Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallistaso ratkaisee, saavuttaako EU kunnianhimoiset missiotavoitteet vuoteen 2030 mennessä  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kaupunkien ilmastoneutraalius, merien, vesistöjen ja maaperän elinvoimaisuus ja puhtaus sekä syövän torjunta ovat tämän hetken suuria haasteita, joiden ratkaisemiseksi Euroopan komissio on käynnistänyt viisi kunnianhimoista missiota. Euroopan alueiden komitean lausunnon aiheesta valmistelee Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula (kok/EPP).

Markkula toimii kaikkien EU:n kaupunkien ja alueiden edustajana neuvotellen komission ja muiden tahojen kanssa miljardiluokan ohjelmien toteuttamisesta. Hän painottaa, että kaikki hallintotahot sekä julkinen ja yksityinen rahoitus on kytkettävä yhteistyöhön. Missiot tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia paikallistasolle ja myös yrityksille. Myös jäsenvaltioiden hallitusten ja alueiden on otettava haasteet vastaan: missiot kytketään paikallisiin ja alueellisiin kehitysstrategioihin, covid‑19‑elpymistoimiin ja innovointirahoitukseen rakennerahastojen kautta.

EU:n missiot pohjautuvat Horisontti Eurooppa –puiteohjelmaan, mutta niiden toteutus ulottuu tutkimusta ja innovointia laajemmalle. Komissio kuvaa missioita uutena ja jopa ratkaisevana instrumenttina vihreän ja digitaalisen siirtymän aikaansaamiseksi. EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Ranska on pyytänyt Euroopan alueiden komiteaa esittämään lausuntonsa yhteydessä, miten missioiden hallinnointi paikallisella ja alueellisella tasolla voidaan parhaiten järjestää. Markku Markkulan valmistelema lausuntoluonnos hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunnan kokouksessa 15. helmikuuta, ja seuraavaksi se etenee täysistunnon käsiteltäväksi 27.–28. huhtikuuta.

"EU:n missioiden tavoitteet kyetään saavuttamaan vain prosessilla, joka on avoin ja osallistava. Mukaan on otettava kaikki paikalliset, alueelliset, eurooppalaiset ja kansainväliset toimijat ja sidosryhmät. Kansalaisten osallistumisella on ratkaiseva merkitys missioiden onnistumiselle. On uusien teknologisten ratkaisujen ja yhteiskunnallisten innovaatioiden aika. Tavoitteet saavutetaan vain laajojen ennakointitoimien, tutkimus- ja kehitysinvestointien lisäämisen, käytännön olosuhteissa tapahtuvan prototyyppien, kokeilutoiminnan ja uusien ratkaisujen laajan levityksen avulla", Markkula toteaa.

Koska kaikilla viidellä missiolla on selkeä yhteinen painopiste – tehdä tulevaisuudesta kestäväpohjainen ja älykäs – lausunnossa korostetaan missioiden välisen yhteistyön merkitystä kaikilla hallinnon tasoilla. Vanhat ratkaisut ja tavat toimia eivät riitä. Kunkin mission tulee määritellä selkeä etenemissuunnitelma toimenpidesalkkuineen siten, että ne kattavat systeemisesti jokaisen hallintotason erityispiirteet. Lausunto käyttääkin käsitteitä orkestrointi ja vertaisoppiminen. Uudet ratkaisut synnytetään edelläkävijäkaupunkien ja -alueiden toimesta, mutta samalla pidetään huolta tulosten hyödyntämisestä kaikilla EU:n alueilla.

Lausunto korostaa myös, että rahoituksen kriteerit on muokattava tukemaan kunnissa ja alueilla tarvittavaa kestävän kasvun kehitystä. Näin parannetaan kuntien ja alueiden kykyä hyödyntää varoja ja saada yritykset mukaan. Samalla vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kaikkialla EU:ssa, mikä moninkertaistaa EU:n aloitteiden vaikutukset ja varmistaa resurssien laaja-alaisemman ja oikeudenmukaisemman jakautumisen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös toimia, joilla Euroopan sisäinen osaamis- ja innovaatiokuilu sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen innovaatiokuilu kurotaan umpeen.

"Henkinen pääoma ja oppiminen ovat missioiden ydin. Kaikkien toimijoiden tulee kehittää kompetenssejaan niin, että tutkimus ja uudet teknologia-avusteiset prosessit integroidaan ihmiskeskeiseen lähestymistapaan sekä vihreään ja digitaaliseen siirtymään – systeemisesti. Lausunnossa nostamme esille myös, että missioiden onnistuminen synnyttää luottamuksen Euroopan tulevaisuuskonferenssin uskottavuudelle. Nämä vaatimukset ovat olennaisen tärkeitä, kun luodaan paikallisia tutkimus-, kehitys- ja innovointiekosysteemejä. Kuntien on nyt toimittava. Tätä kehitystä voimme havainnollistaa innovatiivisina osaamissiltoina huipputason tutkimuksen ja ruohonjuuritason välillä", Markkula maalailee.

 

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.euJaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-EU-MISSIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-EU-MISSIONS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-EU-MISSIONS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-EU-MISSIONS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-EU-MISSIONS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023