Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden komitea ja Euroopan komissio edistävät yhdessä Euroopan laajakaistainfrastruktuurin nopeaa ja älykästä käyttöönottoa  

Vuoden 2021 toisessa laajakaistafoorumin kokouksessa oli mukana Euroopan alueiden komitean (AK) jäseniä, Euroopan komission asiantuntijoita ja neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin edustaja keskustelemassa alan merkittävien eurooppalaisten aloitteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä digitalisaation edistymisen empiiriseen mittaamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista. Laajakaistafoorumin päätavoitteena on nopeuttaa nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönottoa kaikilla Euroopan alueilla, myös maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla, missä ei ole riittävästi markkinavetoista infrastruktuurikehitystä.

Laajakaistafoorumin ja AK:n ECON-valiokunnan puheenjohtaja, Tipperaryn kreivikunnanvaltuuston jäsen Michael Murphy sanoi: ”Pandemian tärkeänä opetuksena on ollut se, että teknologia voi auttaa meitä sopeutumaan vaikeisiin tilanteisiin. Digitaaliteknologia on nykyään välttämättömyys työntekoa, oppimista, viihdettä, sosiaalista kanssakäymistä, ostosten tekemistä ja esimerkiksi terveys- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämistä ajatellen.”

Laajakaistafoorumin jäsen, AK:n SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja ja Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen totesi: ”Digitaalisten erojen umpeen kurominen koordinoiduilla ja kattavilla strategioilla, joissa kaikki hallintotasot koko Euroopan unionissa ovat mukana, on välttämätöntä covid-kriisin jälkeisen kestävän elpymisen edistämiseksi. Tämä tarkoittaa kohtuuhintaisten ja vakaiden nopeiden laajakaistayhteyksien varmistamista kaikille maantieteellisestä sijainnista tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Elpymis- ja palautumistukivälineellä tuetaan digitalisointia, mutta meidän on kiristettävä tahtia ja pyrittävä todelliseen digitaaliseen yhteenkuuluvuuteen minimoimalla eroja Euroopan unionissa. Laajakaistafoorumi tarjoaa Euroopan alueiden komitealle tärkeän väylän näkemystenvaihtoon siitä, miltä aidosti yhtenäisen digitaalisen Euroopan olisi näytettävä kentällä.”

Kuluvan vuoden toisen laajakaistafoorumin kokouksen ensimmäisessä temaattisessa osiossa käsiteltiin digitalisaation mittaamista paikallistasolla. ESPON-ohjelman tilastoasiantuntija Martin Gauk esitteli tutkimuksia ja suunnitteluasiakirjoja tietojen keräämiseen liittyvistä erilaisista lähestymistavoista kuntien ja alueiden digitalisaatioasteen arvioimiseksi. Osanottajat tutkivat erilaisia tekijöitä, joiden avulla voitaisiin erottaa digitaalisesti lukutaitoiset – tai ”älykkäät” – alueet niistä alueista, joilla on huomattavaa potentiaalia edistää digitalisaatiotoimia. He keskustelivat myös siitä, miten digitaalista vuosikymmentä koskevassa tiedonannossa esitettyjä Euroopan komission digitaalisia periaatteita voitaisiin täydentää, jotta niitä voitaisiin soveltaa paremmin alueellisiin erityisolosuhteisiin.

Kokouksen toisessa osiossa käsiteltiin kahta meneillään olevaa Euroopan komission keskeistä aloitetta: Connectivity Toolbox , jonka esitteli neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin edustaja ja yhteenliitettävyyttä käsittelevän erityistyöryhmän toinen puheenjohtaja Rita Filipe Silva , ja laajakaistayhteyksien kustannusten vähentämisestä annetun direktiivin uudelleentarkastelu , jonka esitteli Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston edustaja Miriam Mendioroz . Tässä yhteydessä esiin nousseet kysymykset koskivat Connectivity Toolbox - välineeseen sisältyvien hyvien käytäntöjen täytäntöönpanoa, sen alueellista ulottuvuutta sekä laajakaistayhteyksien kustannusten vähentämisestä annettuun direktiiviin tehtäviä todennäköisiä muutoksia.

Taustaa:

Täysin digitalisoituneessa Euroopassa maantieteellisellä sijainnilla ja fyysisellä etäisyydellä on nykyistä vähemmän merkitystä, sillä ihmiset voivat työskennellä, oppia ja osallistua yksityiseen tai julkiseen elämään kaikkialta EU:ssa. Tällä hetkellä kansalaisten ja yritysten mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia tuotteita ja palveluja sekä päästä osaksi verkkomaailmaa riippuvat kuitenkin edelleen tiiviisti työpaikkojen integroitumisesta eurooppalaiseen laajakaistainfrastruktuuriin ja näin ollen niiden maantieteellisestä sijainnista, mikä luo Euroopan alueiden välille merkittäviä digitaalisia eroja. Yhteenliitettävyys on näin ollen kaiken infrastruktuurin tulevan kehittämisen ensisijainen tavoite koko Euroopassa.

Laajakaistafoorumi kokoontuu kahdesti vuodessa keskustelemaan laajakaistan käyttöönottoon liittyvistä aiheista ja pyrkii saamaan aikaan tehokasta vastavuoroista viestintää Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston sekä Euroopan alueiden komitean välille. Se tarjoaa Euroopan komissiolle foorumin, jossa se voi kertoa AK:n jäsenille digitalisointia ja yhteenliitettävyyttä koskevista keskeisistä EU:n aloitteista. Myös AK:n jäsenet voivat sen kautta tehdä suoraan selkoa komissiossa politiikan muotoilusta vastaaville henkilöille laajakaistayhteyksien laajentamiseen liittyvästä tilanteesta ja paikallis- ja aluetasolla tässä yhteydessä kohtaamistaan haasteista. Tärkeimpiä kysymyksiä ovat toimintapolitiikka ja hallinto, teknologiset valinnat, rahoituslähteet, sääntelykehyksen edellytykset sekä digitalisaatioprosessin mittaaminen ja seuranta.

Yhteyshenkilö:

Maximilian v. Klenze

P. +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Jaa :