- ja lentoliikenteestä kestäväpohjaisempiin liikennemuotoihin. Meidän on varmistettava, että nämä muutokset ja niiden edellyttämät vaikeat päätökset eivät vahingoita heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Emme voi ensin tukea voimakkaasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja heti sen jälkeen epäröidä, kun on aika tehdä vaikeita päätöksiä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä lastemme tulevaisuudelle!”

COTER-valiokunnan kokouksessa käytyjä keskusteluja hyödynnetään Euroopan alueiden komitean pyrkimyksissä panna Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet täytäntöön kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa. Kokouksessa tarkasteltiin kestävää liikkuvuutta ja lentoliikennettä, jotta voitaisiin saavuttaa tavoite liikenteen kielteisten ilmastovaikutusten vähentämisestä 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Jäsenet keskustelivat kahdesta valmisteilla olevasta lausunnosta, jotka on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa kesä- tai heinäkuussa:

Kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskeva strategia , jonka avulla pyritään luomaan edellytykset EU:n vihreälle siirtymälle ja digitalisoinnille eurooppalaisella liikennealalla, on pääaiheena lausunnossa, jonka on laatinut Haagin kaupunginhallituksen jäsen Robert van Asten (NL, Renew Europe) .

Euroopan alueellisten lentoasemien haasteita ja mahdollisuuksia käsitellään lausunnossa, jonka esittelijänä on Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja Wladyslaw Ortyl (PL, ECR) .

Jäsenet keskustelivat myös edistymisestään vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa paikallis- ja aluetasolla sekä COTER-valiokunnan osallistumisesta AK:n vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla (Green Deal Going Local) käsittelevään työryhmään. AK on perustanut työryhmän osana AK:n painopistettä ”selviytymiskykyisten paikallis- ja alueyhteisöjen luominen” , ja sen tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen. Aloitteella pyritään varmistamaan, että niin EU:n kestävän kasvun strategia kuin covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla alueilla. Inspiraation lähteeksi ja toiminnan vauhdittamiseksi Green Deal Going Local - sivuilla on kartta , jossa esitellään 200 hyvää käytäntöä.

Kokouksessa keskusteltiin myös Flaamilaisen parlamentin jäsenen Joke Schauvliegen (BE, EPP) laatimasta suuntaa-antavasta lausunnosta Alueiden ja kuntien covid-19-kriisin aikana saamat kokemukset ja opetukset ja painotettiin paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia kriisin torjunnassa. Lausunnon tarkoituksena on antaa EU:n toimielimille paikallis- ja aluetasolla saatujen kokemusten pohjalta suosituksia siitä, miten voidaan edistää tehokasta elpymistä ja vahvistaa EU:n kykyä selviytyä tulevista kriiseistä.

Eri hallintotasoilla saatuja kokemuksia hyödynnetään myös valmisteltaessa pitkän aikavälin visiota rajatylittävästä yhteistyöstä. Tässä yhteydessä on käynnistetty julkinen kuuleminen raja-alueilla asuvien EU:n kansalaisten elämän parantamiseen tähtäävän Euroopan rajatylittävän kansalaisallianssin puitteissa.

Yhteyshenkilö:

Tobias Kolonko

P. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023