Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallis- ja alueviranomaiset tarvitaan kumppaneiksi toteuttamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria  

Alueet ja kunnat ovat valmiita tekemään oman osuutensa rakennettaessa vahvaa sosiaalista Eurooppaa, joka varmistaa siirtymien oikeudenmukaisuuden ja takaa elpymisen covid-19-kriisistä. Euroopan komission 4. maaliskuuta esittelemässä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskevassa toimintasuunnitelmassa asetetaan kolme kunnianhimoista yleistavoitetta, joiden on määrä ohjata jäsenvaltioiden ja niiden alueiden toimia sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n eri rahastoja hyödyntäen.

Uudet yleistavoitteet edellyttävät, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 78 prosenttia 20–64-vuotiaasta EU:n väestöstä on työelämässä, vähintään 60 prosenttia kaikista aikuisista osallistuu vuosittain koulutukseen ja että köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää supistetaan vähintään 15 miljoonalla. Komissio esitteli lisäksi suosituksen työllisyyden aktiivisesta tukemisesta ( Effective Active Support to Employment , EASE) , jolla pyritään suuntaamaan siirtymistä poikkeustoimista pysyviin, tulevaisuuden vaatimukset täyttäviin työpaikkoihin.

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi: ”Covid-19-pandemia on muuttumassa kansanterveyskriisistä sosiaalikriisiksi. Meidän on hyödynnettävä kaikkia käytettävissä olevia välineitä työpaikkojen säilyttämiseksi, köyhyyden torjumiseksi ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi. Toimintasuunnitelmassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet, jotka voidaan saavuttaa vain tekemällä yhteistyötä kaikilla julkishallinnon tasoilla – eurooppalaisella, valtakunnallisella ja paikallisella tasolla – ja hyödyntämällä EU:n eri rahastoja kattavasti sosiaalisten investointien liikkeellesaamiseksi. Olemme valmiit tulemaan keskeisiksi kumppaneiksi toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, jotta pystytään varmistamaan, että se vastaa ihmisten tarpeisiin ja tuo tulokseksi oikeudenmukaisen ja osallistavan elpymisen.”

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali on pyytänyt AK:ta laatimaan lausunnon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Se on määrä antaa toukokuun täysistunnossa vain joitakin päiviä ennen Portossa 7.–8. toukokuuta pidettävää sosiaalialan huippukokousta .

Esittelijä Anne Karjalainen (sd/PES), Keravan kaupunginvaltuuston jäsen ja AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, kulttuuri ja tutkimus” - valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja, totesi: ”Toimintasuunnitelma on kauna kaivattu väline, jolla muutetaan konkreettisiksi käytännön toimiksi periaatteet, joista rakentuu visiomme oikeudenmukaisesta ja osallistavasta sosiaalisesta Euroopasta, joka kykenee kestämään kriisejä. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat avainasemassa paitsi toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyvän edistymisen seurannassa. Sen vuoksi toimintasuunnitelmassa olisi otettava kaikilta osin huomioon merkityksellisen monitasoisen hallinnon tarve varsinkin soveltamalla kumppanuusperiaatetta.”

Komissio ehdottaa sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun tarkistettua versiota, jolla on määrä tukea sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden saavuttamista. AK kuitenkin pelkää, että se mittaa edistymistä vain valtiollisella tasolla, ja pitää valitettavana, että nykyisessä ehdotuksessa ei ole alueellisia eroja kuvaavia indikaattoreita. AK:n vuonna 2019 tuottamassa, laatuaan ensimmäisessä alueellisessa sosiaali-indikaattoreiden tulostaulussa havaittiin merkittäviä eroja yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä. AK on vahvasti sitä mieltä, että alueellista seurantaa tarvitaan, jotta kyetään varmistamaan, että sosiaalisten oikeuksien pilari pannaan täytäntöön kaikilla tasoilla ja että alueellisia investointeja hyödynnetään pilarin periaatteiden toteuttamiseen.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023