Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kansalaisten turvaverkko covid-19-kriisin torjunnassa  

Yli 11 miljoonaa tartuntaa ja yli 270 000 kuolemantapausta Euroopassa aiheuttanut koronapandemia on osoittanut alue- ja paikallishallinnon keskeisen roolin julkisten palvelujen tarjoamisessa kansalaisille. Niiden vastuulla ovat kaikki välttämättömät terveystoimet paikallistasolla, kuten karanteenitoimenpiteet ja kontaktien jäljittäminen.

Euroopan väliportaan paikallisviranomaisten liiton CEPLIn puheenjohtaja ja Euroopan alueiden komitean jäsen André Viola (FR, PES) korosti konferenssin ”Väliportaan paikallisviranomaiset: kansalaisten turvaverkko covid-19-kriisin torjunnassa” avauspuheessaan seuraavaa:

”Yhteiskunnan kestävää kehitystä horjuttavien sosioekonomisten sekä ympäristöön, sukupolviin ja väestörakenteeseen liittyvien muutosten vaikutukset kohdistuvat suoraan alue- ja paikallistasoon. Covid-kriisi onkin puhjennut tilanteessa, joka oli jo ennestään vaikea kaikkien edellä mainittujen haasteiden vuoksi. Väliportaan paikallisviranomaiset pyrkivät lieventämään näitä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia suoraan kansalaisten hyväksi kohdistettavilla toimilla niille uskotun toimivallan mukaisesti. Ei pidä unohtaa, että Eurooppa ilman paikallis-, väli- ja alueportaan viranomaisia on Eurooppa ilman kansalaisia, paikkakuntia ja alueita – sisällötön hanke vailla tulevaisuutta.”

Euroopan suurin väliportaan paikallisviranomaisten eli maakuntien, provinssien, läänien ja muiden vastaavien paikallisviranomaisten organisaatio kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä

1. koordinoimaan toimintaa EU:n laajuisesti ja tarjoamaan tarvittavaa taloudellista ja terveydenhoidollista tukea paikallis- ja alueviranomaisille covid-19:n torjunnassa

2. antamaan väliportaan paikallisviranomaisille oikeuden hyödyntää suoraan Next Generation EU:n uusia rahoitusmahdollisuuksia, jotta ne voisivat lieventää koronaviruskriisin sosioekonomisia haittavaikutuksia

3. osallistamaan väliportaan paikallisviranomaiset yhdessä Euroopan alueiden komitean kanssa tuleviin neuvotteluihin EU:n terveysunionista sekä Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi konferenssissa seuraavaa: ”Aluejohtajat ja paikalliset päättäjät Euroopan jokaisessa kaupungissa, maakunnassa ja läänissä ovat aliarvoituja sankareita, jotka suojelevat ihmishenkiä ja taloutta. Siellä tarvitaan pikaisesti investointeja: viipeet EU:n talousarviosta ja elpymissuunnitelmista sopimisessa saattavat vaaraan ihmishenkiä ja unionin tulevaisuuden. On myös pidettävä mielessä, että sellainen elpymissuunnitelma, joka vastaa vain valtiotason tarpeisiin, on tuomittu epäonnistumaan. Alue- ja paikallisviranomaiset edustavat puolta EU:n julkisista investoinneista ja kolmannesta julkisista menoista, ja niiden on pystyttävä muokkaamaan näitä yhteisöjensä todellisten tarpeiden mukaan.”

Partenalian puheenjohtaja, Ourensen maakunnanvaltuuston puheenjohtaja ja CEPLIn varapuheenjohtaja Manuel Baltar Espanjasta totesi seuraavaa: ” Suora taloudellinen tuki itsenäisille ammatinharjoittajille, hoitohenkilöstön käytössä olevat julkiset rakennukset, ohjauskomiteat talouden tehokkaan elpymisen varmistamiseksi, päivittäinen tiedottaminen kansalaisille: covid-kriisi on jälleen kerran osoittanut, että maakunnat muodostavat alueiden tukirakenteen ja että ne ovat parhaassa asemassa pehmentämään suuria taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä iskuja ja auttamaan kansalaisia vaikeina aikoina.”

AK:n jäsen Luca Menesini (IT, PES) totesi seuraavaa: " Italian maakunnat osallistuivat covid-19-kriisin aikana poikkeustilanteen hallintaan. Maakuntien vuonna 2020 jakamat investointimäärärahat olivat 14 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna, mikä edisti elpymistä merkittävästi. Kriisi on tilaisuus pohtia EU:n suuntaviivojen mukaista uudenlaista kehitysmallia, jossa paikallisviranomaisilla on kuitenkin oltava keskeinen rooli.

Koronakriisi on jälleen osoittanut, miten tärkeää on vastata Euroopan haasteisiin yhdessä ja koordinoidusti. Eristäytyminen ja ajattelu, että uhat tulevat ulkopuolelta, on nyt väärä suunta ja vaarallinen viesti. Tarvitsemme yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta. Olen iloinen siitä, että monet ihmiset ovat viime kuukausina halunneet auttaa toisia. Sitä, mikä toimii pienessä mittakaavassa, on sovellettava myös suureen kuvaan: vain yhtenäinen Eurooppa voi voittaa aikamme kriisit ”, sanoi Hannoverin piirikunnanjohtaja, Saksan piirikuntaliiton tiedottaja Hauke Jagau .

Maakunnat ovat joutuneet ratkaisemaan suuria, niille usein ennennäkemättömiä haasteita ”, lisäsi Hainaut’n maakuntavaltuuston puheenjohtaja, APW:n puheenjohtaja Serge Hustache . ”Ne ovat pystyneet osallistumaan tähän muiden kriisin koettelemien institutionaalisten toimijoiden kanssa avoimuuteen ja solidaarisuuteen pohjautuvan lähestymistavan ansiosta.”

Bielsko-Białan hallintopiirivanhin ja Puolan hallintopiiriliiton ZPP:n puheenjohtaja Andrzej Płonka totesi seuraavaa: ” Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna pandemian torjunta riippuu kansainvälisten organisaatioiden, hallitusten ja lääkeyhtiöiden toimista. Käytännön työ ja tarvittavien toimenpiteiden konkreettinen toteuttaminen kuuluu kuitenkin väliportaan paikallisviranomaisten vastuulle niiden toiminnan alueellisen mittakaavan vuoksi. Väliportaan viranomaiset ovat monissa maissa vastuussa myös sairaaloista ja tärkeistä kriisinhallintajärjestelmän osa-alueista. Se on käynyt selvästi ilmi tämänpäiväisessä CEPLIn kokouksessa.

Timișin lääninvaltuuston puheenjohtaja, Euroopan alueiden komitean jäsen vuosina 2007–2020 Alin Adrian Nica Romaniasta totesi seuraavaa: ” Pandemia vauhditti digiloikkaa, pakotti miettimään uudelleen EU:n yhteisvastuupolitiikkaa ja -rahoitusta ja nosti esiin tarpeen osoittaa riittävät määrärahat elpymiseen ja siirtää toimivaltaa väliportaan paikallisviranomaisille, sillä se on päteväksi osoittautunut kansalaisten turvaverkko kriisitilanteissa. Meidän on tartuttava näihin mahdollisuuksiin, tai muuten emme ole oppineet mitään.

Euroopan parlamentin jäsen, monivuotista rahoituskehystä 2021–2017 käsittelevän mietinnön toinen esittelijä Jan Olbrycht totesi seuraavaa: ” Koronaviruspandemian aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vahingot edellyttävät kiireellisiä rahoitustukitoimia. Elpymissuunnitelman merkitys on siksi niin tärkeä kriisin seurausten torjumisessa. Viipeet EU:n elpymispaketin hyväksymisessä saattaisivat haitata hyvin vakavasti talouden paikkaamista kriisin aikana. Olisi korostettava, että varoja talouden elvyttämiseen tarvitsevat erityisesti paikallis- ja alueviranomaiset, jotka ovat pandemian torjunnan eturintamassa.

CEPLI on suurin Euroopan laajuinen liitto, jonka jäseniä ovat 1 167:ää väliportaan paikallisviranomaistahoa edustavat valtakunnalliset järjestöt kuudesta Euroopan maasta (Belgia, Bulgaria, Puola, Ranska, Romania ja Saksa) sekä kaksi eurooppalaista väliportaan paikallisviranomaisten verkostoa, Arco Latino ja Partenalia.

Euroopan väliportaan paikallisviranomaisten liitto perustettiin vuonna 2008 Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi väliportaan paikallisviranomaisten Euroopan laajuiseksi yhteistyöverkostoksi. Sen tehtävänä on lisätä niiden osallistumista Euroopan tason päätöksentekoprosesseihin, edustaa niiden etuja Euroopan tasolla, luoda pysyvä tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtomekanismi paikallisyhteisöjen välille, vahvistaa niiden toiminnan johdonmukaisuutta ja tunnettuutta Euroopan alueella ja helpottaa niiden välisiä yhteistyöhankkeita.

Yhteydenotot:

PressCdR@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

EU:n alue- ja kuntabarometri: 180 miljardin euron koronavaje uhkaa iskeä julkisiin palveluihin
EU:n alue- ja kuntabarometri: 180 miljardin euron koronavaje uhkaa iskeä julkisiin palveluihin
12.10.2021