Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Rajatylittävien julkisten palvelujen vahvistaminen on tärkeää Euroopan raja-alueiden asukkaiden arjen helpottamiseksi  

Julkisten palveluiden saatavuuden helpottaminen EU:n raja-alueiden asukkaille on tärkeimpänä aiheena lausunnossa , joka hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean helmikuun täysistunnossa. Lausunnossa korostetaan rajatylittävien julkisten palvelujen tarjoamisen etuja ja kehotetaan luomaan vahva oikeudellinen kehys ja rajatylittävien yhteyspisteiden kaltaisia pysyviä rakenteita sekä myöntämään rahoitustukea REACT-EU-aloitteen kautta.

Lähes kolmannes EU:n kansalaisista asuu tai työskentelee raja-alueilla, missä julkisten palvelujen, kuten liikenteen, koulutuksen tai terveydenhuollon, saatavuus on usein rajoitettua keskus- tai pääkaupunkialueisiin verrattuna. Tämä pätee erityisesti harvaan asuttuihin alueisiin, joiden väestö ikääntyy. Rajatylittävien julkisten palveluiden tarjoaminen parantaisi kansalaisten elämänlaatua rajan kummallakin puolella ja lisäisi julkisten palveluiden kustannustehokkuutta. Lausunnossa korostetaan, että EU:ssa tarvitaan vahvempia oikeudellisia puitteita, jotta rajatylittäviä julkisia palveluita voidaan perustaa ja hallinnoida tehokkaasti. Lausunnossa myös kehotetaan jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen omia oikeudellisia puitteitaan sen suhteen, miten ne vaikuttavat raja-alueisiin, sillä nykyiset puitteet aiheuttavat usein valtavia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia, mikä saa monet paikallis- ja alueviranomaiset luopumaan suunnitelmistaan.

”Rajatylittävien julkisten palvelujen saatavuus voisi osaltaan vähentää rajojen kielteisiä vaikutuksia ja parantaa raja-alueilla asuvien ihmisten elämänlaatua. Toivomme konkreettisempia toimia, joilla parannettaisiin rajatylittävien julkisten palveluiden tehokkaan tarjoamisen edellytyksiä, kuten oikeudellista kehystä, rakenteita ja rahoitusta”, totesi Radlón apulaiskaupunginjohtaja Pavel Branda (CZ, ECR), joka toimi aiheesta ”Rajatylittävät julkiset palvelut Euroopassa” annetun lausunnon esittelijänä.

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mirja Vehkaperä totesi puheenvuorossaan, että eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (EAYY) on perustettu jo 68. "Rajat ylittävissä yhteistyössä edistetään liikenneinfrahankkeita, sairaaloiden ja julkisten palveluiden saatavuutta, kehityshankkeita ja edistetään hyviä käytäntöjä. Covid-19 on osoittanut, että kriisitilanteissa meillä on edelleen haasteita rajat ylittävissä palveluissa, vierastyövoiman liikkuvuudessa, työperäisessä liikenteessä ja ylipäätänsä palveluihin pääsystä maiden rajojen yli", Vehkaperä jatkoi.

Lausunnossa suositetaan, että jäsenvaltiot osoittavat osan REACT-EU-aloitteeseen kuuluvista määrärahoistaan rajatylittäviin yhteistyöohjelmiin, jotta rajatylittävä yhteistyö saadaan jälleen tehokkaasti käyntiin ja jotta sitä voidaan vahvistaa covid-19-kriisin jälkeen. Lisäksi komitea ehdottaa, että tarpeen mukaan perustetaan vakaita ja pysyviä kansallisia hallintotahojen välisiä rajatylittävien kysymysten yhteyspisteitä, jotka voisivat auttaa rajoista johtuvien esteiden järjestelmällisessä poistamisessa, ja toteaa, että rajatylittävän yhteistyön vähimmäistaso on säilytettävä olosuhteista riippumatta myös kriisiaikoina.

Julkisten palveluiden saatavuuden parantamiseksi raja-alueilla Euroopan alueiden komitea toistaa tukevansa voimakkaasti oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismin (European Cross-border Mechanism, ECBM) kaltaisia säädösehdotuksia. Mekanismin käsittely Euroopan unionin neuvostossa on kuitenkin tällä hetkellä pysähdyksissä. Esittelijä korostaa myös eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) tarjoamia etuja ja mahdollisuuksia, jotka voisivat olla erityisen hyödyllisiä tapauksissa, joissa viranomaiset ovat pääasiallisia palveluntarjoajia ja joissa tarvitaan yhteistä budjettia ja yhteistä henkilöstöä.

Euroopan alueiden komitea on liittynyt myös Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR), Mission Opérationnelle Transfrontalière -järjestön (MOT) ja Keski-Euroopan rajatylittävien aloitteiden tukipalvelun (CESCI) kesäkuussa 2020 perustamaan Euroopan rajatylittävään kansalaisallianssiin covid-19-kriisistä saatujen kokemusten perusteella. Allianssi kutsuu kaikkia raja-alueilla asuvia ja muita asiasta kiinnostuneita kansalaisia liittymään allianssiin ja allekirjoittamaan sen julkilausuman Euroopan alueiden komitean verkkosivuilla .

Taustatietoja:

  • Euroopan komissio ehdotti oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismia (European Cross-border Mechanism, ECBM) vuonna 2018 ratkaisuna rajatylittävää yhteistyötä haittaavien, kyseisten alojen esteiden eliminoimiseksi. Mekanismi mahdollistaisi naapurivaltion lainsäädännön soveltamisen raja-alueilla tietyin edellytyksin. Ehdotuksen käsittely Euroopan unionin neuvostossa on tällä hetkellä pysähdyksissä.

  • REACT-EU-aloite on osa EU:n elpymissuunnitelmaa, ja sillä puututaan covid-19-pandemian aiheuttamiin taloudellisiin seurauksiin. Aloite tuli voimaan 1. tammikuuta 2021, ja se on yksi Next Generation EU -välineen suurimmista ohjelmista 47,5 miljardin euron budjetillaan.

  • Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) on oikeudellinen väline, jonka tarkoituksena on helpottaa ja edistää rajatylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. Euroopan alueiden komitea ylläpitää EAYY-foorumia , joka kokoaa yhteen kaikkien olemassa olevien EAYY:iden, perusteilla olevien EAYY:iden ja asiantuntijaryhmän jäsenten sekä järjestöjen ja muiden asiantuntijatahojen ja sidosryhmien poliittiset ja tekniset edustajat.

Yhteydenotot:

Carmen Schmidle

P. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

P. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
21.04.2023