Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet: vihreän kehityksen ohjelman onnistuminen edellyttää kestävää liikkuvuutta  

Euroopan alueiden komitean (AK) ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunta (COTER) piti kuluvan vuoden ensimmäisen kokouksensa 26. helmikuuta. Jäsenet keskustelivat kokouksessa siitä, miten Euroopan alueellisten lentoasemien ja liikennealan kestävää liikkuvuutta koskevan strategian avulla voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja Euroopan kaupunkien välisten ja niiden sisäisten yhteyksien parantamista. Jäsenet keskustelivat myös covid-19-kriisin aikana saaduista kokemuksista ja opetuksista.

Pandemia on vaikuttanut voimakkaasti Euroopan alueisiin ja erityisesti rajatylittäviin alueisiin. Covid-19-kriisin vuoksi jäsenvaltioiden rajatylittävä yhteistyö on toisinaan ollut erittäin vaikeaa. Pandemia on kuluneen vuoden aikana asetettujen liikkumisrajoitusten johdosta vaikuttanut merkittävästi myös eurooppalaiseen liikennealaan, joka on EU:n ilmastotavoitteiden vuoksi jo muutenkin nopeasti muuttumassa ja mukautumassa.

Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja ja COTER-valiokunnan puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES) sanoi: ”Olemme tänään keskustelleet ensimmäisistä toimista, jotka on toteutettava, jos haluamme liikenne- ja liikkuvuusjärjestelmiemme edistävän Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistumista. Tähän liittyy vaikeita kysymyksiä, kuten siirtyminen tie- ja lentoliikenteestä kestäväpohjaisempiin liikennemuotoihin. Meidän on varmistettava, että nämä muutokset ja niiden edellyttämät vaikeat päätökset eivät vahingoita heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Emme voi ensin tukea voimakkaasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja heti sen jälkeen epäröidä, kun on aika tehdä vaikeita päätöksiä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä lastemme tulevaisuudelle!”

COTER-valiokunnan kokouksessa käytyjä keskusteluja hyödynnetään Euroopan alueiden komitean pyrkimyksissä panna Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet täytäntöön kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa. Kokouksessa tarkasteltiin kestävää liikkuvuutta ja lentoliikennettä, jotta voitaisiin saavuttaa tavoite liikenteen kielteisten ilmastovaikutusten vähentämisestä 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Jäsenet keskustelivat kahdesta valmisteilla olevasta lausunnosta, jotka on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa kesä- tai heinäkuussa:

Kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskeva strategia , jonka avulla pyritään luomaan edellytykset EU:n vihreälle siirtymälle ja digitalisoinnille eurooppalaisella liikennealalla, on pääaiheena lausunnossa, jonka on laatinut Haagin kaupunginhallituksen jäsen Robert van Asten (NL, Renew Europe) .

Euroopan alueellisten lentoasemien haasteita ja mahdollisuuksia käsitellään lausunnossa, jonka esittelijänä on Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja Wladyslaw Ortyl (PL, ECR) .

Jäsenet keskustelivat myös edistymisestään vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa paikallis- ja aluetasolla sekä COTER-valiokunnan osallistumisesta AK:n vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla (Green Deal Going Local) käsittelevään työryhmään. AK on perustanut työryhmän osana AK:n painopistettä ”selviytymiskykyisten paikallis- ja alueyhteisöjen luominen” , ja sen tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen. Aloitteella pyritään varmistamaan, että niin EU:n kestävän kasvun strategia kuin covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla alueilla. Inspiraation lähteeksi ja toiminnan vauhdittamiseksi Green Deal Going Local - sivuilla on kartta , jossa esitellään 200 hyvää käytäntöä.

Kokouksessa keskusteltiin myös Flaamilaisen parlamentin jäsenen Joke Schauvliegen (BE, EPP) laatimasta suuntaa-antavasta lausunnosta Alueiden ja kuntien covid-19-kriisin aikana saamat kokemukset ja opetukset ja painotettiin paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia kriisin torjunnassa. Lausunnon tarkoituksena on antaa EU:n toimielimille paikallis- ja aluetasolla saatujen kokemusten pohjalta suosituksia siitä, miten voidaan edistää tehokasta elpymistä ja vahvistaa EU:n kykyä selviytyä tulevista kriiseistä.

Eri hallintotasoilla saatuja kokemuksia hyödynnetään myös valmisteltaessa pitkän aikavälin visiota rajatylittävästä yhteistyöstä. Tässä yhteydessä on käynnistetty julkinen kuuleminen raja-alueilla asuvien EU:n kansalaisten elämän parantamiseen tähtäävän Euroopan rajatylittävän kansalaisallianssin puitteissa.

Yhteyshenkilö:

Tobias Kolonko

P. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023