Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Onnistunut digitaalinen muutos on alueellisen yhteenkuuluvuuden avaintekijä  

Palermossa tällä viikolla kokoontuneet paikallis- ja aluepäättäjät korostivat, että alueellisen yhteenkuuluvuuden haasteesta voidaan selviytyä vain, jos EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa tuetaan kuntia ja alueita, jotta ne voivat parantaa digitaalisia yhteyksiä, digitaalisia julkisia palveluja ja ihmisten mahdollisuuksia käyttää niitä. Samalla on varmistettava, ettei mikään alue jää jälkeen digitaalisessa muutoksessa. Digitaalisen kuilun umpeen kurominen ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen nopeuttaminen kuntien ja alueiden myötävaikutuksella ovat olleet keskeisessä asemassa Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunnan työskentelyssä kuluvalla toimikaudella.

Palermossa järjestettyä kaksipäiväistä tapahtumaa isännöi Gaetano Armao (IT, EPP), Sisilian aluehallituksen varapuheenjohtaja ja talousasioista vastaava jäsen ja Euroopan alueiden komitean jäsen helmikuusta 2018. Armao muistutti, että Sisilia on kautta historian ollut merkittävä kauppakeskus Välimerellä ja että se haluaa nyt keskeisen aseman tiedon valtateillä. ”Haluamme digitaalisen tulevaisuuden luodaksemme uusia näkymiä alueemme kehittämiseksi”, hän sanoi.

José Ignacio Ceniceros (ES, EPP), AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” - valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja ja La Riojan autonomisen alueen hallituksen puheenjohtaja, totesi: ”Digitalisaatio ja liitettävyys ovat keskeisiä tekijöitä alueen houkuttavuuden edistämiseksi ja aivovuodon torjumiseksi. Uudet teknologiat mahdollistavat julkisten palvelujen tarjonnan myös pienissä kunnissa taloudellisesti kestävällä tavalla. La Rioja haluaakin olla Espanjassa ensimmäinen alue, joka tarjoaa nopean laajakaistayhteyden yli 90 prosentille asukkaistaan ja 75 prosentilla alueestaan.”

AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula (FI, EPP) muistutti, että kunnat ja alueet tähtäävät kunnianhimoiseen EU:n talousarvioon digitalisaation, innovoinnin ja koulutuksen edistämiseksi vuoden 2020 jälkeisestä EU:n talousarviosta parhaillaan käytävissä neuvotteluissa. Digitaalinen Eurooppa - ohjelmaa käsittelevän lausunnon esittelijänä hän painotti, että ”kunnat ja alueet sekä niiden teollisuus, startup-yritykset, korkeakoulut ja asukkaat voivat nopeuttaa Euroopan laajuista digitalisaatiota ja talouden muutosta lisäämällä huomattavasti julkisia ja yksityisiä investointeja inhimilliseen ja fyysiseen pääomaan. Digitalisaatiota on tehostettava lisäämällä paikallista ja Euroopan tason yhteistyötä ja kumppanuuksia. Meidän onkin vahvistettava synergioita eri EU-ohjelmien, rahoitusvälineiden ja älykkään erikoistumisen strategioiden välillä.”

Kokouksessa esitellyt alueelliset strategiat osoittavat, että paikallis- ja alueviranomaiset toimivat päättäväisesti pyrkiäkseen mukauttamaan julkisten palvelujen tarjonnan yhteiskunnan ja talouden ennennäkemättömään teknologiseen muutokseen sekä nopeuttamaan digitaalisten sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa kaikilla hallintotasoilla. Innovatiivisten ja kilpailukykyisten digitaalipalvelujen kehittäminen edellyttää kuitenkin nopeita laajakaistayhteyksiä. Jotta digitaalinen kuilu voidaan kuroa umpeen ja löytää ratkaisuja liitettävyyden parantamiseksi etenkin maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla, AK on tehnyt yhteistyötä Euroopan komission kanssa yhteisessä laajakaistafoorumissa, jonka toimeksiantoa on tarkoitus jatkaa.

Lisätietoa

Euroopan komissio ehdottaa 9,2 miljardin euron investointeja vuosina 2021–2027 Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta, jotta parannetaan EU:n kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehitetään ja vahvistetaan Euroopan strategisia digitaalisia valmiuksia, jotka liittyvät tekoälyyn, kyberturvallisuuteen, suurteholaskentaan ja digitaaliseen huippuosaamiseen.

Palermon pormestari Leoluca Orlando kertoi avauspuheessaan, että Palermon kaupunki aikoo kunnioittaa tammikuussa murhatun AK:n jäsenen ja Gdańskin kaupunginjohtajan Paweł Adamowiczin muistoa nimeämällä hänen mukaansa aukion.

SEDEC-valiokunnan ensimmäisenä kokouspäivänä maanantaina jäsenet käsittelivät ehdotuksia Euroopan kestävän biotalouden kehittämiseksi (esittelijä Jácint Horváth , HU, PES) ja STE(A)M-aineiden opetuksen vahvistamiseksi EU:ssa (esittelijä Csaba Borboly , RO, EPP). Molemmat lausuntoluonnokset on määrä hyväksyä SEDEC-valiokunnan seuraavassa kokouksessa 2. huhtikuuta. Lisäksi esiteltiin WiFi4EU-aloite ja Euroopan innovaatiopääkaupunki -kilpailu , jonka voitti viime vuonna Ateena.

Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous pidetään Bukarestissa Romaniassa 14.–15. maaliskuuta. Huippukokouksessa, jonka aiheena on (Re)New EUrope (Euroopan uudistaminen), keskustellaan paikallisten ja alueellisten hallintotahojen panoksesta Euroopan tulevaisuuteen, brexitin vaikutuksesta Euroopan alueisiin ja EU:n pitkän aikavälin talousarviosta 2021–2027 käytäviin neuvotteluihin sekä siitä, miten se voi vaikuttaa paikallis- ja alueyhteisöihin. Lisäksi tarkastellaan Euroopan parlamentin vaaleja ja kansalaisten luottamuksen palauttamista EU:hun.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
01.10.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
27.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EER-EMPOWERING-SUSTAINABILITY-GELDERLAND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
17.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HORIZON-EUROPE-REGIONS-WELCOME-AGREEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
25.03.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TAKE-YOUR-CHANCE-AND-WIN-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
08.03.2019