Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kriittisten raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen Euroopassa on ratkaisevan tärkeää vihreän kehityksen ohjelman ja keskeisten teollisuudenalojen selviytymiskyvyn kannalta  

Paikallis- ja aluepäättäjät keskustelevat Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa 18. maaliskuuta lausunnosta , jossa tarkastellaan Euroopan komission syyskuussa 2020 esittämää kriittisiä raaka-aineita koskevaa toimintasuunnitelmaa . Monet Euroopan keskeiset teollisuudenalat ja erityisesti tulevaisuuteen suuntautuneet teknologiat ovat erittäin riippuvaisia kriittisistä raaka-aineista, joista suurin osa tuodaan EU:n ulkopuolisista maista. Saarlandin maapäivien ensimmäisen varapuheenjohtajan Isolde Riesin (DE, PES) laatimassa lausunnossa korostetaan tarvetta puuttua EU:n liialliseen riippuvuuteen unionin ulkopuolisista maista edistämällä kiertoon perustuvaa luonnonvarojen käyttöä, parantamalla kierrätys- ja toimitusketjuja ja laajentamalla kriittisten raaka-aineiden louhintaa Euroopan unionissa. Lausunnossa korostetaan myös, että paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli turvattaessa kriittisten raaka-aineiden saatavuus tulevaisuudessa.

Euroopan komission mukaan raaka-aineet ovat kriittisiä, jos niillä on huomattava taloudellinen merkitys, eikä niiden turvattu ja jatkuva saatavuus Euroopan unionin sisäisistä lähteistä ole mahdollista. EU:ssa louhitaan tai tuotetaan alle 5 prosenttia maailman kriittisistä raaka-aineista , kun taas EU:n teollisuuden osuus maailmanlaajuisesta kriittisten raaka-aineiden kulutuksesta on noin 20 prosenttia. Kriittisten raaka-aineiden turvattu ja luotettava saatavuus on elintärkeää Euroopan keskeisille teollisuudenaloille, kuten ajoneuvo-, teräs- ja terveysaloille, jotka työllistävät miljoonia eurooppalaisia. EU on erityisen riippuvainen sellaisten kriittisten raaka-aineiden tuonnista, jotka ovat tulevaisuuteen suuntautuneiden teknologioiden, kuten akkujen tai uusiutuvien energialähteiden, keskeisiä komponentteja. Kyseiset teknologiat puolestaan edistävät vihreää siirtymää Euroopassa. Näiden resurssien kysyntä tulee kasvamaan jyrkästi tulevina vuosikymmeninä.

Esittelijä ja Saarlandin maapäivien ensimmäinen varapuheenjohtaja Isolde Ries (DE, PES) totesi: ”Modernit taloudet pitkine arvoketjuineen eivät voi toimia ilman turvallista, kilpailukykyistä ja ympäristöä säästävää raaka-ainetarjontaa. Meidän on turvattava kriittisten raaka-aineiden saatavuus EU:ssa hyödyntämällä tehokkaasti luonnonvaroja, kestäväpohjaisia tuotteita ja innovaatiota. Kriittisten raaka-aineiden turvattu ja luotettava saatavuus yhdistettynä ympäristöystävällisempään ja sosiaalisesti vastuullisempaan raaka-aineiden hankintaan on erittäin tärkeää paitsi Euroopan teollisuudelle ja siitä riippuvaisille miljoonille työpaikoille myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistuneelle täytäntöönpanolle.”

Lausunnossa korostetaan, että paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli kriittisten raaka-aineiden tulevan saatavuuden turvaamisessa, sillä ne ovat suoraan vastuussa sellaisten teollisuushankkeiden hyväksymisestä ja valvonnasta, joihin liittyy kriittisten raaka-aineiden käyttöä tai louhintaa EU:ssa. Lausunnossa kehotetaan myös vahvistamaan merkittävästi EU:n kierrätyskapasiteettia. Lisäksi kriittisten raaka-aineiden hankintaa kolmansista maista olisi monipuolistettava ja EU:n sisäistä kriittisten raaka-aineiden louhintaa olisi tuettava poliittisesti ja taloudellisesti, jotta voidaan vähentää EU:n riippuvuutta tuonnista unionin ulkopuolisista maista. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan nykyisille tai entisille kaivosalueille, joiden olisi tutkittava, onko niiden alueella mahdollisuuksia raaka-aineiden louhintaan.

AK suhtautuu myönteisesti eurooppalaisen raaka-aineallianssin perustamiseen, josta Euroopan komissio ilmoitti toimintasuunnitelmansa yhteydessä. Allianssiin voivat liittyä kaikki asianomaiset sidosryhmät, myös alueet.

Lausuntoäänestyksen lopullinen tulos ilmoitetaan täysistunnon päätteeksi 19. maaliskuuta.

Taustaa:

Euroopan komissio ilmoitti syyskuussa 2020 kriittisiä raaka-aineita koskevasta toimintasuunnitelmastaan . Komissio julkaisee kolmen vuoden välein EU:n kriittisten raaka-aineiden luettelon. Vuonna 2020 kriittisiksi luokiteltuja raaka-aineita oli 30, ja joukossa oli useita energia-alalla yhä tärkeämpiä raaka-aineita, kuten litium ja koboltti. Vuonna 2011 kriittisiksi luokiteltuja raaka-aineita oli vain 14. Luettelo ja lisätietoja kriittisistä raaka-aineista on saatavilla täällä . Euroopan komissio on myös julkaissut ennakointitutkimuksen strategisten teknologioiden ja alojen tarvitsemista kriittisistä raaka-aineista EU:ssa.

Toimintasuunnitelman ohella Euroopan komissio on perustanut eurooppalaisen raaka-aineallianssin tavoitteena edistää teollisuuden, jäsenvaltioiden, alueiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä, jotta voidaan vähentää Euroopan riippuvuutta kolmansista maista peräisin olevien kriittisten raaka-aineiden hankinnasta.

Esittelijä Isolde Riesin haastattelu on luettavissa täällä .

Yhteyshenkilö:

Tobias Kolonko

P. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023