Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Sosiaalinen Eurooppa ja väestörakenteen muutos SEDEC-valiokunnan keskeisiä painopisteitä vuonna 2020  

Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunta keskusteli uuden toimikautensa aluksi Euroopan komission aloitteista Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi. Valiokunnan jäsenet hyväksyivät kokouksessaan 24. helmikuuta myös lausunnon, jossa kehotetaan vastaamaan väestökehityksen haasteisiin kaikilla hallintotasoilla ja kaikilla EU:n politiikan aloilla. Nämä kaksi aihetta ovat keskeisiä painopisteitä SEDEC-valiokunnan työohjelmassa vuodeksi 2020 .

Euroopan komissio julkaisi tammikuussa tiedonannon Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi . Siinä esitetään yleiset puitteet tuleville sosiaalipoliittisille lainsäädäntöaloitteille, jotka liittyvät muun muassa oikeudenmukaiseen vähimmäispalkkaan, eurooppalaiseen työttömyysvakuutusjärjestelmään ja päivitettyyn nuorisotakuuseen. Euroopan komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston pääjohtaja Joost Korte korosti tarvetta reagoida nopeisiin muutoksiin, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta ja digitalisaatiosta sekä väestökehityksestä (väestön vähenemisestä) ja globalisaation vaikutuksista. Hän toi esiin myös kysymyksen alustatyöntekijöiden asemasta.

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (FI, PES), joka valittiin aiemmin helmikuussa AK:n uuden viisivuotisen toimikauden alussa SEDEC-valiokunnan puheenjohtajaksi, sanoi: ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano tarkoittaa, että varmistetaan kohtuullinen elintaso kaikille, lisätään työssäkäyvien määrää ja tarjotaan laadukkaita työpaikkoja sekä toteutetaan asianmukaisia toimia köyhyyden vähentämiseksi, nuorten suojelemiseksi ja yhtäläisten mahdollisuuksien luomiseksi kaikille. Alueet ja kunnat kannattavat näitä tavoitteita ja korostavat, että paikallis- ja aluetason tilannetta on seurattava paremmin tehokkaiden toimintapolitiikkojen laatimiseksi.”

Euroopan komissio julkaisee myöhemmin tänä vuonna uuden kertomuksen väestökehityksen muutoksen vaikutuksista sekä vihreän kirjan ikääntymisestä. AK:n lausuntoluonnoksessa Väestörakenteen muutos: ehdotuksia sen kielteisten vaikutusten mittaamisesta ja torjumisesta EU:n alueilla todetaan, että Euroopan ikääntyvä väestö, alhainen syntyvyys ja väestön epätasaisen jakautumisen paheneminen edellyttävät johdonmukaisia poliittisia toimia kaikilla hallintotasoilla ja kaikilla EU:n politiikanaloilla. Lausunnon esittelijän, Tahitótfalun kunnanvaltuuston jäsenen János Ádám Karácsonyn (HU, EPP) laatimat suositukset hyväksytään seuraavassa AK:n täysistunnossa
25.–26. maaliskuuta.

SEDEC-valiokunta valmistelee myös parhaillaan lausuntoa alueellisesta innovaatioiden tulostaulusta , jossa esitetään vertaileva arvio tutkimus- ja innovaatiosuorituskyvystä EU:ssa, ja Euroopan komission äskettäin julkaisemasta asiakirjasta Valkoinen kirja tekoälystä . Esittelijöinä ovat ulkosuhdetoiminnasta vastaava pääjohtaja Navarran aluehallituksessa Mikel Irujo (ES, EA) ja Emmenin kunnanhallituksen jäsen Guido Rink (NL, PES).

SEDEC-valiokunnan vastuualoja ovat sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri. Se on yksi AK:n kuudesta temaattisesta valiokunnasta.

Yhteydenotot:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :