Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Maaseutualueita ei saa jättää jälkeen elpymissuunnitelmissa  

Rural Vision Week -tapahtuman alkaessa Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet ovat ilmaisseet huolensa siitä, että maaseutualueet saattavat hyötyä vähemmän Euroopan unionin suunnitelmista tukea vihreämmän, digitaalisemman ja selviytymiskykyisemmän Euroopan luomista covid-19-kriisin jälkeen. AK:n ”luonnonvarat”-valiokunnan (NAT) kokouksessa hyväksyttyä seuraavaa kannanottoa tukee myös maaseutu-, vuoristo- ja syrjäisiä alueita sekä älykkäitä kyliä käsittelevä Euroopan parlamentin laajennettu työryhmä, joka vaatii kumppanuusperiaatteen noudattamista ja maaseutualueiden osallistumista kaikkia suunnitelmia laadittaessa.

Pandemia on pahentanut monia maaseutualueilla jo ennestään olleita ongelmia ja nostanut jälleen kerran esiin näiden alueiden haavoittuvuuden erityisesti digitaalisten valmiuksien, terveyspalvelujen laadun ja tarjonnan, koulutuksen, laajakaistayhteyksien, väestön erityistarpeiden, jakeluketjujen häiriönsietokyvyn ja innovointikapasiteetin suhteen. Tarvitaan selkeä strategia, jotta elpymissuunnitelmat eivät syvennä kuilua kehityksessä jäljessä olevien maaseutualueiden ja vauhdikkaasti kohti kestävää kehitystä ja digitalisaatiota etenevien kaupunkialueiden välillä. Muutoin vaarana on, että hukkaamme ratkaisevan mahdollisuuden koko unionin taloudelliseen ja sosiaaliseen kasvuun ja menetämme tulevien sukupolvien tuen laajimmassa osassa unionia.

NAT-valiokunnan jäsenet ovat huolissaan siitä, että

  • alueita ja etenkään maaseutualueita ei oteta riittävällä tavalla mukaan tekemään päätöksiä kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimisesta useimmissa jäsenvaltioissa.
  • maaseutualueille myönnetään vähemmän Next Generation EU -rahoitusta kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien rakenteellisen kehyksen ja niiden ensisijaisten toimintakohteiden ja täytäntöönpanomenetelmien vuoksi, vaikka covid-19-pandemia on koetellut erityisen ankarasti maaseutualueita.
  • suuri osa varoista jaetaan ehdotuspyyntöjen kautta, mikä voi huonontaa maaseutualueiden mahdollisuuksia saada Next Generation EU -rahoitusta, sillä niillä on perinteisesti heikommat valmiudet ja vähemmän teknistä apua EU-varojen ohjelmasuunnitteluun ja käyttöön.
  • maaseutualueiden nykyisessä rajaamistavassa luultavasti aliarvioidaan maaseutualueiden todellinen laajuus Euroopassa, sillä väliin jäävillä harmailla vyöhykkeillä on todennäköisesti ratkaistavanaan samat haasteet kuin maaseutualueilla.

NAT-valiokunnan jäsenet vaativat

  • EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia ottamaan paikallis- ja alueviranomaiset mukaan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun, sillä niihin sisältyvien toimenpiteiden tehokkuus edellyttää paikallista ulottuvuutta.
  • jäsenvaltioita käymään poliittista vuoropuhelua kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa maaseutualueiden pitämiseksi kehityksessä mukana ja kaikkien niiden tarpeiden ottamiseksi huomioon kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien kaikilla osa-alueilla.
  • kaikkia asiaankuuluvia institutionaalisia tahoja seuraamaan tarkasti Next Generation EU -rahoituksen käyttöä aluetasolla sen varmistamiseksi, että varat jaetaan eri alueille oikeudenmukaisesti.
  • jäsenvaltioita ja hallintoviranomaisia helpottamaan ja yksinkertaistamaan maaseutualueiden mahdollisuuksia saada Next Generation EU -rahoitusta.

Näillä sivuilla on luettelot NAT-valiokunnan ja maaseutu-, vuoristo- ja syrjäisiä alueita sekä älykkäitä kyliä käsittelevän Euroopan parlamentin laajennetun työryhmän jäsenistä.

Yhteyshenkilöt:

Euroopan alueiden komitea

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Maaseutu-, vuoristo- ja syrjäisiä alueita sekä älykkäitä kyliä käsittelevä Euroopan parlamentin laajennettu työryhmä

Adam Mouchtar

P. +32 499421655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Call for applications for the EU Organic Awards launched
Call for applications for the EU Organic Awards launched
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023