Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n luontodirektiivejä edistävä uusi toimintasuunnitelma tukee alueita biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja sosioekonomisen kasvun vauhdittamisessa  

Euroopan komissio hyväksyi tänään tiiviissä yhteistyössä EU:n alue- ja paikallistason päättäjien kokouksen kanssa toimintasuunnitelman, jonka avulla on tarkoitus edistää EU:n lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin – ns. luontodirektiivien – täytäntöönpanoa. Toimintasuunnitelmalla autetaan alueita turvaamaan biologista monimuotoisuutta ja hyödyntämään luonnonsuojelun tuottamia talousetuja. Paikalliset ja alueelliset hallintotahot ovat tyytyväisiä tähän toimielinten väliseen yhteistyöhön ja toivovat, että siitä tulee vertailukohta muille aloille, joilla kunnilla ja alueilla on laajaa toimivaltaa, kuten EU:n ympäristölainsäädännön tapauksessa.

”Paikallis- ja alueyhteisöt ovat eturintamassa luontomme säilyttämisessä ja biologisen monimuotoisuutemme suojelemisessa. Tämän vuoksi komiteamme on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä EU:n komissaarien projektiryhmän kanssa tämän toimintasuunnitelman kehittämiseksi. Se on askel oikeaan suuntaan, ja kuntia ja alueita edustavana EU:n poliittisena elimenä me tuemme sen toteuttamista ja teemme paikallis- ja alueviranomaisten kanssa aktiivisesti yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vuoden 2020 biodiversiteettitavoitteet voidaan saavuttaa ”, sanoi Euroopan alueiden komitean (AK) ensimmäinen varapuheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz.

AK osallistuu suoraan toimintasuunnitelman viidestätoista toimesta neljään:

Toimi 1 : Suojelualueiden lupamenettelyjen kehittäminen, lajien suojelu ja neuvontatyö sekä ekosysteemipalvelujen integrointi osaksi päätöksentekoa.

Toimi 6 : Luonnonmaantieteellisten alueiden kokoaminen yhteen yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Toimi 13 : Tietämyksen vaihdon tukeminen ja paikallis- ja alueviranomaisten osallistuminen yhteisen foorumin kautta samaan tapaan kuin jo olemassa olevalla AK:n ja Euroopan komission ympäristöyhteistyön teknisellä foorumilla.

Toimi 14 : Natura 2000 -alueiden hyvän hallinnon tunnustamisen tukeminen ja luontodirektiiveistä valveuttaminen asianomaisten foorumien, uusien teknologioiden ja tiedotustoimien kautta sekä luonnonperinnön ja kulttuuriperinnön välisten yhteyksien vahvistaminen etenkin osana kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018.

Äskettäin julkaistussa toimintasuunnitelmassa on neljä painopistealaa ja siihen kuuluu 15 konkreettista toimea, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2019 mennessä.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi seuraavaa: ”Toimintasuunnitelmassa määritellään kunnianhimoisia parannuksia luontodirektiivien täytäntöönpanoon. Paras tapa suojella tulevia sukupolvia on ottaa nuoret mukaan toimintaan. Juuri sitä tekevät hiljattain perustetut Euroopan solidaarisuusjoukot. Jäsenvaltioiden paikalliset ja alueelliset hallintotahot voivat näyttää esimerkkiä tämän sekä muiden luonnonperinnön suojelemiseksi välttämättömien toimintalinjojen toteuttamisessa.”

Luontodirektiivit ovat EU:n luonnonsuojelulainsäädännön kulmakivi, ja niillä suojellaan noin kahta tuhatta Euroopan uhanalaisinta eläin- tai kasvilajia ja luontotyyppiä. Direktiiveillä on perustettu Natura 2000 -verkosto, joka on maailman laajin suojelualueiden koordinoitu verkosto. Se kattaa 24 prosenttia EU:n maa- ja merialueista, ja sen osuus EU:n bkt:stä on yksinään 1,7–2,5 prosenttia. Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanokustannusten on arvioitu olevan vuosittain 5,8 miljardia euroa, ja siitä vuosittain saatavat hyödyt ovat arviolta 200–300 miljardia euroa.

Direktiiveille on tehty kaksivuotinen toimivuustarkastus niiden tehokkuuden, vaikuttavuuden, johdonmukaisuuden, merkityksen ja lisäarvon arvioimiseksi. Euroopan komissio on reagoinut myönteisesti AK:n kehotukseen laatia toimintasuunnitelma lainsäädännön tarkistusten sijaan (lausunto, esittelijä Roby Biwer (LU, PES), Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen, joulukuu 2015). AK valmistelee parhaillaan kannanottoaan ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arvioinnista muiden direktiivien yhteydessä lausunnossaan, jonka esittelijä on Kirkleesin valtuuston jäsen Andrew Cooper (UK, EA) ja joka on määrä hyväksyä lokakuussa 2017.

Lisätietoja

Euroopan komissio – Lehdistötiedote: Uusi toimintasuunnitelma alueiden avuksi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja luonnonsuojelun tuottamien talousetujen hyödyntämiseen

Toimintasuunnitelma luonnon, ihmisten ja talouden hyväksi

Kokous: ”EU:n toimintasuunnitelma luonnon, ihmisten ja talouden hyväksi” – Euroopan alueiden komitea, Bryssel, 6. kesäkuuta 2017

Yhteyshenkilö:

David Crous

+32 470881037
david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022