Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vahvat alueelliset ekosysteemit ja innovaatiokeskittymät ovat avain innovatiivisempaan Eurooppaan  

Euroopan alueiden komitea (AK) pitää alueellisten ekosysteemien ja innovaatiokeskittymien merkityksen tunnustamista olennaisen tärkeänä tutkimuksen ja innovoinnin vauhdittamiseksi Euroopassa. AK korostaa Taalainmaan aluevaltuuston jäsenen Birgitta Sacrédeuksen (SE, EPP) laatimassa lausunnossa, että EU:n koheesiopolitiikkaa on koordinoitava paremmin tutkimus- ja innovointipolitiikan kanssa, ja varoittaa kasvavasta eriarvoisuudesta kehittyneempien ja heikommin kehittyneiden alueiden välillä.

AK:n täysistunnossa 6. helmikuuta annetussa lausunnossa kehotetaan sisällyttämään tutkimuksen ja innovoinnin Euroopan horisontti -puiteohjelman säädösteksteihin tarkat alueellisten ekosysteemien ja innovaatiokeskittymien määritelmät ja vahvistamaan edelleen yhteyksiä alueellisiin älykkään erikoistumisen strategioihin.

Esittelijän mukaan on ratkaisevan tärkeää puuttua alueellisiin eroihin, jotka ovat vaarassa kasvaa koheesiopolitiikan rahoituksen todennäköisten leikkausten seurauksena. Valtiontukisääntöjä on tämän vuoksi yksinkertaistettava edelleen, jotta sääntelystä saadaan innovointimyönteistä siten, että erilaisia EU:n rahoitusvälineitä, kuten InvestEU-rahasto , Euroopan sosiaalirahasto , Erasmus ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, voidaan yhdistellä.

”Taloudellisen kehittyneisyyden ja innovointiin ja tutkimukseen tehtyjen investointien määrän välillä on suora vastaavuussuhde. Koska tutkimus- ja innovointitulokset liittyvät erottamattomasti tutkimusinfrastruktuuriin, sitä on vahvistettava suuntaamalla osa EU:n rahastoista, kuten rakennerahastot tai Euroopan horisontti, niille unionin alueille, joilla on suurimpia kehitysongelmia”, Sacrédeus totesi.

Paikallis- ja alueviranomaiset haluavat päästä täysipainoisesti mukaan Euroopan horisontti -puiteohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä Euroopan innovointineuvostoon tiedelaitosten että elinkeinoelämän edustajien rinnalla. Neuvoston toimialan tulee kattaa myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen innovointi ja palveluinnovointi, joka tapahtuu suurelta osin kunnissa ja alueilla.

Tiede kohtaa alueet 2019

Euroopan alueiden komitea on myös tyytyväinen rahoituksen osoittamiseen ”Tiede kohtaa alueet” -pilottihanketta varten, joka käynnistettiin virallisesti Euroopan parlamentissa 6. helmikuuta. Vuonna 2019 järjestetään eri puolilla EU:ta 23 paikallistapahtumaa – monet niistä AK:n jäsenten myötävaikutuksella. Tapahtumien tavoitteena on tiivistää tutkijoiden ja EU:n päättäjien välisiä yhteyksiä säännöllisen vuoropuhelun kautta sekä rakentaa ja kehittää näyttöön perustuvan päätöksenteon kulttuuria tiiviissä yhteydessä alueellisiin älykkään erikoistumisen strategioihin.

”Tämä on osoitus hyvästä edistymisestä. Sekä Euroopan komissio että Euroopan parlamentti ovat nimenomaisesti tunnustaneet t&i-politiikkaan ja paikallisiin ekosysteemeihin liittyvät monitasoisuus- ja alueellisuusnäkökohdat. Me AK:n jäsenet haluamme edetä vieläkin nopeammin. Osaaminen ja eurooppalaiset kumppanuudet ovat ratkaisevia, kun pyritään vastaamaan päivänpolttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin”, totesi Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula , joka osallistui avajaistapahtumaan Euroopan parlamentissa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen
P. +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu