Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueellisen yhteistyön lisääminen Euroopassa: paras keino yhteisen tulevaisuuden turvaamiseksi  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin ja AK:n jäsenen, Baleaarien aluehallituksen puheenjohtajan ja Pyreneiden ja Välimeren Euroregio-alueen puheenjohtajan Francina Armengolin kannanotto ennen eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien foorumin yhdeksättä vuosikokousta Palmassa Mallorcalla 27. syyskuuta 2019

Esteiden poistaminen ja alueellisen yhteistyön edistäminen jäsenvaltioiden välillä on edistänyt Euroopan yhdentymistä ja solidaarisuutta. EU on perustamisestaan asti eli yli 60 vuoden ajan tukenut tätä toimintaa, jota ohjaavina tavoitteina ovat olleet alueellisen yhteenkuuluvuuden syventäminen, alueiden välisen epätasa-arvon kitkeminen ja sisämarkkinoiden avaaminen. Kaikkia alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä pystytty hyödyntämään hallinnollisten hankaluuksien, investointien vähyyden ja viimeaikaisten poliittisten tapahtumien, kuten muuttoliikekriisin, takia.

EU:n koko väestöstä 30 prosenttia eli 150 miljoonaa ihmistä asuu EU:n sisäisillä raja-alueilla. Niiden välinen yhteistyö muun muassa kestävän kehityksen, liikenteen, terveydenhuollon ja kulttuurin alalla on välttämätöntä sisämarkkinoiden eheydelle ja Euroopan yhdentymiselle. Rajat ylittävän yhteistyön vaaliminen ja tukeminen ja siihen investoiminen ei hyödytä ainoastaan raja-alueiden yhteisöjä vaan koko Euroopan unionia. EU on tukenut rajat ylittävää yhteistyötä 30 vuoden ajan erilaisin toimintapolitiikoin ja ohjelmin, joita ovat muun muassa Euroopan alueellinen yhteistyö ja EU:n aluerahastot (koheesiopolitiikka).

Euroopan yhdentymistä ovat vieneet erityisen paljon eteenpäin Euroregio-alueet ja Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymät (EAYY), joihin osallistuu kaksi tai useampia alueita EU:n eri jäsenvaltioista ja joissa tehdään yhteistyötä yhteisen taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen tai poliittisen päämäärän hyväksi.

Lokakuussa 2004 käynnistetty Pyreneiden ja Välimeren Euroregio tukee Katalonian, Baleaarien ja Oksitanian alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on luoda innovatiivinen, kestävän kehityksen Euroregio-alue. Se myös pyrkii herättelemään yhteistä poliittista ja kulttuurista identiteettiä. Lisäksi se on auttanut käynnistämään useita hankkeita, joista yksi on Ranskan ja Katalonian rajalla Pyreneillä sijaitseva palkittu Cerdanyan sairaala – Euroopan ensimmäinen rajat ylittävä sairaala.

Raja-alueiden asukkailla saattaa olla eri kieli ja kulttuuri, mutta taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tiellä on useimmiten samanlaisia esteitä. Monia yhteistyömahdollisuuksia on jäänyt käyttämättä raja-alueiden toimivaltuuksissa, rakenteissa ja lainsäädännössä olevien erojen vuoksi. Euroopan komissio on ilmoittanut, että rajat ylittävien hankaluuksien poistaminen kokonaan nostaisi BKT:ta 8 prosenttia, ja on toteuttanut toimia byrokratian vähentämiseksi. Alueellista yhteistyötä uhkaavat kuitenkin vaikeuttaa ehdotukset, joiden mukaan rahoituksen saannille asetettaisiin raja-alueen väestötiheyteen liittyviä kriteerejä.

EU kehittää parhaillaan uutta eurooppalaista rajat ylittävää oikeudellista mekanismia , joka antaa kahdelle tai useammalle paikallis- tai alueviranomaiselle mahdollisuuden allekirjoittaa sopimuksen ja aloittaa rajat ylittävän yhteistyön. Tämä mahdollistaa raja-alueiden välisten hankkeiden vauhdittamisen, kun alueet voivat ottaa käyttöön toisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Uuden Euroopan parlamentin ja Euroopan komission tulisi ehdottomasti käsitellä näitä ja muita alueellisen, alueiden välisen, valtioiden välisen ja rajat ylittävän yhteistyön tukitoimenpiteitä ensisijaisena asiana. Rajat ylittävän yhteistyön onnistuminen edellyttää luonnollisesti myös sitä, että alueilla on valmiudet suunnitella ohjelmia ja päättää omista asioistaan.

Vaikka poliittista tahtoa löytyisi ja hallinnollinen puoli sujuisi, alueellisen yhteistyön onnistumiseen tarvitaan investointeja. Nykyisessä EU:n talousarviossa (2014–2020) alueiden väliseen yhteistyöhön on osoitettu lähes 10 miljardia euroa koheesiopolitiikan varoja, ja tästä 6,8 miljardia euroa on varattu rajat ylittäville alueille. Alueelliseen yhteistyöhön varattujen koheesiomäärärahojen ehdotettu leikkaaminen 2,75 prosentista 2,5 prosenttiin vaarantaisi ponnistelut talouskehitysstrategioiden laatimiseksi ja eurooppalaisen solidaarisuuden edistämiseksi.

Uuden Euroopan parlamentin ja komission aloittaessa toimikauttaan Euroopan unionin tulee keskittää kaikki voimansa eurooppalaisen solidaarisuuden osoittamiseen ja yhtenäisyyden lujittamiseen. Voidakseen nujertaa populismin ja vastata globalisaation, epätasa-arvon, muuttoliikkeen ja ilmastonmuutoksen asettamiin uusiin haasteisiin EU:n on jatkossakin ponnisteltava yhteisvoimin alueellisen yhteistyön lisäämiseksi ja alueiden valjastamiseksi kaikkia EU:n kansalaisia kaikkialla EU:ssa hyödyttävää kestävää kasvua edistäviksi moottoreiksi.

Taustaa

Eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien foorumin vuosikokous pidetään tänä vuonna 27. syyskuuta 2019 Palmassa Mallorcalla. Sen järjestää Euroopan alueiden komitea yhteistyössä Pyreneiden ja Välimeren Euroregio-alueen EAYY:n ja Baleaarien aluehallituksen kanssa.

Jaa: