Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Uudellemaalle Euroopan yrittäjyysalue 2021–2022 -tunnus  

Uusimaa on valittu yhdeksi Euroopan yrittäjyysalueista (EYA) 2021–2022. Tämä Euroopan alueiden komitean (AK) myöntämä tunnustus on tarkoitettu alueille, jotka ovat osoittaneet yritystoiminnan alalla erityisen hyvää ennakointia ja joilla on älykäs kasvustrategia, jossa otetaan huomioon laajemmat sosiaaliset haasteet. Vuosien 2021 ja 2022 yhteisen tunnuksen teemana on ”Yrittäjyys ja kestävä elpyminen”. Viisi muuta tunnuksen saanutta Euroopan unionin aluetta ovat Castelo Brancon kunta Portugalista, Gabrovon kunta Bulgariasta, Madridin alue Espanjasta, Provence-Alpes–Côte d'Azurin alue Ranskasta ja Sleesian voivodikunta Puolasta.

Vaikka kriisi on koetellut ankaralla kädellä näitä Euroopan yrittäjyysalue 2021–2022 -tunnuksen saaneita alueita, ne ovat osoittaneet kriisin voivan olla myös tilaisuus muuttaa talouskehityksen kurssia. AK antaa näille alueille tunnustusta Euroopan elpymisen johtotähtinä. Uudenmaan alueella on vahvat tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurit, ja se on toteuttanut joukon johdonmukaisia toimenpiteitä vauhdittaakseen kierto- ja jakamistaloutensa kehitystä ja tehdäkseen yhteistoiminnallisista kulutusmalleista taloudellisesti elinkelpoisia.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”Vakaa ja kestäväpohjainen pk-yrityssektori on avain elpymiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Uusimaa on ensimmäinen alue, joka saa tämän tunnustuksen toisen kerran. Palkinto myönnetään sen uudesta kasvumallista, joka perustuu digitalisaation vauhdittamiseen ja kestävyysajatteluun, jolla tähdätään ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Visiot ja alueellinen johtajuus auttavat Eurooppaa kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa. Onnittelen Uudenmaan aluetta ja kaikkia sen työssä mukana olleita: pioneerialueena olette rakentamassa eurooppalaista menestystarinaa."

Uudellamaalla on erityisen vahvaa näyttöä yrittäjyyskoulutuksen alalla. Se sai jo vuonna 2012 Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksen nuorille yrittäjille antamastaan tuesta. Tästä on kulunut lähes kymmenen vuotta, Uusimaa pyrkii nyt luomaan ihanteellisen ympäristön tulevaisuuteen suuntaaville, kestävyysperiaatteita painottaville uuden sukupolven yrittäjille, jotta nämä uskaltaisivat ottaa seuraavan askeleen ja edistää osaamisellaan syvälle menevää sosiaalista ja taloudellista muutosta.

Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja, Euroopan alueiden komitean Suomen maakohtaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula sanoi: ”Uusimaa oli ensimmäisten Euroopan yrittäjyysalue -tunnusten saajien joukossa vuonna 2012. Me järjestimme vuoden aikana yli 100 tapahtumaa yrittäjyyden edistämiseksi erityisesti nuorten keskuudessa. Nyt tilanne on toisenlainen pandemian vaikutusten ja ilmastokriisin takia. Uudellemaalle annettu Euroopan yrittäjyysalue 2021–2022 -tunnus tarjoaa ennen kaikkea tilaisuuden tarttua näihin uusiin haasteisiin ja tehdä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla yhteistyötä yhdennetyn, vihreän, digitaalisen ja yrittäjyysmyönteisen tulevaisuuden rakentamiseksi.”

Katso videot: Euroopan yrittäjyysalue –voittajat 2021-2022 ja Euroopan yrittäjyysalue Uusimaa

Taustaa:

Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -hankkeessa etsitään ja palkitaan joka vuosi EU:n alueita, missä toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa, alueen koosta, vauraudesta tai toimivaltuuksista riippumatta. Alueelle, jolla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma, myönnetään vuoden ”Euroopan yrittäjyysalue” -tunnus.

EYA-tunnus on perustettu yhteistyössä Euroopan komission kanssa, ja sitä tukevat SME Unitedin (käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto), Eurochambresin (Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto), Social Economy Europen ja EURADAn (aluekehitysorganisaatioiden eurooppalainen järjestö) kaltaiset EU-tason sidosryhmät.

EYA-valintalautakunta, joka koostuu AK:n jäsenistä ja EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja alueellisten järjestöjen edustajista, seuraa palkittujen alueellisten strategioiden toteuttamista koko vuosien 2021 ja 2022 ajan esittääkseen tunnustuksen saajille objektiivisen ulkopuolisen näkemyksen niiden toimintalinjoista ja vuoden kuluessa saavutetusta edistyksestä.

Covid-19-pandemian takia EYA 2021–2022 -tunnustus kattaa kahden vuoden jakson. EYA-valintalautakunta päätti vallitsevan terveys- ja talouskriisin johdosta yhdistää vuoden 2020 ja 2021 haun, jotta alueille voitaisiin antaa tilaisuus laatia aluekehitysstrategiansa uudelleen ja mukauttaa ne muuttuneeseen tilanteeseen.

Luettelo tunnuksen saaneista Euroopan yrittäjyysalueista vuodesta 2011 lähtien löytyy täältä .

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

P. +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023